Konstnärscentrum Öst

Nina Ölund Noreskär: Måleri i det utvidgade fältet

"Noreskärs målningar är påtagligt materiella i sin framtoning och för tanken till kroppens insida snarare än självets utsida. Flammigt infärgade tygsjok bildar veckade draperingar, dynamiskt hängda längs utställningsrummets väggar. Verken befinner sig i gränslandet mellan måleri och skulptur samtidigt som de i egenskap av textilkonst går i dialog med en lång tradition av kvinnligt hantverk."
/Astrid Grelz Andersson

Så här arbetar jag

Jag arbetar mestadels med storskaliga målningar med olja och akryl på tyg som liggandes/hängandes tar sig uttryck som skulpturer eller gestalter i utställningsrummen. Måleriet är prövande och jag använder mig av en rad olika gester och metoder där utkomsten sällan är helt klar för mig, däribland tryck- och batikliknande tekniker.

Utbildning eller väg in i yrket

MFA Konstfack 2016

Hemort:

Region Stockholm

Jag kan ta uppdrag i:

Region Stockholm

Referensarbeten och kontaktvägar

Nina Ölund Noreskär: Måleri i det utvidgade fältets projekt se alla →