Illustratör för en dag

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Örebro län

Målsättning

I denna workshop får eleverna inblick i hur det är att arbeta som illustratör. Eleverna får se att en händelse kan gestaltas på många olika sätt - det finns många olika sätt att se på saker. De får också konkreta tips på vad som kan vara bra att tänka på när man ska gestalta något med en bild. Workshopen stimulerar kreativiteten och väcker nyfikenheten för att skapa bilder.

Beskrivning

Som illustratör ska man ofta gestalta någon annans text. Jag berättar om och visar hur jag arbetar rent praktiskt med samspelet mellan text och bild. I denna workshop får eleverna själva prova på att vara illustratörer genom att illustrera en befintlig text. Eleverna får då börja med att göra några skisser och sedan välja en som de vill arbeta vidare med. När det gäller att skapa de slutliga illustrationerna finns det en mängd olika tekniker att använda sig av. Jag uppskattar själv den handgjorda känslan, med sina defekter och slumpmässiga färgskiftningar, och arbetar därför i traditionella tekniker som blyerts och akvarell. Och jag använder också gärna kaffe och te för att färglägga.

Tillvägagångssätt

Vi inleder med att titta på bilder från olika böcker och diskuterar tillsammans vad som händer i bilderna och vilka känslor som förmedlas. Här får barnens egna tankar utrymme, vilket ger dem en bra ingång till berättande med bilder.

Jag visar hur jag jobbar med bilder, från de första skisserna till en färdig illustration. Vi får se exempel från såväl stora färgbilder för bilderböcker som svartvita bilder för kapitelböcker. Deltagarna får handfasta tips på vad som är viktigt att tänka på när det gäller komposition, färgsättning och samspelet mellan text och bild.

I den skapande delen får deltagarna sedan prova på att arbeta som illustratör, genom att själva illustrera en kort text och använda sig av de tips som jag delat med mig av.

Innehållet i workshopen anpassas för olika åldersgrupper och efter beställarens önskemål.

Lokalbehov

- Jag använder whiteboard för att rita exempel.
- Det är också bra om det finns projektor så att jag kan koppla in min dator och visa exempel på olika illustrationer.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Följande material behöver finnas på plats:
- Skisspapper
- Blyertspennor och radergummi
- Ritpapper (gärna lite kraftigare) för att rita och färglägga de slutliga illustrationerna
- Färgpennor och/eller vattenfärger och penslar

Konstnär
Jesper Jenemark
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska
Period
22 oktober, 2020 - 31 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet