Trädverk

Beskrivning

Trädverk handlar om att använda grönsaker och textil som annars skulle ha slängts, och att ge eleverna en inblick i det matsvinn och den överkonsumtion som pågår. Workshopen innehåller färgförståelse, samt handarbete i form av olika textila tekniker.

Alla våra workshops innehåller återbruk och hållbarhet som övergripande tema.

Målsättning

Vi vill att eleverna ska bli uppmärksamma på de resurser som vanligtvis slängs och kasseras, och vad vi kan göra med material som anses vara skräp. Eleverna får arbeta med och lära sig olika textila tekniker - knyta, fläta, väva.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med en presentation av oss i Trådverket, samt berättar kort vad vi ska göra

Bildvisning, där vi fördjupar temat och kan svara på frågor och funderingar

Praktisk genomgång av arbetet

Eleverna arbetar med uppgiften, vi hjälper löpande och svarar på frågor

Uppsamling och städning

Avslutning och utvärdering

Lokalbehov och teknik

Denna workshop fungerar bäst utomhus

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Textil

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →