Konstnär om konstprojekt

Rapport från ett konstprojekt med Athina Strataki

Nyligen genomfördes konstprojektet Fotografera ett ordspråk - en berättelse utan ord 180 min, med fotograf Athina Strataki. Här kommer en kort rapport om hur det gick och hur konstnären själv upplevde mötet med eleverna under samskapandeprocessen.

Berätta om upplägget för detta konstprojekt

Vi filosoferar över ordspråkens budskap, bortom bokstavliga tolkningar och bildlösningar, vilket inspirerar till en variation av påhittiga gestaltningsidéer. Associationerna brukar bli olika och sanningarna många. Eleverna uppmuntras till kreativt bildberättande genom att tänka bortom normer och konventioner och utvecklar på så sätt sin förståelse för språkets olika dimensioner och bildliga uttryck. I mindre grupper arbetar de sedan med att gestalta ett ordspråk genom fotografi.

Målet med projektet är bland annat att uppmuntra elevernas kreativitet och skaparlust genom association, improvisation och interaktion. De får också utveckla sitt bildberättande och tänka nyfiket, kreativt och normkritiskt kring hur fenomen och personer kan gestaltas.

Hur upplevde du elevernas engagemang?

Eleverna var nyfikna, intresserade och väldigt kreativa. Vi hade roligt, en bra kommunikation med högt i tak och mycket energi.

Kan du berätta om hur du tror att samskapande konstprojekt med barn och unga utvecklar ditt eget konstnärskap?

Genom att formulera kärnan i projektet och tillsammans med eleverna reflektera över de i processen berörda ämnena i samverkan, och få möjligheten att ta del av och spegla elevernas egna tankar, erfarenheter och associationer – uppstår nya insikter som inspirerar mitt eget konstnärskap. Vilket i sin tur föder idéer och förgreningar som kan införlivas i kommande konstprojekt i skolan.

Var det något under konstprojektet som överraskade dig?

Det stora engagemanget från lärarna som tillsammans med eleverna arbetat och arbetar vidare med projektet. Dedikation de lux och ett bejakande av de estetiska lärprocesserna som med all sannolikhet haft och har stor inverkan på elevernas förhållningssätt till konstprojekt i skolan. Härligt!

Fotograf Athina Strataki

Foto: Athina Strataki
Intervju: Camilla Eltell

Till konstprojektet Fotografera ett ordspråk – en berättelse utan ord