PROJEKT

Fotografera din närmiljö

Upptäck, undersök – vad ser du?

Beskrivning

Upptäck, undersök – vad ser du? Vi tittar på bekanta platser genom kameralinsen!

Ibland är det som om man inte ser de platser man rör sig på varje dag riktigt ordentligt. Hjärnan sorterar bort det som inte verkar viktigt, och småsaker och detaljer går oss förbi. Men vad händer om man iakttar en bekant plats genom kameralinsen? Om man går nära, zoomar in, beskär eller tittar på något man är väl förtrogen med från ett nytt perspektiv?

I projektet Fotografera din närmiljö aktiveras elevernas seende med övningar och inspirationsbilder där vi går ut och undersöker närmiljön med kameran. Kameran har ett objektiv, men i det här projektet sätter vi på subjektivet och fokuserar på det som känns mest intressant för oss själva! En övning kan vara att gå ut och leta efter en särskild form i omgivningen, till exempel en triangel. En annan kan vara att låta eleverna titta på ett fotografi och efteråt berätta vad de minns från bilden. Vad man minns att man såg och vad som faktiskt finns på bilden stämmer inte alltid överens!

Eleverna får lära sig om fotografiska metoder som ljus, kontrast och ögonblick. Efteråt tittar vi på varandras bilder och har en gemensam diskussion om vad vi har upplevt och vad vi har lärt oss.

Målsättning

Under projektet får eleverna lära sig om subjektivitet, blick och hur man kan uppfatta eller uppleva “samma” sak på flera olika sätt. De lär sig om fotografiska metoder och tekniker och hur man kan använda dem, och blir på så vis stärkta i sitt eget bildberättande. De blir också uppmärksamma på hur man kan hitta en bild och hur man kan se på en vardaglig plats med nya ögon.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig själv och berättar om fotografiets historia, om kameran som verktyg och fotografiet som språk. Vi tittar därefter på bilder ur fotohistorien som kan fungera som inspiration – det kan vara bilder av fotografer som Lars Tunbjörk, Tuija Lindström eller Alec Soth, men också abstrakt måleri.

Eleverna får arbeta antingen enskilt eller i grupper om 2-3 personer med att göra övningar och ta bilder i närområdet. Jag lär ut tips och tekniker för hur man kan ta ett bra fotografi.

Vi avslutar med en gemensam diskussion där vi tittar på bilderna som vi har tagit och pratar om vad vi har lärt oss och vad vi har upplevt under dagen.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor och whiteboard eller skrivblock.

Särskilt för detta projekt

Vi använder surfplattor (till exempel iPads) eller smartphones att fotografera med. Jag har även kameror för utlåning.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema