Skapa kollage med karaktär

Beskrivning

Vi samlar och klipper ut bilder från gamla tidningar och tidskrifter. Urklippen blir till former och figurer och därefter arbetar vi med komposition för att skapa ett kollage som förmedlar eller berättar en historia. Jag visar också hur det går att rita och skriva ovanpå kollaget för att förstärka det budskap som eleven vill förmedla. Genom den här workshopen lär sig eleven att hitta kreativitet och uttryck på ett relativt lättillgängligt sätt.

Målsättning

Att deltagarna upptäcker nya möjligheter till att arbeta med kända material.
Att barnen utvecklar sin förmåga att se på nya sätt genom att skapa kollage.

Tillvägagångssätt

En träff som innehåller introduktion, visning av uppgiften, eget arbete, samtal och gemensam genomgång. Max 12 barn per grupp.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord och stolar där det finns plats att sitta lite utspritt.

Särskilt för detta projekt

Vad behöver vi?

- Färgat papper
- Olika tidningar i färgtryck
- Tuschpennor
- Färgade pennor
- Lim
- Vitt papper
- Saxar

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Kollage

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Svenska, Svenska som andraspråk, Hem- och konsumentkunskap, Modersmål

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Gotland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →