KONSTNÄR

Mattias Bäcklin

Naturens stad är ett Skapande skola projekt med Mattias Bäcklin. När Mattias har workshop berättar han om sin väg in i konsten och vad det kan innebära att vara en yrkesverksam konstnär. Han öppnar upp för diskussioner och tankar kring samtidskonst och vad konst kan vara.

Konstfack Goingpublic 2016-2017
Kungl konsthögskolan projekt glas 2013-2014
Kungl konsthögskolan projekt grafik 2011-2013
Kungl konsthögskolan specialstudent 2004-2005
Uppsala universitet Estetik 60 p

Mattias Bäcklins konstvärld är ett sammansatt vittnesmål av fältbiologi, hiphop och medeltidens bildkultur. Bäcklin sammanför naturmiljöer och hantverk, förenar fågelskådning och fantasteri och rör sig genom urskog och ruiner. Från tecknandet utgår tankespår i form av tredimensionella gestaltningar, 3d-utskrifter och träsniderier.

Som konstnär involverar Bäcklin sina barndomsminnen i sitt skapande, där det ännu finns spår av de första äventyren, jakten, samlandet, erövringen av komplexitet. Från den första fascinationen av naturmiljöer växer en myndig katalogiserande kunskap fram, erfarenhet och igenkänning av arter, läten och habitat. Det narrativa inslaget i verken kommer dels från det självupplevda – som minnen från en barndom, eller som fältanteckningar och hänvisningar till platser där olika fynd har gjorts – och dels från mytologier, folktro, gamla framställningsformer, bildspråk som förknippas med både sägner och nedtecknande av historia.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst

PROJEKT