PROJEKT

Trädverk

Vi ger nytt liv till gamla lökskal och trasiga textilier i en rumslig installation!

Beskrivning

När blir något ett konstverk? Kan man göra färg av grönsaker? Och vad kan jag göra av trasiga lakan?

I projektet Trädverk skapar vi konstverk av grönsaker och textilier som annars skulle ha slängts för att skapa en rumslig installation: ett permanent konstverk. Vi arbetar med hjälp av vävtekniker där vi väver, flätar eller knyter tygremsor som vi färgar själva med hjälp av matavfall. Alla Trådverkets projekt har återbruk och hållbarhet som övergripande tema, och i Trädverk diskuterar vi hur vi tar hand om den mat som blir över, och hur vi kan ge nytt liv till trasiga textilier. Vi lär oss om vilka resurser som går åt för att odla en rödbeta och vad för energi och råmaterial som krävs för att tillverka en tröja, samtidigt som vi arbetar med händerna för att skapa ett gemensamt verk. I projektet utforskas hur jag som individ ingår i ett kollektiv. Det individuella i att färga sina remsor, som jag själv får addera till den kollektiva väven. En väv där mitt, ditt och alla andras arbete ska få plats att synas och respekteras.

Målsättning

Genom att med omsorg skapa något värdefullt av saker som vanligtvis slängs får eleverna möjlighet att reflektera över det matsvinn och den överkonsumtion som pågår i vår värld. Vi lär oss om vävtekniker och om hur man kan färga tyg med hjälp av grönsaker. Eleverna får pröva på hur det är att arbeta med ett kollektivt verk, och hur processen kan se ut när flera konstnärer arbetar tillsammans. Det går inte att förutspå och inte heller bestämma hur resultatet kommer bli, utan här får eleverna öva sig i att omfamna det föränderliga och oförutsägbara.

Tillvägagångssätt

Vi inleder med en presentation av vad projektet kommer att innehålla och berättar kort om vilka vi och Trådverket är.

Vi visar bilder och brainstormar kring matsvinn, återbruk och vävning. Bildvisning kan ske fysiskt eller digitalt beroende på lokalens förutsättningar.

Vi demonstrerar hur man färgar en tygremsa och knyter fast den på varpen som vi spänt upp, samt visar exempel på hur det kan se ut när man väver, flätar eller gör ryaknutar.

Eleverna arbetar med att göra färg av grönsaker, färga tygremsor och väva, fläta eller knyta dem till ett gemensamt verk.

Vid uppsamling och avslut hjälps vi åt att plocka undan och samla ihop material som ska till återvinning.

Vi avslutar projektet med en frågestund och utvärdering. Hur kändes det? Vad var lätt, och vad var svårt? Har vi lärt oss något nytt? Känner eleverna att konstverket har något namn? Och var ska det hänga?

Lokalbehov och teknik

För att genomföra projektet krävs golvfasta stolpar eller pelare där varpen kan spännas upp. Alternativa lösningar kan fungera – kontakta oss för att boka in ett möte där vi kan komma och titta på skolans lokaler och utomhusmiljö.

Särskilt för detta projekt

Projektet går bäst att genomföra utomhus, men går att genomföra inomhus vid behov. Trädverk genomförs också bäst över två dagar, där den första dagen ägnas åt färgning och den andra dagen till vävning.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema