Aktuellt

Postkodstiftelsen om samarbetet

Vi på Konstdepartementet är väldigt glada över samarbetet med Postkodstiftelsen. Nu har vi stöd i arbetet att komma vidare ut med vår mission att koppla samman fler bild- och formkonstnärer och deras samskapande konstprojekt med barn och unga i skolan.

Så här säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen

”Barns egna skapande och deltagande i konstnärliga processer i skolan kan bidra till att stärka deras kreativitet, uttrycksförmåga och förståelse för sin omvärld, men också deras lärande i andra ämnen. För att barn över hela landet ska få jämlika förutsättningar att möta professionell bild- och formkonst och få tillgång till ett skolanpassat kulturutbud krävs dock en fungerande infrastruktur, som idag saknas. Detta vill Konstnärscentrum Öst genom satsningen Konstdepartementet, ändra på. Vi är stolta över att möjliggöra för fler barn att få utforska sin kreativitet och uttrycksförmåga genom ett ökat kulturutbud”

 

Oktober 2022

Liknande artiklar se alla →

Open Call

2022-10-26 | Aktuellt

Konstdepartementet är en nationell produktionsplattform för konstprojekt i skolan. Vi vill utveckla skolan som konstrum och ge elever i hela Sverige viktiga konstupplevelser och samtidigt skapa spännande uppdrag för bild- och formkonstnärer.

Läs mer →