Det stora lilla

Vad har egentligen en sten för form, hur ser ett löv ut under ett förstoringsglas och hur ser egentligen ett pollenkorn ut på blommans pistiller? I det här projektet använder vi oss av förstoringsglas för att komma närmare världen och teckna av den.

Vad har egentligen en sten för form, hur ser ett löv ut under ett förstoringsglas och hur ser egentligen ett pollenkorn ut på blommans pistiller? I det här projektet använder vi oss av förstoringsglas för att komma närmare världen och teckna av den.

Beskrivning

I projektet Det stora lilla går vi tillsammans ut i naturen, skogen eller skolgården för att titta närmare på detaljerna på det som finns där. Det kan vara växter, smådjur, kryp, gruskorn eller små vattenpölar. När vi lägger märke till dessa små men ack så viktiga detaljer så öppnar universum upp sig, överallt. Med förstoringsglas, luppar och mikroskop undersöker vi världen för att sedan göra teckningar i stort format av de föremål och former som vi hittar utomhus. Det viktiga är inte att bilderna ska se ut precis som föremålen som avbildas, utan fokus ligger på att lära eleven att se de små detaljerna och öppna upp för fantasi och lek i det bildliga seendet. Om det är dåligt väder så tar vi med oss sakerna in i klassrummet för att teckna inomhus istället.

Målsättning

Under projektet ska eleven få lära sig att se de små detaljerna i världen, över våra huvuden och under våra fötter. Det främsta målet med Det stora lilla är att få eleven att se hur stor hen är i världen och samtidigt så väldigt litet i relation till det ”oändliga” universum vi befinner oss i. Tanken är att denna process kan ge inspiration till gestaltningar av dessa nyfunna miniatyrvärldar i färg, form och teckning.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig, vad som inspirerar mig och hur jag förhåller mig till de små detaljerna omkring oss i sitt konstnärskap.

Vi går ut i naturen eller på skolgården för att undersöka världen med förstoringsglas. Eleverna har med sig papper och pennor för att rita teckningarna och göra notiser över vad de hittat i naturen.

Skapandet kan ske med enkla medel som papper och penna, målarfärger, kolstift eller kritor, beroende på tillgänglighet.

Vi gör en utställning eller publikation med teckningarna och eventuellt texter som beskriver vad eleverna har fått med sig utav workshopen.

Lokalbehov och teknik

En vägg i klassrum eller korridor är tillräckligt för att genomföra utställningen.

Särskilt för detta projekt

- Om vitrinskåp finns tillgängligt för att presentera föremålen som är avbildade så kan det vara extra roligt för eleverna och åskådarna.
- Om förstoringsglas, luppar och mikroskop finns tillgängliga på skolan så är det bra men annars kommer konstnären överens med läraren om hur vi kan ordna fram dessa verktyg och hjälpmedel.

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Teckning, Illustration

Tema

,

Relaterade skolämnen

Biologi, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Örebro län, Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.