PROJEKT

Från idé till verklighet

Hur skapar man en bild utifrån en tanke?

Beskrivning

Hur skapar man en bild utifrån en tanke? Är allt sant bara för att det finns på bild? Vi skapar egna fotografiska bilder utifrån teman och lär oss om bildanalys och källkritik!

Varje dag matas vi med bilder: via nyheter, reklam och sociala medier. Det blir allt viktigare att förstå hur vi påverkas av bilderna som genomsyrar vardagen. Hur tolkar vi bilderna? Vilka budskap sänder bilderna ut?

I Från idé till verklighet granskar vi tillsammans nyhets- och reklambilder och talar om vikten av källkritik, diskuterar bildanalys och går igenom hur en bild blir till. Eleverna får sedan själva fotografera med iPads och på så vis skapa egna bilder utifrån ett gemensamt tema, till exempel Gränser, Utopia, Konflikt, Mobbing eller Lycka. Vi varvar teoripass med praktik och lär oss att förstå bildens kraft i samhället.

Under lektionerna är hela klassen kreativ och bidrar med tankar, känslor och praktiskt arbete. I fokus står skapandeprocessen och samarbetet mellan eleverna. Min roll som fotograf är att handleda barnen för att komma framåt, ge verktyg och leda diskussioner som uppkommer, och att svara på frågor och funderingar om såväl fotografyrket som bilders betydelse.

Målsättning

Eleverna får lära sig grundläggande kunskap om att läsa ljus, fotografisk teknik och komposition, och får också redskap för att tolka och analysera bilder av en mängd olika slag – såväl nyhetsbilder och reklambilder som konstnärliga bilder. Vi tänker kritiskt kring bilders sanningshalt och ärende och lär oss om hur en bild kan sända ut ett särskilt budskap. Under projektets gång får eleverna öva på att samarbeta i grupp, tänka och associera utifrån ett givet tema och lära sig om bildkomposition och bildredigering, både genom att ta del av redovisningar och genom att pröva sig fram på egen hand. De får lära sig om hur en konstnärlig process, från den första idén till det färdiga resultatet, kan se ut.

Tillvägagångssätt

Jag diskuterar med läraren och/eller eleverna i förväg om möjliga teman, som kan anpassas efter årskurs och gärna får vara öppet för tolkning.

Jag träffar eleverna en gång – det kan vara på länk eller på plats – för att presentera mig, prata om temat som bestämts och visa referensbilder för att ge eleverna ingångar och inspiration. Jag visar både eget material och andra fotografiska bilder som finns i samhället: konstnärliga bilder, reklambilder, tidningsomslag eller nyhetsbilder.

Inför projektet har eleverna fått tid till att fundera kring temat och ombetts ta med sig rekvisita hemifrån. Jag brukar också ta med mig sådant som kan användas när de fotograferar, och man kan använda sig av saker som finns på skolan eller i närområdet.

Eleverna delas in i grupper och får gå ut och fotografera med iPads. Efteråt går vi igenom grundläggande bildbearbetning som att öka eller minska kontrast, ändra färger, beskära bilder och så vidare.

Grupperna får visa sina bilder för varandra och vi gör en gemensam bildanalys. Vad väcker bilderna för känslor? I slutet av projektet sammanfattar vi hur dagen har gått och hur den krokiga vägen från idé till färdigt resultat har sett ut.

Under dagen vävs också korta teoripass in, där jag berättar om retuschering, bilder vi ser i samhället, nyhetsbilder och hur man tänker som fotograf och journalist.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med projektor att visa bilder på, iPads och datorer samt sladdar mellan iPads och datorer. Bra om alla iPads är laddade.

Särskilt för detta projekt

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4-papper, vanliga pennor, saxar och lim.
Konstnären behöver ha med sig allt som är mer konstnärsspecifikt för projektet.

Ibland kommer man överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med och det kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att man samlar saker som finns att tillgå, såsom tidningar, kartong, toapappersrullar, gamla kläder eller annat som ändå skulle kastas.

Behöver man ändå mer material och det inte räcker, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en liten tilläggskostnad. Skolan ska inte behöva lägga tid eller engagemang på inköp.

Skolan behöver tillhandahålla iPads, datorer, lagringsstickor och projektor. Vi fotar med iPads och jobbar med bildredigering på dator eller direkt i iPaden. Eleverna får ta med sig rekvisita hemifrån.

Om skolan vill ordna en fysisk utställning står skolan för utskrifter och ramar.

Utanför Växjö kommun tillkommer milersättning, eller utanför Stockholms innerstad.

Konstprojektet kan ta upp till 240 minuter om vi vill hålla igång lite längre, det är bra att göra utrymme för det i schemat.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema