Vi ritar sällsynta djur

Skissa fram ett helt nytt fantasidjur och ge det färg, form och namn! Tillsammans skapar vi klassens egna uppslagsverk av särskilt sällsynta djur.

Skissa fram ett helt nytt fantasidjur och ge det färg, form och namn! Tillsammans skapar vi klassens egna uppslagsverk av särskilt sällsynta djur.

Beskrivning

Vilka är de där djuren som knappt någon sett till? Hur ser de ut, och vad kallas dem? Kanske är det bara du i hela världen som sett till dem! I Vi ritar sällsynta djur ger vi färg, form, namn och egenskaper till djur som alldeles nyss inte fanns till. Eleverna får själva skissa fram egna fantasidjur och sedan skriva ihop fakta om dem. Vi funderar individuellt och i grupp kring vad de nya djurarterna heter, vad de äter, hur de bor och vad de tycker om att göra. Tillsammans blir bilderna och faktan om de nya djuren ett uppslagsverk av klassens sällsynta djur. Workshopen kan anpassas efter skolans behov och integreras med skolämnen, som exempelvis svenska.

Målsättning

Barnen får inspireras av boken ”Sällsynta djur” för att komma på egna djur. Utifrån sin egen fantasi får de skapa ett djur eller en djurart och komma på fakta om det här nya djuret.

Tillvägagångssätt

Högläsning av boken Sällsynta djur, skriven av Anna Hansson och illustrerad av mig. Beskrivning av hur jag arbetar fram illustrationer utifrån författarens text.

Eleverna får fundera på ett eget slags fantasidjur och skissa upp det på ett papper. Därefter namnges djurarten och eleverna får skriva ned fakta om djuret, som var det lever och vad det äter.

Eleverna får skapa ett bokuppslag med bild av djuret och miljön det lever i, tillsammans med faktatexten de skrivit.

Alla uppslag sammanställs till en hel bok om klassens sällsynta djur.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord eller bänkar och stolar.

Särskilt för detta projekt

- Material som kommer att behövas är A4- och A3-papper utan hål, blyertspennor, sudd, pennvässare, färgpennor, tuschpennor, akvarellfärger, penslar, saxar och lim.
- Läraren kan med fördel låna boken Sällsynta djur innan workshopen för att själv få en inblick i boken, men det är inget måste.

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Teckning, Illustration

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.