Jag – en tiger!

Region Kronoberg

Målsättning

Jag - en tiger! är en kreativ workshop där vi arbetar med kollage och symbolik. Om bild är ett språk så är kollagetekniken en dialekt som jag presenterar för eleverna. Det är en teknik som bjuder in alla, även dom sin inte gillar att teckna kan här hitta sin uttrycksmetod. Eleverna får prova på att göra självporträtt med kollageteknik. Övningen hjälper oss att se att alla är olika och att det är bra, det ökar acceptansen för olikheter. Ett mål är att eleverna ska bli sugna på att uttrycka sig med bilder, ett annat är att eleverna ska öva sig att tala om bilder och se symboliken i bildspråket. Detta är en bra nyckel för att kunna ta till sig konst i andra sammanhang.

Beskrivning

Självporträtt är en vanligt förekommande uppgift på konstskolor. Det är ett sätt att skärpa sin förmåga att se och att avbilda, ett motiv som man alltid har tillgång till. I workshopen Jag – en tiger! gör vi självporträtt men uppgiften är inte att avbilda utan på att i bild berätta om det som inte syns. Utifrån elevernas egna upplevelser och egenskaper skapar vi kollage, pratar om symbolik och möjligheterna som finns i kollage som inte finns exempelvis i teckning.

Tillvägagångssätt

• Intro - vem är jag, vad är Levande skola, vad gör en illustratör, vad är kollage.
• Bli inspirerad – på vilka sätt har konstnärer arbetat med collage. Hur kan kollagetekniken hjälpa till med berättandet? Vad kan det finnas för fördelar med att uttrycka sig i bild?
• Action! – Eleverna skapar självporträtt där dom beskriver en upplevelse, känsla eller en (positiv) egenskap som dom besitter.
• Reflektion: vad har vi gjort, vad har vi lärt oss.

Lokalbehov

• Jag behöver en projektor eller skärm för projicering av bilder. I övrigt inga lokalbehov, vi kan sitta och arbeta vid bänkar i ett vanligt klassrum.

Bra att tänka på/förberedelser/material

• Tänk på att en lärare ska vara med under hela workshopen. Jag tar med mig det materialet som behövs för det kreativa arbetet.

Konstnär
Karolina Lilliequist
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 7-9, Fritidshem
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Idrott och hälsa, Slöjd, Biologi
Period
01 oktober, 2021 - 30 juni, 2023
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet