Från idé till verklighet

Beskrivning

Kursen syftar till att förstå olika processer i bildskapandet. Vi granskar nyhets- och reklambilder och talar om vikten av källkritik, diskuterar bildanalys och går igenom hur en bild blir till. Barnen skapar sedan bilder utifrån en gemensamt tema. Hela klassen är kreativ och bidrar med tankar, känslor och praktiskt arbete under lektionerna. I fokus står skapandeprocessen och samarbetet mellan eleverna. Min roll som fotograf är att handleda barnen för att komma framåt, ge verktyg och leda diskussioner som uppkommer. Val av teman är oändligt och det är bra om tolkningsutrymme finns. Exempel kan vara; Vänskap, Tillsammans, Utopia, Skolan eller Lycka. Om ni pedagoger har andra förslag på teman så är det självklart välkommet.

Målsättning

Vi matas med bilder överallt; via nyheter, reklam, sociala medier men också privat. Det blir därför allt viktigare att förstå hur vi påverkas av alla dessa bilder. Hur tolkar vi bilderna? Vilka budskap sänder bilderna ut? Hur blir en bild till? Hur skapar man en bild utifrån en tanke? Är allt sant bara för det finns på bild?

Tillvägagångssätt

Inspirationsboost

Hur tänker en fotograf – kreativa bildprocessen

Diskussion kring retusch, äkta eller inte äkta

Skapa bilder med iPads

Enklare genomgång av ett bild- bearbetningsprogram

Bildanalys

Bildvisning

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

- Skolan står för iPads, datorer, lagringsstickor och projektor. Vi fotar med med iPads och jobbar med bilderna i datorer.
- Om ni vill ha en fysisk utställning står skolan för utskrifter och ramar.
- Utanför Växjö kommun tillkommer milersättning, eller utanför Stockholms innerstad.

Anna Nordström

Årskurs

Åk 1-3, Förskola

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Digitalt

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Teknik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Kronoberg, Region Halland, Region Blekinge, Region Stockholm, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Kronoberg, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.