Fult och snyggt

Vad är fult och vad är snyggt?

Vad är fult och vad är snyggt?

Beskrivning

Vi använder oss av ord och bilder för att beskriva Fult och Snyggt. Våra verktyg är historien, språket, kulturer, konst, matematik, religionen, textning (för hand) och bild. Genom att leta, teckna och skriva undersöker vi »fult och snyggt«. Vi kommer in på ämnen som kvinnligt, manligt, Pythagoras sats, Gyllene snittet, naturen, Aristoteles, matematik, kulturer, tycke och smak, svenska språket, känslor, konsthistoria, typsnitt, färger, manéer, miljö och former med mera. Workshopen är gjord på Säbyskolan, Salem och Konstkollot 2020, Borås Konsthall samt med enskilda grupper.

Målsättning

Målsättningen är att ifrågasätta vad som är snyggt och vad som är fult och HUR det är det. Hur uppstår snyggt? Vad menas med fult? Kan något var fult och snyggt samtidigt? Vi tittar på vad som anses som vara snyggt respektive fult utifrån subjektiva, objektiva, kulturella, matematiska och historiska perspektiv. För att förstå att vår uppfattning om fult och snyggt är en konstruktion. Eleverna blir medvetna och kommer uppmärksamma hur människor kategoriserar omvärlden och dess ting och förhoppningsvis se på vardagen med andra ögon.

Tillvägagångssätt

Eleverna kommer att gemensamt samla på ord som står för fult/snyggt. Vi reflekterar över de valda orden i våra två listor.

Klassen delas upp i grupper och blir tilldelade ett av nedan område, inom vilket de ska undersöka orden från listorna. Svenska akademiens böcker alt nätet 3 x böcker. Andra böcker: Forska vidare. Teckna av. Boklista kommer separat.

Intervjuer: Skriv tre objektiva frågor om fult och snyggt och intervjua personer

Samtal om vad eleverna hittat (helklass).

Vi tar fram bilderna som eleverna valt i förväg. Elevens »snygga« bild ska hen teckna av med en »ful« färg och den »fula« bilden ska hen teckna av med en »snygg« färg.

Eleverna gör ett collage av bilderna och orden i grupp eller var och en för sig, beroende på vädret.

Lokalbehov och teknik

- Klassrum med whiteboard
- Bibliotek (helst), annars får ni kontakta biblioteket och de får min lista.
- Projektor som passar Mac.

Särskilt för detta projekt

- Eleverna ska inför mitt besök på egen hand välja en bild de tycker snygg och en bild de tycker är ful. De får inte visa sina valda bilder för någon annan.
- De ska ta med en färg som de tycker är snygg respektive ful.
- Dator eller mobil för att göra steg 2.
- Jag arbetar inkluderande och vill att alla regioner i Sverige ska ha möjligheten att ha tillgång till workshopen Fult och snyggt. Eftersom en del regioner ligger längre bort från mig, så utgår även resekostnad i ett sånt läge.

Lilian Bäckman

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem, Förskola

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Kollage, Teckning, Idébaserat

Tema

Språkutveckling och visuell litteracitet, Kulturarv och mångfald

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Historia, Religionskunskap, Matematik, Samhällskunskap, Fysik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →