Drömhus

Beskrivning

Kan man bo på en flod? Ha gräsmatta och kaniner inomhus, eller en padelbana på taket? Ja, vad är egentligen arkitektur? Drömhus är en workshop i illustration och arkitektur där eleverna får tänka ut och rita sina egna drömhus, och på så vis också utmana normer för hur ett hus kan se ut. Vi bekantar oss också med begreppet “biomimikry”, som inom arkitekturen används för att beskriva hur man kan härma det bästa från naturen. I workshopen hämtar vi inspiration till drömhusen genom att titta på hur några av djuren bygger sina bon. Vi utmanar konventioner och prövar nya idéer för hur en bostad kan se ut – fantasi och glädje står i fokus!

Målsättning

Målet är att eleverna ska få en förståelse av begreppet arkitektur och att de själva ska börja fundera över byggnaders utformning. De får lära sig vad en ritning är och hur man gör en sektion – en genomskärning av ett hus som möjliggör att rita både in- och utsida samtidigt. De får också insyn i hur viktiga teckningar och ritningar är som verktyg när nya byggnader ska bli till. Vidare får eleverna i arbetet prova på att arbeta konstnärligt idébaserat, och får genom att ifrågasätta normer inom arkitektur också övning i kritiskt tänkande.

Tillvägagångssätt

Introduktion och presentation: Jag berättar om vem jag är, hur man arbetar som arkitekt och går igenom ritning som begrepp.

Inspiration: Vi tittar på hur djuren bygger sina bon, och alternativa boendeformer i naturen.

Action! Eleverna tecknar eller gör kollage för att skapa sina egna drömhus.

Reflektion: Vi samtalar kring vad vi har gjort och vad vi lärt oss.

Lokalbehov och teknik

- Projektor och duk eller skärm, för projicering av bilder.
- Klassrum med bänkar eller bord.

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 1-3, Förskola, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Arkitektur, Modellbygge, Idébaserat

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Biologi, Teknik, Svenska, Fysik, Matematik, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Kronoberg

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Kronoberg, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →