PROJEKT

Artistbooks och foldrar

Vi skapar böcker med bilder och text och lär oss att stora berättelser kan uttryckas med små medel!

Beskrivning

Vad vill du berätta om? Vi lär oss teckna ner våra berättelser med text och bild och hur de kan komplettera varandra. Ibland har man svårt att beskriva något i text men lättare i bild och tvärtom. Som övning börjar jag som konstnär alltid med att berätta om mig själv för att få igång kreativiteten och visa på hur man kan göra. Vi utgår sedan från olika teman t.ex. en plats eleverna besökt, ett sommarminne, eller en berättelse om någon som står nära. Det behöver inte vara en hel berättelse, det kan vara ett ord, en liten dikt, vad som helst. Det finns en glädje i att med enkla medel kunna skapa sin alldeles lilla egna bok, utgivet på sitt egna lilla bokförlag, som sedan paketeras in i sin egna låda de får göra med titel på.

Målsättning

Målsättningen är att med text och bild berätta en historia och skapa en bok. Eleverna får lära sig att uttrycka och formulera sig med bild och med ord, hur de kan komplettera varandra och upptäckta skaparglädjen i detta.

Tillvägagångssätt

Konstnären presenterar sig, vad som inspirerar henne och hur hon själv arbetar med Artistbooks i sitt konstnärskap och visar exempel på hur de kan se ut.

Konstnären går igenom hur man gör för att vika sin bok

Med papper, pennor, färger och klister gör eleverna sina böcker

Vi gör en låda till vår bok och skriver titeln på locket.

Lokalbehov och teknik

- Vanligt klassrum

Särskilt för detta projekt

- Skolan får gärna förbereda eleverna genom att de innan börjat tänka på vad de vill skriva om.
- Det går att knyta till ett ämne eller tema som skolan jobbar med i övrigt.
- Konstnären har med sig extra tjockt papper för att skapa böckerna.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema