Hur ser det ut i miniatyrfigurernas värld?

Beskrivning

Vi fotograferar miniatyrfigurer (skala 1:87) i närliggande miljöer, inomhus och utomhus. Arbetet sker inomhus eller utomhus. Workshopen kan genomföras för alla åldrar. Antal träffar per grupp är 2-4 gånger. Varje tillfälle är 45-120 minuter, beroende på schema. Presentation kan också göras av deltagarnas bilder i form av utställning och bildspel. Vi använder digitalkameror som jag har med för utlåning, alternativt smartphones eller surfplattor (t.ex. iPad). Deltagarna arbetar enskilt eller i grupp med 2-3 personer, max 20 personer totalt. Workshopen anknyter till läroplanen, Lgr 11.

Målsättning

Med kameran får unga skapa en miniatyrernas fantasivärld som ger helt nya perspektiv.

Tillvägagångssätt

Fotografering, bildurval, presentation. Jag visar även exempelbilder för att inspirera alla som medverkar i workshopen.

Deltagarna får ett antal figurer som de placerar i olika scenarier. De får öva på avståndsförhållande, perspektiv, proportioner, rumslighet, skärpeinställning, ljus, kontraster och varierande fotovinklar, samtidigt som de får röra på sig. De får undersöka närmiljön på platser som deltagarna ofta befinner sig i och passerar. Kolla hur ljuset faller. Se skuggorna.

Vi tittar därefter på varandras bilder, lyssnar och diskuterar tillsammans.

Lokalbehov och teknik

Teknik som behövs är:
- Projektor och en whiteboard eller skrivblock
- Stolar och bord
- Vi använder smartphones eller surfplattor (t.ex. iPad)
- Jag har även kameror för utlåning

Särskilt för detta projekt

- Workshops kan även resultera i en presentation i form av utställning, bildspel eller liknande.
- Jag föredrar att arbeta i grupper med max 15 personer. Om det finns önskemål om att arbeta med större grupper går det också.

Läs mer:
http://www.jerker.se/portfolios/workshop/
http://www.jerker.se/portfolio/photo-workshop/

Jerker Andersson

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi

Tema

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Värmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →