PROJEKT

Hur ser det ut i miniatyrfigurernas värld?

Vi fotograferar miniatyrfigurer (skala 1:87) i närliggande miljöer, inomhus och utomhus.

Beskrivning

Vi fotograferar miniatyrfigurer (skala 1:87) i närliggande miljöer, inomhus och utomhus. Arbetet sker inomhus eller utomhus. Workshopen kan genomföras för alla åldrar. Antal träffar per grupp är 2-4 gånger. Varje tillfälle är 45-120 minuter, beroende på schema. Presentation kan också göras av deltagarnas bilder i form av utställning och bildspel. Vi använder digitalkameror som jag har med för utlåning, alternativt smartphones eller surfplattor (t.ex. iPad). Deltagarna arbetar enskilt eller i grupp med 2-3 personer, max 20 personer totalt. Workshopen anknyter till läroplanen, Lgr 11.

Målsättning

Med kameran får unga skapa en miniatyrernas fantasivärld som ger helt nya perspektiv.

Tillvägagångssätt

Fotografering, bildurval, presentation. Jag visar även exempelbilder för att inspirera alla som medverkar i workshopen.

Deltagarna får ett antal figurer som de placerar i olika scenarier. De får öva på avståndsförhållande, perspektiv, proportioner, rumslighet, skärpeinställning, ljus, kontraster och varierande fotovinklar, samtidigt som de får röra på sig. De får undersöka närmiljön på platser som deltagarna ofta befinner sig i och passerar. Kolla hur ljuset faller. Se skuggorna.

Vi tittar därefter på varandras bilder, lyssnar och diskuterar tillsammans.

Lokalbehov och teknik

Teknik som behövs är:
Projektor och en whiteboard eller skrivblock
Stolar och bord
Vi använder smartphones eller surfplattor (t.ex. iPad)
Jag har även kameror för utlåning

Särskilt för detta projekt

Workshops kan även resultera i en presentation i form av utställning, bildspel eller liknande.
Jag föredrar att arbeta i grupper med max 15 personer. Om det finns önskemål om att arbeta med större grupper går det också.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema