Tillbaka till konstnärer

Anna Nordström

Region Stockholm Region Kronoberg Region Kalmar län Region Blekinge

Centrum för Fotografi

Kort om mig

Anna Nordström är fotograf med magisterexamen i sociologi och har ett tydligt normmedvetet arbetssätt. Hennes bildstil är äkta och autentiskt och hon är bra på att engagera barnen i klassrummet. Hon är en erfaren kulturskapare för Skapande Skola och trivs bra med att leda workshops. Hon tar gärna emot in-put från lärarna och anpassar gärna upplägget för att tiden tillsamman ska bli en bra pusselbit i övrig verksamhet.

Så här arbetar jag

Anna är frilansfotograf med egen studio i Växjö. Hon jobbar både mot företag, privatpersoner, institutioner och mot tidningsvärlden. Ibland hoppar hon in även som pressfotograf. Dessutom driver hon varje år egna konstnärliga projekt på teman som sällan tas upp i samhället med sin kamera.

I hennes workshops varvas praktik och teori är bilden i står i fokus. Även teknik, bildanalys, samarbete och kritisk tänkande vävs in under timmarna.

Skoluppdrag av Anna Nordström

Från ide till verklighet

Region Kronoberg, Region Halland, Region Blekinge, Region Stockholm, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Skåne

Åk 1-3, Förskola

Foto

Bild, Teknik