Fotografera din närmiljö, upptäck, undersök. Vad ser du?

Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Värmland

Målsättning

Genom övningarna får de medverkande göra urval och vidga sina rumsliga seenden samt
stärka sina bildberättanden. Bli medvetna om hur bilder påverkar och lära sig att analysera
det de omges av. Arbetet går mycket bra att kombinera med olika ämnen och ämnesövergripande
teman.

Beskrivning

FOTOGRAFERING - BILDURVAL - PRESENTATION
Vi arbetar med olika uppgifter och övar på olika fotografiska metoder som ljus, kontraster
och ögonblick. Deltagarna upptäcker fler fotovinklar för att få nya perspektiv på tillvaron
samtidigt som de får röra på kropparna. De får undersöka vad de omges av i sin närhet,
platser de ofta befinner sig i och passerar. Vi tittar på varandras bilder, lyssnar och
diskuterar tillsammans. Jag introducerar även bilder ur fotohistorien för att inspirera alla
som medverkar i workshopen.

Tillvägagångssätt

Arbetet sker inomhus eller utomhus.
Workshopen kan genomföras för alla åldrar.
Antal träffar per grupp är 1-4 gånger.
Varje tillfälle är 45-120 minuter, beroende på schema.
Vi använder smartphones eller surfplattor (t.ex. iPad), jag har även kameror för utlåning.
Deltagarna arbetar enskilt eller i grupp med 2-3 personer. Fördelaktigt är att arbeta i
grupper med max 15 personer.
Mina workshop anknyter till läroplanen, Lgr 11.

Lokalbehov

Teknik som behövs är:
- Projektor och en whiteboard eller skrivblock
- Stolar och bord
- Vi använder smartphones eller surfplattor (t.ex. iPad)
- Jag har även kameror för utlåning

Bra att tänka på/förberedelser/material

Workshops kan även resultera i en presentation i form av utställning, bildspel eller liknande.
Jag föredrar att arbeta i grupper med max 15 personer. Om det finns önskemål om att arbeta med större grupper går det också.

Läs mer:
http://www.jerker.se/portfolios/workshop/
http://www.jerker.se/portfolio/photo-workshop/

Konstnär
Jerker Andersson
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Åk 1-3
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Foto
Skolämne
Bild, Samhällskunskap
Period
01 september, 2021 - 31 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet