Booklets/Artistbooks/foldrar

Region Kronoberg, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm

Målsättning

Vi gör booklets - häften/liten bok/folder. Eleverna skall göra sin egna lilla bok, med bild och text. De skall lära sig att uttrycka sig, formulera sig, berätta, uttrycka sig med bild och emd hjälp av ord, hur man kan berätta något med enkla medel men med stark impact.
Har man svårt att uttrycka sig i text så kan bilden komplettera, och för en del är det lättare att uttrycka sig i text.
Det behöver inte vara en hel berättelse, det kan vara ett ord, en liten dikt, vad som helst. Det är roligt att med enkla medel kunna skapa sin alldeles lilla egna bok, utgivet på sitt egna lilla bokförlag, som sedan packeteras in i sin egna låda de får göra med titel på.

Beskrivning

Om man vill kan man också jobba med något tema ni arbetar med i skolan, som t.ex. att göra små historieböcker, en kokbok, eller förstås helt fritt.

Tillvägagångssätt

Jag introducerar kort om att göra en bok och visa exempel på några "booklets" och "artist books" av konstnärer. Jag går igenom hur man gör och viker boken. Det finns också en liten enkel handledning hur man gör alla får.
De använder papper penna, färger, tidningar, klister etc och skall utifrån de materialen göra en enkel booklet.
Vi använder oss av lite tjockare papper, kanske 200-300 gr. Varje elev skall göra sin egna folder/bok och sedan sin egna lilla låda som man lägger den i. De skall skapa en bild på ena sidan och en text på andra. Det kan vara väldigt enkelt, allt från ett ord, till en kort dikt, eller en lite berättelse som får plats på en A4. När man har gjort det, bilden på ena sidan och texten på den andra sidan så skall vi vika och klippa tillsammans så vi får det till en folder, ungefär som en ihopvikt karta som man kan vika ut och in. När foldern är färdig, kommer vi göra en liten kartong/låda till den som de får vika och skriva sin titel på verket på ovan locket.

Lokalbehov

Ingen speciell lokal behövs, skollokalen, klassrummet, bildsalen.

Bra att tänka på/förberedelser/material

De behöver tänka på vad de vill skriva/berätta om, kan vara inkluderat i ett ämne, svenska, bild, engelska, historia.

Konstnär
Johanna Schartau
Konstnärscentrum Öst Konstnärscentrum Syd Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Foto, Konst/Bild/Form, Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Bild, Svenska som andraspråk, Svenska, Historia, Engelska, Hem- och konsumentkunskap, Modersmål, Samhällskunskap
Period
01 oktober, 2021 - 31 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet