Fult och snyggt

Vi undersöker vad som anses vara fult och snyggt i ord och bild. Under tiden diskuterar vi samhälle, kultur och konst!

Vi undersöker vad som anses vara fult och snyggt i ord och bild. Under tiden diskuterar vi samhälle, kultur och konst!

Beskrivning

Hur uppstår snyggt? Vad menas med fult? Kan något var fult och snyggt samtidigt? I FULT och SNYGGT tar vi oss an vad som anses vara snyggt respektive fult utifrån en mängd olika perspektiv: vad tycker vi, vad tycker samhället, hur har det sett ut i historien och har matematik med saken att göra? Genom att leta, teckna och skriva undersöker vi begreppen utifrån en mängd olika perspektiv. På vägen stöter vi på ämnen som kvinnligt och manligt, religion, språk, Pythagoras sats, gyllene snittet, naturen, antik filosofi, den egna smaken, känslor, konsthistoria, färger, manéer, miljöer och former. Med ord och bilder förstår vi att vår uppfattning om snyggt och fult bara är en konstruktion.

Målsättning

Målsättningen är att ifrågasätta vad som är snyggt och vad som är fult och på vilket sätt det är det. Eleverna får medvetenhet om hur vi kategoriserar vår omvärld och tingen runt oss. Förhoppningsvis går de från träffen med en ny blick på sin vardag.

Tillvägagångssätt

Eleverna får gemensamt i grupp samla på ord som står för fult respektive snyggt. Vi reflekterar över orden de valt i två listor.

Klassen delas in i grupper och blir tilldelade ett av tre områden, i vilket de ska undersöka orden från listorna. (1) Svenska Akademiens ordböcker (2) andra böcker utifrån en boklista jag skickar med inför eller (3)

Intervjuer som utförs utifrån objektiva frågor om fult och snyggt.

När eleverna är klara med sina undersökningar har vi samtal om vad de hittat i helklass.

Vi tar fram bilderna som eleverna har valt ut i förväg (se instruktioner under punkten ”Särskilt för denna workshop”). Elevens får i uppgift att teckna av sin ”snygga” bild med en ”ful” färg, och sin ”fula” bild med en ”snygg” färg.

Eleverna gör kollage av bilderna och orden i grupp eller individuellt.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med whiteboard
Bibliotek (helst), annars får ni kontakta biblioteket så att de kan få min lista.
Projektor som passar Mac.

Särskilt för detta projekt

Eleverna ska inför mitt besök på egen hand välja en bild de tycker är snygg och en bild de tycker är ful. De får inte visa sina valda bilder för någon annan.

De ska ta med en färg som de tycker är snygg respektive ful, de kan ha med färgen på mobil eller dator.

Lilian Bäckman

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem, Förskola

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Kollage, Teckning, Idébaserat

Tema

Språkutveckling och visuell litteracitet, Kulturarv och mångfald

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Historia, Religionskunskap, Matematik, Samhällskunskap, Fysik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →