PROJEKT

Drömhus

Ja, vad är egentligen arkitektur?

Beskrivning

Kan man bo på en flod? Ha gräsmatta och kaniner inomhus, eller en padelbana på taket? Ja, vad är egentligen arkitektur? Drömhus är en workshop i illustration och arkitektur där eleverna får tänka ut och rita sina egna drömhus, och på så vis också utmana normer för hur ett hus kan se ut. Vi bekantar oss också med begreppet “biomimikry”, som inom arkitekturen används för att beskriva hur man kan härma det bästa från naturen. I workshopen hämtar vi inspiration till drömhusen genom att titta på hur några av djuren bygger sina bon. Vi utmanar konventioner och prövar nya idéer för hur en bostad kan se ut – fantasi och glädje står i fokus!

Målsättning

Målet är att eleverna ska få en förståelse av begreppet arkitektur och att de själva ska börja fundera över byggnaders utformning. De får lära sig vad en ritning är och hur man gör en sektion – en genomskärning av ett hus som möjliggör att rita både in- och utsida samtidigt. De får också insyn i hur viktiga teckningar och ritningar är som verktyg när nya byggnader ska bli till. Vidare får eleverna i arbetet prova på att arbeta konstnärligt idébaserat, och får genom att ifrågasätta normer inom arkitektur också övning i kritiskt tänkande.

Tillvägagångssätt

Introduktion och presentation: Jag berättar om vem jag är, hur man arbetar som arkitekt och går igenom ritning som begrepp.

Inspiration: Vi tittar på hur djuren bygger sina bon, och alternativa boendeformer i naturen.

Action! Eleverna tecknar eller gör kollage för att skapa sina egna drömhus.

Reflektion: Vi samtalar kring vad vi har gjort och vad vi lärt oss.

Lokalbehov och teknik

Projektor och duk eller skärm, för projicering av bilder.

Klassrum med bänkar eller bord.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema