Skruvade planeter

Vi klipper och klistrar fram fantasivärldar med egna invånare!

Vi klipper och klistrar fram fantasivärldar med egna invånare!

Beskrivning

Hur kan livet se ut på en annan planet? Vilka bor där? Vad bor de i för hus? Hur äter, sover eller pratar de?

I projektet Skruvade planeter får eleverna arbeta parvis med att skapa sina egna fantasivärlds-kollage. Kollagetekniken hjälper oss att förhålla oss prestigelöst till skapandet och möjliggör möten mellan olika spännande bilder. Eleverna får göra egna världar med olika bilder av landskap, fordon, hus, människor och djur. Utifrån bilderna får eleverna sedan berätta om sin nya värld i text. Vi uppmanas och uppmuntras till att våga testa det oväntade, vilket ofta resulterar roliga, knasiga och dramatiska historier. Vad för slags värld är möjlig i fantasin? Finns det saker vi har lättare eller svårare för att föreställa oss? Vad har världarna vi skapat för förutsättningar eller begränsningar? Om vi till exempel gett invånarna antenner – hur påverkar det hur de kommunicerar med varandra? I projektet släpper vi loss kreativiteten och låter den leda oss till oväntade resultat.

Målsättning

Eleverna får lära sig kollageteknik och utvecklar sin fantasi och kreativitet genom att skapa egna fantasivärldar. Eleverna får också insyn i hur man skapar fantasifulla bildvärldar, och vi övar oss i berättande och bildanalys. De får också lära sig att kommunicera och kompromissa när de arbetar i par. De får pröva på att vägledas av kreativitet, intuition och slump under arbetets gång, med fokus på att skapa prestigelöst och med öppet sinne.

Tillvägagångssätt

Jag inleder med en presentation av hur man kan skapa roliga, vackra, fantasifulla bildvärldar utifrån exempel från böcker som många barn känner till, exempelvis Alfons Åberg. Jag visar också exempel på andra Skruvade världar som andra barn gjort tidigare.

Vi skapar! Eleverna får arbeta två och två med att göra egna fantasivärldar av material som jag har med mig, med bilder av landskap, djur, människor, fordon och hus. De får klippa och klistra sig fram till en värld.

När bilderna är färdiga får barnen skriva om sina världar och övar då på att berätta en historia med början, mitten och slut.

Vi håller en avslutande redovisning och berättar för varandra om våra fantasivärldar.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum där eleverna kan arbeta parvis vid borden samt tillgång till projektor för inledande presentation.

Särskilt för detta projekt

Detta projekt är utformat för årskurs 3-6. Ett liknande projekt finns för F-2 (Krokiga krokofanter), men projektet kan anpassas efter era specifika behov och önskemål. Den kan göras i halvklass eller helklass med en respektive två konstnärer. Skrivdelen anpassas efter barnens ålder och förmåga. För de allra yngsta kan man bara skriva ned enstaka stödord/nyckelord eller bara berätta för klassen vid den avrundande redovisningen.

Elias Björn

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Kollage, Illustration

Tema

Berättande, Fantasi

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Biologi, Fysik, Geografi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →