Teckna hjältens äventyr

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Värmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Kalmar län

Video


Målsättning

Målsättningen är att eleverna får lära sig förstå grunderna i gamla hjältemyter från olika kulturer, och därefter teckna nyckelbilderna till en egen. Därigenom kan man förstå mer om hur man tänkte på den tiden och fortfarande på en del sätt, än idag.
Men även att både elever och lärare hittar nya sätt att ta till sig kunskap i flera olika ämnen, på ett lustfyllt sätt genom bildberättande.

Beskrivning

Begreppet hjältens äventyr (eller hjältens resa) kommer från mytologiforskning som visar hur myter och sagor har vissa gemensamma moment, över hela världen i alla tider.
 Deltagarna får teckna de olika momenten på sitt eget sätt och veta hur de användes i olika populära sagor, myter och filmer som Snövit, Herkules, Harry Potter, Hunger games, Lejonkungen mm.
De får stöd och tips för hur de kan presentera sina bildberättelser, t ex genom utställning, eBok eller video.
Detta upplägg har gjorts i grupper i Sverige, Kosovo och Ukraina.

Koppling till Lgr 11:
Historia:
”Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid”.

Religion:
”Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid”
Samhällskunskap:
”Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt”

Svenska:
”Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter”

Bild:
”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden”
”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap”
"analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner"
"Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder”

Tillvägagångssätt

Första tillfället: Eleverna får en beskrivning av de olika momenten i hjältens äventyr som bildspel och korta videor. Efter det blir det teckningsgenomgång, för att slutligen börja teckna de olika momenten utifrån någon film, saga, myt eller en egen historia, gärna i grupp. Till deras hjälp finns det övningsblad och rutmallar med momenten.

Andra tillfället: De får teckna klar momenten i deras egen hjältens äventyr-berättelse.
 Som stöd finns Youtube filmer som beskriver hjältens äventyr utifrån olika filmer.
 De får gärna ha en diskussion varför momenten i hjältens äventyr funnits i kulturer över hela världen.

Tredje tillfället: De får en övning för hur man gör en dramatisk bild, som de kan ha på framsidan. Efter det blir det genomgång och diskussion, varför dessa moment i hjältens äventyr varit och är så väldigt populära över hela världen. Och slutligen deltagarnas material.

Lokalbehov

Vanligt klassrum med bord för varje elev.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Projektor, dator och projektionsyta för att visa bildspel som skickas som pdf och vid önskemål även video. Kopieringspapper A4, utskrivna övningsblad vilket skickas i förväg som pdf, färgpennor, suddgummi och tuschpennor för eleverna. Whiteboard, tuschpennor och utskrivna instruktionsblad som skickas i förväg.

Konstnär
Esbjörn Jorsäter
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Historia, Religionskunskap
Period
01 oktober, 2020 - 30 november, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
25450 kr exkl moms
24000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet