Fotografera ett ordspråk – kreativ storytelling

Beskrivning

Idén och utförandet av en visuell gestaltning bör ge utrymme för tankar, känslor, frågor och reflektioner och gärna innehålla flera lager och dimensioner. Det finns en avsändare och en mottagare, och därmed flera tolkningar, och det är just det som gör en bild spännande.

Vår kreativitet är kopplad till minnet och förmågan att pussla med olika bitar av kunskap i hjärnan, och den går, som så mycket annat, att träna upp, bland annat genom att tänka nya tankar. På så sätt skapas också nya kopplingar i hjärnan. I synnerhet då vi lever i ett samhälle där vi inte behöver minnas därför att allt vi behöver veta går att googla fram.

Kreativiteten går, som så mycket annat, att träna upp. Det kan vi bland annat göra genom att tänka nya tankar. Varje gång vi tänker en helt ny tanke skapas nya kopplingar i hjärnan. Det gör att nätverket av möjliga tankar byggs ut. Ett kreativt förhållningssätt handlar om att vara nyfiken, ställa frågor, aktivt leta efter lösningar, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt och annorlunda vinklar. När vi väl tänker nytt sätter det igång hjärnans belöningssystem. Vi mår helt enkelt bra av att tänka kreativt.

Målsättning

I denna stimulerande workshop uppmuntras din kreativitet och skaparlust genom interaktion och kommunikation. Här läggs fokus på nyfikenhet och improvisation. Genomen association omsätter du idéer och erfarenheter till en visuell gestaltning och du tränar även din förståelse för hur du kan analysera och tolka bilder.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att reflektera kring begreppen förnimmelse, gestaltning, kreativitet, konvention, association, humor och allvar – i kontexten visuell kommunikation och fotografi.

Eleverna arbetar i mindre grupper där de tillsammans kommer fram till hur ett utvalt ordspråk kan gestaltas i bild, och sedan arbetar de kring denna uppgift. Här tränas, förutom visuell kommunikation, även samarbete, kreativitet, association, tillit, intuition, flexibilitet och lyhördhet.

De tar hjälp av omgivningen och den rekvisita som finns att tillgå, såväl inomhus som utomhus. Senare går vi igenom bilderna de skapat och har gemensamma samtal kring dessa. Det blir även spännande att se om de olika grupperna utifrån bilderna kan gissa varandras ordspråk.

Lokalbehov och teknik

Bra att ha tillgång till stolar och bord när vi har genomgång och samtal kring bilderna. Eventuellt även tv-skärm eller projektor, men det är inget krav.

Särskilt för detta projekt

Vi använder kamerorna i elevernas smartphones eller iPads. Jag pratar gärna ihop mig med dig som lärare så att vi hittar det bästa sättet att arbeta på. Workshopen går utmärkt att anpassa till olika åldrar och behov. Ha gärna kläder för väder då tanken är att även kunna använda oss av utomhusmiljön i närområdet.

Athina Strataki

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Illustration, Grupprocess

Tema

Språkutveckling och visuell litteracitet, Berättande

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Musik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen, Region Östergötland, Region Värmland, Region Gotland, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Kalmar län, Region Uppsala, Region Norrbotten, Region Halland, Region Blekinge, Region Västernorrland, Region Jönköpings län, Region Västerbotten, Region Gävleborg, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Kronoberg

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →