Illustratör för en dag

Hur gestaltar man någon annans text med bilder? Vi provar på att vara illustratörer för en dag!

Hur gestaltar man någon annans text med bilder? Vi provar på att vara illustratörer för en dag!

Beskrivning

Vad gör egentligen en illustratör? Hur skapar man ett samspel mellan text och bild? I projektet Illustratör för en dag får eleverna djupdyka i bildernas värld genom att prova på att bli illustratörer och testa att illustrera en befintlig text.

Vi utgår från korta texter, tänkta som en del av en längre berättelse som gestaltar olika känslor: spänning, rädsla, romantik eller humor. Vi pratar om olika tekniker och vilket intryck de ger. Vad händer i bilden och vilken känsla förmedlas? Det finns en mängd olika tekniker att använda sig av – jag uppskattar den handgjorda känslan där defekter och slumpmässiga färgskiftningar skapar intressanta resultat, och jag använder gärna kaffe och te för att färglägga.

Eleverna får sedan själva göra några skisser och välja en som de vill arbeta vidare med. De får utveckla sin berättarteknik och får en fördjupad förståelse för hur bild och text kan komplettera varandra.

Målsättning

Eleverna får inblick i hur det är att arbeta som illustratör, och kunskap om hur bild och text samverkar. Målet är att stimulera deras kreativitet, väcka nyfikenheten och inspirera till eget berättande och bildskapande. De får insikt om hur det kan se ut när man arbetar som konstnär och illustratör, och får med sig verktyg för att uttrycka sig med hjälp av bilder.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig och visar exempel på hur jag arbetar praktiskt som illustratör, från de första skisserna till en färdig illustration.

Vi tittar på bilder ur bilderböcker jag har illustrerat för att se hur samspelet mellan text och bild kan se ut, och hur olika känslor kan förmedlas med hjälp av bild: ensamhet, rädsla, glädje, vänskap, att känna sig avslappnad…

Eleverna får sedan prova på att själva arbeta som illustratörer genom att själva illustrera en kort text, där de kan använda sig av tipsen jag delat med mig av. Jag visar hur olika känslor kan förstärkas i bild, hur man kan tänka när det kommer till komposition i en bilderbok, och hur man kan gestalta en och samma händelse ur flera olika vinklar och på flera olika sätt.

Vi avslutar med en gemensam diskussion om hur det har gått och vad vi har lärt oss.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum eller bildsal med projektor och whiteboard.

Särskilt för detta projekt

Jesper Jenemark

Årskurs

Gymnasie, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration

Tema

Berättande, Språkutveckling och visuell litteracitet

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Örebro län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →