Fotografera din närmiljö

Upptäck, undersök – vad ser du? Vi tittar på bekanta platser genom kameralinsen!

Upptäck, undersök – vad ser du? Vi tittar på bekanta platser genom kameralinsen!

Beskrivning

Ibland är det som om man inte ser de platser man rör sig på varje dag riktigt ordentligt. Hjärnan sorterar bort det som inte verkar viktigt, och småsaker och detaljer går oss förbi. Men vad händer om man iakttar en bekant plats genom kameralinsen? Om man går nära, zoomar in, beskär eller tittar på något man är väl förtrogen med från ett nytt perspektiv?

I projektet Fotografera din närmiljö aktiveras elevernas seende med övningar och inspirationsbilder där vi går ut och undersöker närmiljön med kameran. Kameran har ett objektiv, men i det här projektet sätter vi på subjektivet och fokuserar på det som känns mest intressant för oss själva! En övning kan vara att gå ut och leta efter en särskild form i omgivningen, till exempel en triangel. En annan kan vara att låta eleverna titta på ett fotografi och efteråt berätta vad de minns från bilden. Vad man minns att man såg och vad som faktiskt finns på bilden stämmer inte alltid överens!

Eleverna får lära sig om fotografiska metoder som ljus, kontrast och ögonblick. Efteråt tittar vi på varandras bilder och har en gemensam diskussion om vad vi har upplevt och vad vi har lärt oss.

Målsättning

Under projektet får eleverna lära sig om subjektivitet, blick och hur man kan uppfatta eller uppleva “samma” sak på flera olika sätt. De lär sig om fotografiska metoder och tekniker och hur man kan använda dem, och blir på så vis stärkta i sitt eget bildberättande. De blir också uppmärksamma på hur man kan hitta en bild och hur man kan se på en vardaglig plats med nya ögon.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig själv och berättar om fotografiets historia, om kameran som verktyg och fotografiet som språk. Vi tittar därefter på bilder ur fotohistorien som kan fungera som inspiration – det kan vara bilder av fotografer som Lars Tunbjörk, Tuija Lindström eller Alec Soth, men också abstrakt måleri.

Eleverna får arbeta antingen enskilt eller i grupper om 2-3 personer med att göra övningar och ta bilder i närområdet. Jag lär ut tips och tekniker för hur man kan ta ett bra fotografi.

Vi avslutar med en gemensam diskussion där vi tittar på bilderna som vi har tagit och pratar om vad vi har lärt oss och vad vi har upplevt under dagen.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor och whiteboard eller skrivblock.

Särskilt för detta projekt

Vi använder surfplattor (till exempel iPads) eller smartphones att fotografera med. Jag har även kameror för utlåning.

Jerker Andersson

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi

Tema

Berättande, Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Bild, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Värmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →