Skapa kollage med karaktär

Region Stockholm, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Gotland

Målsättning

Att deltagarna upptäcker nya möjligheter till att arbeta med kända material.
Att barnen utvecklar sin förmåga att se på nya sätt genom att skapa kollage.

Beskrivning

Vi samlar och klipper ut bilder från gamla tidningar och tidskrifter. Urklippen blir till former och figurer och därefter arbetar vi med komposition för att skapa ett kollage som förmedlar eller berättar en historia. Jag visar också hur det går att rita och skriva ovanpå kollaget för att förstärka det budskap som eleven vill förmedla. Genom den här workshopen lär sig eleven att hitta kreativitet och uttryck på ett relativt lättillgängligt sätt.

Tillvägagångssätt

En träff som innehåller introduktion, visning av uppgiften, eget arbete, samtal och gemensam genomgång. Max 12 barn per grupp.

Lokalbehov

Klassrum med bord och stolar där det finns plats att sitta lite utspritt.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vad behöver vi?

- Färgat papper
- Olika tidningar i färgtryck
- Tuschpennor
- Färgade pennor
- Lim
- Vitt papper
- Saxar

Konstnär
Raul Leon Alvarez
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Slöjd, Svenska, Svenska som andraspråk, Hem- och konsumentkunskap, Modersmål
Period
01 februari, 2022 - 30 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet