Insektshotel

Beskrivning

Vi lär oss om insekternas betydelse för växtligheten, och om interaktionen mellan människor och insekter.

Målsättning

Skoluppdraget har som syfte att göra eleverna medvetna om insekternas betydelse för vår värld. Målsättningen är att varje elev ska göra sitt eget insekthotell, som sedan kan tas med hem, eller för att sätta upp i anslutning till skolan.

Tillvägagångssätt

1.Vi samlas för genomgång och bakgrund till projektet. Man kan välja att jobba individuellt, två och två eller i grupp. 2.Insamling av material i närområdet. 3. Tillverkning av hotellen. 4. Utplacering av hotellen.

Lokalbehov och teknik

Bildlokal, slöjdsal, eller liknande. Kan även vara utomhus.

Särskilt för detta projekt

Bra om man kan samla material på skolan, t ex spillbitar från träslöjden. Eleverna kan även ta med vissa saker hemifrån, t ex mjölkpaket. Vi samlar material tillsammans i anslutning till skolan. Jag tar även med material som är bra att använda, t ex bambu, vass, limpistol, ståltråd, etc.

Johan Svensson

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Relaterade skolämnen

Biologi, Bild, Teknik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →