Vi ritar sällsynta djur

Region Uppsala

Målsättning

Barnen får inspireras av boken ”Sällsynta djur” för att komma på egna djur.
Utifrån sin egen fantasi får de skapa ett djur eller en djurart och komma på fakta om det här nya djuret.

Beskrivning

Det är spännande med djur, men kanske ännu mer spännande med de allra mest sällsynta djuren. De där som knappt någon har sett till. Kanske att det bara är en enda person som har sett det här djuret och att den personen är du!
Under den här workshopen arbetar vi med just de djuren som är de allra mest sällsynta.

Workshopen kan anpassas efter skolans behov och kan gärna integreras med skolämnen som exempelvis svenska.

Tillvägagångssätt

Jag kommer först att inleda workshopen med att läsa boken ”Sällsynta djur” som är skriven av Anna Hansson och illustrerad av mig. Därefter berättar jag om hur jag arbetar fram mina illustrationer utifrån den text jag får från författaren.
Sen är det dags för själva skapandet!

Barnen kommer att få klura och tänka ut ett fantasidjur som de först skissar enkelt på ett papper.
De kommer att få namnge den nya djurarten och skriva ner en hel del fakta om djuret. Var i naturen man kan hitta djuret, vad det äter för något med mera. Efter det så är det dags att skapa ett bokuppslag där barnen ritar sina djur i den miljön som djuret lever i och lägger till faktatexten om sitt djur. När de ritar så kan de välja vilken teknik de vill arbeta med, kanske att de vill göra en bakgrund som de sen klistrar in sitt djur i - det mesta är möjligt.
Klassen kan därefter göra alla uppslagen till en egen bok om alla dessa sällsynta djur.

Lokalbehov

Klassrum.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Material som kommer att behövas är A4 papper utan hål, A3 papper, blyertspennor, sudd, pennvässare, färgpennor, tuschpennor, akvarellfärger, penslar, saxar och lim.
Barnen behöver ett eget bord eller skolbänk att sitta vid.
Läraren kan gärna låna boken ”Sällsynta djur” innan workshopen för att själv få en inblick i boken, men det är inget måste.

Konstnär
Maria Andersson Keusseyan
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska
Period
23 augusti, 2021 - 03 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet