Trädverk

Region Skåne

Målsättning

Vi vill att eleverna ska bli uppmärksamma på de resurser som vanligtvis slängs och kasseras, och vad vi kan göra med material som anses vara skräp. Eleverna får arbeta med och lära sig olika textila tekniker - knyta, fläta, väva.

Beskrivning

Trädverk handlar om att använda grönsaker och textil som annars skulle ha slängts, och att ge eleverna en inblick i det matsvinn och den överkonsumtion som pågår. Workshopen innehåller färgförståelse, samt handarbete i form av olika textila tekniker.

Alla våra workshops innehåller återbruk och hållbarhet som övergripande tema.

Tillvägagångssätt

- Vi börjar med en presentation av oss i Trådverket, samt berättar kort vad vi ska göra
- Bildvisning, där vi fördjupar temat och kan svara på frågor och funderingar
- Praktisk genomgång av arbetet
- Eleverna arbetar med upgiften, vi hjälper löpande och svarar på frågor
- Uppsamling och städning
- Avslutning och utvärdering

Lokalbehov

Denna workshop fungerar bäst utomhus

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Trådverket - Ylva och Elisabet Frick
Konsthantverkscentrum
Årskurs
Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Bild, Slöjd, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap
Period
16 augusti, 2021 - 14 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet