Tillbaka till konstnärer

Nina Ölund Noreskär: Måleri i det utvidgade fältet

Region Stockholm

Konstnärscentrum Öst

Kort om mig

"Noreskärs målningar är påtagligt materiella i sin framtoning och för tanken till kroppens insida snarare än självets utsida. Flammigt infärgade tygsjok bildar veckade draperingar, dynamiskt hängda längs utställningsrummets väggar. Verken befinner sig i gränslandet mellan måleri och skulptur samtidigt som de i egenskap av textilkonst går i dialog med en lång tradition av kvinnligt hantverk."
/Astrid Grelz Andersson

Så här arbetar jag

Jag arbetar mestadels med storskaliga målningar med olja och akryl på tyg som liggandes/hängandes tar sig uttryck som skulpturer eller gestalter i utställningsrummen. Måleriet är prövande och jag använder mig av en rad olika gester och metoder där utkomsten sällan är helt klar för mig, däribland tryck- och batikliknande tekniker.

Utbildning eller väg in i yrket

MFA Konstfack 2016

Skoluppdrag av Nina Ölund Noreskär: Måleri i det utvidgade fältet

FÄRG/FORM-GÖRA/OM

Region Stockholm

Åk 1-3, Åk 4-6, Gymnasie, Åk 7-9

Konstkarta lång (180 min)

Konst/Bild/Form

Bild, Historia

FÄRG/FORM-GÖRA/OM – Abstrakt måleri i stort format

Region Stockholm

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Konstworkshop lång (180 min)

Konst/Bild/Form

Bild, Historia