PROJEKT

Fult och snyggt

Vi undersöker vad som anses vara fult och snyggt i ord och bild.

Beskrivning

Vi undersöker vad som anses vara fult och snyggt i ord och bild. Under tiden diskuterar vi samhälle, kultur och konst!

Hur uppstår snyggt? Vad menas med fult? Kan något var fult och snyggt samtidigt? I FULT och SNYGGT tar vi oss an vad som anses vara snyggt respektive fult utifrån en mängd olika perspektiv: vad tycker vi, vad tycker samhället, hur har det sett ut i historien och har matematik med saken att göra? Genom att leta, teckna och skriva undersöker vi begreppen utifrån en mängd olika perspektiv. På vägen stöter vi på ämnen som kvinnligt och manligt, religion, språk, Pythagoras sats, gyllene snittet, naturen, antik filosofi, den egna smaken, känslor, konsthistoria, färger, manéer, miljöer och former. Med ord och bilder förstår vi att vår uppfattning om snyggt och fult bara är en konstruktion.

Målsättning

Målsättningen är att ifrågasätta vad som är snyggt och vad som är fult och på vilket sätt det är det. Eleverna får medvetenhet om hur vi kategoriserar vår omvärld och tingen runt oss. Förhoppningsvis går de från träffen med en ny blick på sin vardag.

Tillvägagångssätt

Eleverna får gemensamt i grupp samla på ord som står för fult respektive snyggt. Vi reflekterar över orden de valt i två listor.

Klassen delas in i grupper och blir tilldelade ett av tre områden, i vilket de ska undersöka orden från listorna. (1) Svenska Akademiens ordböcker (2) andra böcker utifrån en boklista jag skickar med inför eller (3)

Intervjuer som utförs utifrån objektiva frågor om fult och snyggt.

När eleverna är klara med sina undersökningar har vi samtal om vad de hittat i helklass.

Vi tar fram bilderna som eleverna har valt ut i förväg (se instruktioner under punkten ”Särskilt för denna workshop”). Elevens får i uppgift att teckna av sin ”snygga” bild med en ”ful” färg, och sin ”fula” bild med en ”snygg” färg.

Eleverna gör kollage av bilderna och orden i grupp eller individuellt.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med whiteboard
Bibliotek (helst), annars får ni kontakta biblioteket så att de kan få min lista.
Projektor som passar Mac.

Särskilt för detta projekt

Eleverna ska inför mitt besök på egen hand välja en bild de tycker är snygg och en bild de tycker är ful. De får inte visa sina valda bilder för någon annan.

De ska ta med en färg som de tycker är snygg respektive ful, de kan ha med färgen på mobil eller dator.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema