Att göra en bilderbok

Beskrivning

Workshopen kan anpassas till skolans behov och önskemål och t.ex. integreras med ett skolämne eller utformas för en särskild grupp. Jag är öppen för förslag! Workshop uppdelat på tre tillfällen.

Målsättning

Vad består en bilderbok av? Hur gör man en bok?

Med denna workshop får barnen prova på att vara både författare och illustratörer till en gemensam bilderbok. Genom enkel dramaturgi och bildberättande skapar vi tillsammans en bok där var och en har illustrerat sitt eget uppslag.

Tillvägagångssätt

Första gången vi ses pratar vi om vad en författare och en illustratör gör, tittar på olika bilderböcker och annat som är skrivet och illustrerat. Sedan är det dags att prova på författaryrket. Genom enkel dramaturgi och frågor som jag ställer berättar barnen tillsammans fram en historia som jag antecknar på ett blädderblock. Denna berättelse delar jag sedan upp i lika många delar som antal barn i gruppen. Var och en får sin del av berättelsen att börja skissa till. Kanske blir det tid över för roliga extrauppgifter!

Andra gången läser vi på nytt igenom berättelsen och barnen får jobba med sina bilder. Jag hjälper till och svarar på alla frågor.

Tredje gången gör vi klart, sätter ihop boken och skapar ett omslag. Avslutningsvis har vi kanske ett boksläpp med uppläsning och utställning!

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

Blädderblock och pennor. A-3 papper av tjockare kvalitet. Bra teckningsmaterial. Gärna även material för att göra kollage (saxar, lim, olika sorters papper o.s.v.).

Årskurs

Förskola, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Hantverk

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk

Tillgänglighet

Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →