Fotografera ett ordspråk – kreativ storytelling

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen

Målsättning

I denna stimulerande workshop uppmuntras din kreativitet och skaparlust genom interaktion och kommunikation. Här läggs fokus på nyfikenhet och improvisation. Genomen association omsätter du idéer och erfarenheter till en visuell gestaltning och du tränar även din förståelse för hur du kan analysera och tolka bilder.

Beskrivning

Idén och utförandet av en visuell gestaltning bör ge utrymme för tankar, känslor, frågor och reflektioner och gärna innehålla flera lager och dimensioner. Det finns en avsändare och en mottagare, och därmed flera tolkningar, och det är just det som gör en bild spännande.

Vår kreativitet är kopplad till minnet och förmågan att pussla med olika bitar av kunskap i hjärnan, och den går, som så mycket annat, att träna upp, bland annat genom att tänka nya tankar. På så sätt skapas också nya kopplingar i hjärnan. I synnerhet då vi lever i ett samhälle där vi inte behöver minnas därför att allt vi behöver veta går att googla fram.

Kreativiteten går, som så mycket annat, att träna upp. Det kan vi bland annat göra genom att tänka nya tankar. Varje gång vi tänker en helt ny tanke skapas nya kopplingar i hjärnan. Det gör att nätverket av möjliga tankar byggs ut. Ett kreativt förhållningssätt handlar om att vara nyfiken, ställa frågor, aktivt leta efter lösningar, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt och annorlunda vinklar. När vi väl tänker nytt sätter det igång hjärnans belöningssystem. Vi mår helt enkelt bra av att tänka kreativt.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att reflektera kring begreppen förnimmelse, gestaltning, kreativitet, konvention, association, humor och allvar – i kontexten visuell kommunikation och fotografi.

Eleverna arbetar i mindre grupper där de tillsammans kommer fram till hur ett utvalt ordspråk kan gestaltas i bild, och sedan arbetar de kring denna uppgift. Här tränas, förutom visuell kommunikation, även samarbete, kreativitet, association, tillit, intuition, flexibilitet och lyhördhet.

De tar hjälp av omgivningen och den rekvisita som finns att tillgå, såväl inomhus som utomhus. Senare går vi igenom bilderna de skapat och har gemensamma samtal kring dessa. Det blir även spännande att se om de olika grupperna utifrån bilderna kan gissa varandras ordspråk.

Lokalbehov

Bra att ha tillgång till stolar och bord när vi har genomgång och samtal kring bilderna. Eventuellt även tv-skärm eller projektor, men det är inget krav.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi använder kamerorna i elevernas smartphones eller iPads. Jag pratar gärna ihop mig med dig som lärare så att vi hittar det bästa sättet att arbeta på. Workshopen går utmärkt att anpassa till olika åldrar och behov. Ha gärna kläder för väder då tanken är att även kunna använda oss av utomhusmiljön i närområdet.

Konstnär
Athina Strataki
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Foto, Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Musik
Period
10 januari, 2022 - 20 december, 2023
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet