PROJEKT

Fotografera ett ordspråk: en berättelse utan ord

Genom att visualisera olika ordspråk lär vi oss om kreativt bildberättande!

Beskrivning

Kan du gestalta språket med fotografi? Genom att visualisera olika ordspråk lär vi oss om kreativt bildberättande!

Allt är inte guld som glimmar, kärt barn har många namn och små grytor har också öron! Ordspråk är folkliga och kärnfulla meningar som beskriver fenomen, uttrycker visdomar eller varningar. Ofta är de tätt förknippade med traditioner och värderingar i sitt lands kultur, och de kan erbjuda många intressanta lager och frågeställningar i en visuell gestaltning.

I projektet Fotografera ett ordspråk får eleverna associera fritt kring ordspråkens olika budskap, bortom bokstavliga tolkningar och bildlösningar. I mindre grupper arbetar de sedan med att gestalta ett ordspråk genom fotografi. På det viset får eleverna utveckla sina kunskaper om språkets olika dimensioner och hur metaforer fungerar. De får också utveckla sitt bildberättande och tänka nyfiket, kreativt och normkritiskt kring hur fenomen och personer kan gestaltas.

Målsättning

I projektet uppmuntras elevernas skaparlust och kreativitet genom association, improvisation och interaktion som sedan omsätts till idéer och färdiga bilder. Genom processen tränar eleverna sin analys- och tolkningsförmåga när det kommer till att läsa såväl ord som bilder, och de får tänka nyskapande och kreativt kring etablerade ordspråk vars betydelse de kanske vanligtvis inte dröjer vid. Med utgångspunkt i ordspråken får de också på ett lekfullt sätt lära sig om språk och historia.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att med hjälp av övningar, samtal och exempel reflektera kring begreppen förnimmelse, gestaltning, kreativitet, konvention, association, humor och allvar i relation till visuell kommunikation och fotografi.

Eleverna arbetar i mindre grupper där de tillsammans kommer fram till hur ett utvalt ordspråk kan gestaltas i bild. Här tränas visuell kommunikation, samarbete, kreativitet, association, tillit, normkritiskt tänkande, flexibilitet och lyhördhet.

Vid fotograferingen använder de sig av omgivningen, varandra och den rekvisita som finns att tillgå, såväl inomhus som utomhus.

Som avslutning går vi igenom bilderna eleverna skapat och har gemensamma samtal kring dessa. Det kan vara spännande att se om de olika grupperna kan gissa varandras ordspråk utifrån bilderna!

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med whiteboard eller skrivblock samt tv-skärm eller projektor när vi har genomgång och samtal. I projektet använder vi kamerorna i iPads som skolan tillhandahåller, alternativt elevernas egna telefoner.

Särskilt för detta projekt

Jag pratar alltid ihop mig med läraren så att vi hittar det bästa sättet att lägga upp projektet på. Projektet går att anpassa till olika åldrar och behov. Det behövs kläder för väder då tanken är att vi ska kunna använda oss av både inomhus- och utomhusmiljön i närområdet.  

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema