Världen på ett ark papper

Fotografera, vik och klipp! Tillsammans skapar vi våra egna fanzines.

Fotografera, vik och klipp! Tillsammans skapar vi våra egna fanzines.

Beskrivning

Kan man skapa en egen värld med fotografi? Hur uppstår spännande möten mellan bilder? Med fotografiets och fantasins hjälp kan bekanta miljöer eller saker omkring oss förvandlas till någonting helt nytt. Genom att zooma in eller ut, beskära, fotografera ur oväntade perspektiv och lägga extra uppmärksamhet på former, ljus och stämningar, kan du utveckla en egen värld med hjälp av bilder.

I projektet Världen på ett ark papper skapar vi egna fanzines med utgångspunkt i fotografier eleverna själva tar i klassrummet eller i närmiljön. Ett fanzine är en form av egenpublicerade böcker som många konstnärer och fotografer brukar använda för att dela sin process eller sprida ett mindre projekt. Elevernas fotografier klistras upp på ett pappersark tillsammans med annat material – det kan vara tygbitar, färgad tejp eller annat – som till sist kopieras och viks ihop till ett häfte: ett färdigt fanzine!

Målsättning

Elevernas visuella nyfikenhet sätts i centrum, och de får utforska processen kring att fotografera, välja ut bilder och upptäcka spännande möten mellan olika bilder med hjälp av den experimentella fanzineformen. Under projektets gång lär vi oss att hitta ett eget fotografiskt språk och använda fotografi som medel för att skapa flerdimensionella bilder, och eleverna får pröva på att skapa ett eget konstnärligt objekt i form av ett fanzine.

Tillvägagångssätt

Workshopen inleds med en presentation där jag berättar om min egen process som konstnär och fotograf. Bilder från tidigare projekt delas ut och används som stöd och inspiration till tema inför elevernas eget skapande. Jag visar eleverna de olika etapperna när man skapar ett fanzine.

Eleverna delas in i par och fotograferar med tillgänglig utrustning som finns på skolan, till exempel iPads eller digitala kameror.

Eleverna gör ett urval av bilderna de har tagit och vi skriver ut dem för att använda som material när vi skapar våra fanzines. Eleverna får klistra upp bilderna på utdelade ark, och har möjlighet att addera andra material: tyg, färgad tejp eller liknande.

När eleverna är nöjda med sina alster kopierar vi arket vilket sedan viks ihop till ett fanzine. Efteråt ställer vi ut elevernas skapelser.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med plats att arbeta med pappersarken, iPads eller digitala kameror, A3- och A4-papper i olika färger, dator kopplad till färgskrivare samt saxar och lim.

Särskilt för detta projekt

Det är bra om läraren i förväg samlar in till exempel restmaterial från syslöjden – tygbitar, trådar av olika material och färger. Jag tar med färgad tejp om skolan inte har. Det går bra att önska ett specifikt tema för projektet – i så fall är det viktigt att skolan tar kontakt med konstnären i god tid innan.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Grupprocess, Kollage

Tema

Berättande

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.