Teckna hjältens äventyr

Vi ger oss i kast med hjältar och sagor med hjälp av teckning!

Vi ger oss i kast med hjältar och sagor med hjälp av teckning!

Beskrivning

Finns det en urberättelse? Hur ser den i så fall ut? I Teckna hjältens äventyr får eleverna insikt i klassisk dramaturgi, mytologi och sagoberättande via tecknande. Vi utgår från begreppet ”hjältens äventyr/hjältens resa” i mytologiforskning, som visar hur välkända och folkkära myter och sagor nästan alltid innehåller samma ingredienser, från antiken till dagens animerade filmer, oavsett var i världen berättelsen kommer från. Hjältens äventyr pågår även i alla våra egna liv när vi står inför svårigheter och förändringar. Jag kommer att ge konkreta exempel på det utifrån mitt eget liv när jag med mycket motstånd strävade steg-för-steg för att kunna jobba som illustratör och serietecknare. I ett tredelat projekt får eleverna bekanta sig med momenten i hjältens saga utifrån populära sagor och filmer som Snövit, Herkules, Harry Potter, Hungergames och Lejonkungen, och får sedan i uppgift att teckna sin egen hjältesaga. De får stöd och tips i hur de kan presentera sina bildberättelser – i utställning, som e-bok eller som video.

Målsättning

Målsättningen är att eleverna får lära sig förstå grunderna i gamla hjältemyter från olika kulturer, och därefter teckna en egen. På så vis får de större förståelse för hur man bygger sagor och myter, men också för hur man tänkte under antiken och förr i tiden. Tanken är också att både elever och lärare ska hitta ett nytt, lustfyllt sätt att ta till sig kunskap i flera olika ämnen genom bildberättande. Projektet har också tydlig förankring i läroplanen (Lgr 11) i såväl historia, religion, samhällskunskap, svenska och bild genom att dels ge kunskap om hjältar och mytologi, och dels i att bearbeta hur ord, symboler och begrepp används för att uttrycka känslor och åsikter.

Tillvägagångssätt

Första tillfället
Eleverna får en beskrivning av de olika momenten i hjältens äventyr som bildspel och korta videor. Teckningsgenomgång och teckning av de olika momenten utifrån någon film, saga, myt eller egen historia, gärna i grupp. Till elevernas hjälp finns det övningsblad och rutmallar med momenten.

Andra tillfället
Eleverna får teckna klart momenten i deras egen hjältens äventyr-berättelse.
 Som stöd finns Youtubefilmer som beskriver hjältens äventyr utifrån olika filmer.
 Diskussion om varför momenten i hjältens äventyr funnits i kulturer över hela världen.

Tredje tillfället
Övning i hur man gör en dramatisk bild som de kan ha på framsidan. Diskussion om varför dessa moment i hjältens äventyr varit och är så väldigt populära över hela världen. Genomgång av elevernas skapade material.

Lokalbehov och teknik

- Klassrum med whiteboard, bord och stolar.
- Projektor, dator och projektionsyta för att visa bildspel som skickas som pdf och vid önskemål även video. Om det finns HDMI1 sladd kopplat till projektorn, har jag adapter, som kan styra bildspel från mobil. Alt att jag skickar bildspel i önskat format (pdf, power point eller keynote) till skolan, som kan visa på egen dator.

Särskilt för detta projekt

Material som behövs:
Kopieringspapper i A4, utskrivna övningsblad och instruktionsblad som skickas i förväg i pdf, färgpennor, suddgummi och tuschpennor för eleverna.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Teckning, Serieteckning, Idébaserat

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Historia, Religionskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Värmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Kalmar län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →