Skruvade planeter

Beskrivning

Många gånger kan vi, barn som vuxna, uttrycka att vi inte kan rita eller uttrycka oss konstnärligt just för att vi inte tycker oss kunna rita eller måla vackert. Collagetekniken passar utmärkt för detta då den enkelt och utan större svårigheter möjliggör skapande av bilder där sammansättningar av olika material skapar spännande möten. Kreativiteten tar oss också på nya vägar genom att vi inspireras av bilderna under vägens gång, nya val görs för varje klipp och vi vet inte vid workshopens början hur slutresultatet ska bli.

Målsättning

I Skruvade planeter får barnen göra fantasivärldar med spontan klipp-och-klistra-teknik. Med fokus på eget skapande undersöker vi kreativitet, berättande och bildanalys för de lite äldre barnen.

Tillvägagångssätt

I den skapande delen får barnen göra egna fantasivärldar med material vi har med oss. Barnen arbetar två och två och får mappar med bilder av landskap, människor, fordon, hus och djur som vi förberett. Alla arbetspar får olika bilder. Vi lägger stor vikt vid att uppmuntra och utmana barnen att våga testa oväntade saker. Skulle människorna till exempel kunna ha antenner på huvudet? Hur kommunicerar de med varandra då?

När bilderna är färdiga får barnen skriva om sina världar och övar då på att berätta en historia med början, mitten och slut. Många är vana vid att skapa en bild utifrån en text de skrivit, men här stimulerar vi fantasin genom att vända på ordningen och gör bilden först. Det brukar bli många roliga, knasiga och dramatiska historier om världar som du inte visste fanns! Om ni vill kan världarna senare användas som utgångspunkt för uppgifter i framtida lektioner.

Lokalbehov och teknik

Vanligt klassrum med möjlighet för barnen att arbeta parvis vid bord. Behöver tillgång till projektor för inledande presentation.

Särskilt för detta projekt

Denna workshop är tänkt för årskurs 3-6 och en liknande finns för F-2 (Krokiga krokofanter) men workshopen kan givetvis anpassas utefter just era behov och önskemål. Den kan exempelvis anpassas för att göras i halvklass.
Skrivdelen anpassas efter barnens ålder och förmåga. För de allra yngsta kan man bara skriva ner enstaka stödord/nyckelord eller bara berätta för klassen vid den avrundande redovisningen.

Elias Björn

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Kollage, Modellbygge, Arkitektur, Skulptur

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Biologi, Fysik, Geografi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →