Från ide till verklighet

Region Kronoberg, Region Halland, Region Blekinge, Region Stockholm, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Skåne

Målsättning

Vi matas med bilder överallt; via nyheter, reklam, sociala medier men också privat. Det blir därför allt viktigare att förstå hur vi påverkas av alla dessa bilder. Hur tolkar vi bilderna? Vilka budskap sänder bilderna ut? Hur blir en bild till? Hur skapar man en bild utifrån en tanke? Är allt sant bara för det finns på bild?

Beskrivning

Kursen syftar till att förstå olika processer i bildskapandet. Vi granskar nyhets- och reklambilder och talar om vikten av källkritik, diskuterar bildanalys och går igenom hur en bild blir till. Barnen skapar sedan bilder utifrån en gemensamt tema. Hela klassen är kreativ och bidrar med tankar, känslor och praktiskt arbete under lektionerna. I fokus står skapandeprocessen och samarbetet mellan eleverna. Min roll som fotograf är att handleda barnen för att komma framåt, ge verktyg och leda diskussioner som uppkommer. Val av teman är oändligt och det är bra om tolkningsutrymme finns. Exempel kan vara; Vänskap, Tillsammans, Utopia, Skolan eller Lycka. Om ni pedagoger har andra förslag på teman så är det självklart välkommet.

Tillvägagångssätt

Inspirationsboost
Hur tänker en fotograf – kreativa bildprocessen
Diskussion kring retusch, äkta eller inte äkta
Skapa bilder med iPads
Enklare genomgång av ett bild- bearbetningsprogram
Bildanalys
Bildvisning

Lokalbehov

Bra att tänka på/förberedelser/material

Skolan står för iPads, datorer, lagringsstickor och projektor. Vi fotar med med iPads och jobbar med bilderna i datorer. Om ni vill ha en fysisk utställning står skolan för utskrifter och ramar.

Utanför Växjö kommun tillkommer milersättning, eller utanför Stockholms innerstad.

Konstnär
Anna Nordström
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 1-3, Förskola
Typ av aktivitet
Konstform
Foto
Skolämne
Bild, Teknik
Period
01 april, 2020 - 15 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
2950 kr exkl moms
1500 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet