Fotografera din närmiljö, upptäck, undersök. Vad ser du?

Beskrivning

FOTOGRAFERING - BILDURVAL - PRESENTATION
Vi arbetar med olika uppgifter och övar på olika fotografiska metoder som ljus, kontraster och ögonblick. Deltagarna upptäcker fler fotovinklar för att få nya perspektiv på tillvaron samtidigt som de får röra på kropparna. De får undersöka vad de omges av i sin närhet, platser de ofta befinner sig i och passerar. Vi tittar på varandras bilder, lyssnar och diskuterar tillsammans. Jag introducerar även bilder ur fotohistorien för att inspirera alla som medverkar i workshopen.

Målsättning

Genom övningarna får de medverkande göra urval och vidga sina rumsliga seenden samt stärka sina bildberättanden. Bli medvetna om hur bilder påverkar och lära sig att analysera det de omges av. Arbetet går mycket bra att kombinera med olika ämnen och ämnesövergripande teman.

Tillvägagångssätt

Arbetet sker inomhus eller utomhus. Workshopen kan genomföras för alla åldrar. Antal träffar per grupp är 1-4 gånger. Varje tillfälle är 45-120 minuter, beroende på schema. Vi använder smartphones eller surfplattor (t.ex. iPad), jag har även kameror för utlåning. Deltagarna arbetar enskilt eller i grupp med 2-3 personer. Fördelaktigt är att arbeta i grupper med max 15 personer. Mina workshop anknyter till läroplanen, Lgr 11.

Lokalbehov och teknik

Teknik som behövs är:
- Projektor och en whiteboard eller skrivblock
- Stolar och bord
- Vi använder smartphones eller surfplattor (t.ex. iPad)
- Jag har även kameror för utlåning

Särskilt för detta projekt

Workshops kan även resultera i en presentation i form av utställning, bildspel eller liknande.
Jag föredrar att arbeta i grupper med max 15 personer. Om det finns önskemål om att arbeta med större grupper går det också.

Läs mer:
http://www.jerker.se/portfolios/workshop/
http://www.jerker.se/portfolio/photo-workshop/

Jerker Andersson

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Värmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →