Artistbooks/foldrar

Region Kronoberg, Region Skåne, Västra Götalandsregionen

Målsättning

Vi gör artist books. Eleverna skall göra sin egna lilla bok, med bild och text. De skall lära sig att uttrycka sig, formulera sig, berätta, uttrycka sig med bild, hur man kan berätta något med enkla medel men med stark impact.
Har man svårt att uttrycka sig i text så kan bilden komplettera, och för en del är det lättare att utrycka sig i text.
Det behöver inte vara en helberättelse, det kan vara ett ord, en liten dikt, ja vad som helst. Det är roligt att med enkla medel kunna skapa sin alldeles lilla egna bok, utgivet på sitt egna lilla bokförlag:D

Beskrivning

Det är bra om det finns något tema de arbetar med i skolan som kan användas när de gör sin artist book.

Tillvägagångssätt

Gruppen får papper penna, färger, tidningar, klister etc och skall utifrån de materialen göra en enkel artist book.
Vi använder oss av papper, lite tjockare, kanske 200-300 gr. Varje elev skall göra en folder/bok och sedan göra sin egna lilla låda som man lägger boken i. De skall skapa en bild p ena sidan och en text på andra. Det kan vara väldigt enkelt, allt från ett ord, till en kort dikt, eller en lite berättelse som får plats på en A4. När man har gjort det, bilden på ena sidan och texten på den andra sidan så skall vi vika och klippa tillsammans så vi får det till en folder, ungefär somen ihopvikt karta som man kan vika ut och in. När foldern är färdig, kommer vi göra en liten kartong/låda till den som de får vika och skriva sin titel på verket på ovanlocket.

Lokalbehov

Ingen speciell lokal behövs, skollokalen, klassrummet, bildsalen.

Bra att tänka på/förberedelser/material

De behöver tänka på vad de vill skriva/berätta om, kanske inkluderat i ett ämne, svenska, bild, engelska, historia.

Konstnär
Johanna Schartau
Konstnärscentrum Öst Konstnärscentrum Syd Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Foto, Konst/Bild/Form, Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Bild, Svenska som andraspråk, Svenska, Historia, Engelska
Period
01 april, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet