Illustratör för en dag

Få inblick i hur man arbetar med bilder i böcker.

Få inblick i hur man arbetar med bilder i böcker.

Beskrivning

Som illustratör ska man ofta gestalta någon annans text. Jag berättar om och visar hur jag arbetar rent praktiskt med samspelet mellan text och bild. I denna workshop får eleverna själva prova på att vara illustratörer genom att illustrera en befintlig text. Eleverna får då börja med att göra några skisser och sedan välja en som de vill arbeta vidare med. När det gäller att skapa de slutliga illustrationerna finns det en mängd olika tekniker att använda sig av. Jag uppskattar själv den handgjorda känslan, med sina defekter och slumpmässiga färgskiftningar, och arbetar därför i traditionella tekniker som blyerts och akvarell. Och jag använder också gärna kaffe och te för att färglägga.

Målsättning

I denna workshop får eleverna inblick i hur det är att arbeta som illustratör. Eleverna får se att en händelse kan gestaltas på många olika sätt - det finns många olika sätt att se på saker. De får också konkreta tips på vad som kan vara bra att tänka på när man ska gestalta något med en bild. Workshopen stimulerar kreativiteten och väcker nyfikenheten för att skapa bilder.

Tillvägagångssätt

Vi inleder med att titta på bilder från olika böcker och diskuterar tillsammans vad som händer i bilderna och vilka känslor som förmedlas. Här får barnens egna tankar utrymme, vilket ger dem en bra ingång till berättande med bilder.

Jag visar hur jag jobbar med bilder, från de första skisserna till en färdig illustration. Vi får se exempel från såväl stora färgbilder för bilderböcker som svartvita bilder för kapitelböcker. Deltagarna får handfasta tips på vad som är viktigt att tänka på när det gäller komposition, färgsättning och samspelet mellan text och bild.

I den skapande delen får deltagarna sedan prova på att arbeta som illustratör, genom att själva illustrera en kort text och använda sig av de tips som jag delat med mig av.

Innehållet i workshopen anpassas för olika åldersgrupper och efter beställarens önskemål.

Lokalbehov och teknik

- Jag använder whiteboard för att rita exempel.
- Det är också bra om det finns projektor så att jag kan koppla in min dator och visa exempel på olika illustrationer.

Särskilt för detta projekt

Följande material behöver finnas på plats:
- Skisspapper
- Blyertspennor och radergummi
- Ritpapper (gärna lite kraftigare) för att rita och färglägga de slutliga illustrationerna
- Färgpennor och/eller vattenfärger och penslar

Jesper Jenemark

Årskurs

Gymnasie, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Teckning

Tema

Berättande, Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Örebro län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →