Skruvade planeter

Västra Götalandsregionen

Målsättning

I Skruvade planeter får barnen göra fantasivärldar med spontan klipp-och-klistra-teknik. Med fokus på eget skapande undersöker vi kreativitet, berättande och bildanalys för de lite äldre barnen.

Beskrivning

Många gånger kan vi, barn som vuxna, uttrycka att vi inte kan rita eller uttrycka oss konstnärligt just för att vi inte tycker oss kunna rita eller måla vackert. Collagetekniken passar utmärkt för detta då den enkelt och utan större svårigheter möjliggör skapande av bilder där sammansättningar av olika material skapar spännande möten. Kreativiteten tar oss också på nya vägar genom att vi inspireras av bilderna under vägens gång, nya val görs för varje klipp och vi vet inte vid workshopens början hur slutresultatet ska bli.

Tillvägagångssätt

I den skapande delen får barnen göra egna fantasivärldar med material vi har med oss. Barnen arbetar två och två och får mappar med bilder av landskap, människor, fordon, hus och djur som vi förberett. Alla arbetspar får olika bilder. Vi lägger stor vikt vid att uppmuntra och utmana barnen att våga testa oväntade saker. Skulle människorna till exempel kunna ha antenner på huvudet? Hur kommunicerar de med varandra då?

När bilderna är färdiga får barnen skriva om sina världar och övar då på att berätta en historia med början, mitten och slut. Många är vana vid att skapa en bild utifrån en text de skrivit, men här stimulerar vi fantasin genom att vända på ordningen och gör bilden först. Det brukar bli många roliga, knasiga och dramatiska historier om världar som du inte visste fanns! Om ni vill kan världarna senare användas som utgångspunkt för uppgifter i framtida lektioner.

Lokalbehov

Vanligt klassrum med möjlighet för barnen att arbeta parvis vid bord. Behöver tillgång till projektor för inledande presentation.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Denna workshop är tänkt för årskurs 3-6 och en liknande finns för F-2 (Krokiga krokofanter) men workshopen kan givetvis anpassas utefter just era behov och önskemål. Den kan exempelvis anpassas för att göras i halvklass.
Skrivdelen anpassas efter barnens ålder och förmåga. För de allra yngsta kan man bara skriva ner enstaka stödord/nyckelord eller bara berätta för klassen vid den avrundande redovisningen.

Konstnär
Elias Björn
Konstnärscentrum Väst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Biologi, Fysik, Geografi
Period
18 januari, 2021 - 22 december, 2023
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet