Jag – en tiger!

Vi gör självporträtt med kollageteknik! Men målet är inte att avbilda spegelbilden, utan att lära oss att med symbolik gestalta känslor, tankar och egenskaper.

Vi gör självporträtt med kollageteknik! Men målet är inte att avbilda spegelbilden, utan att lära oss att med symbolik gestalta känslor, tankar och egenskaper.

Beskrivning

Kan man skapa ett självporträtt där även det som inte är synligt för blotta ögat finns med? I Jag – en tiger! får eleverna göra självporträtt, men uppgiften är inte att avbilda, utan att i bild berätta om det som inte syns. Genom att använda oss av kollageteknik, med urklipp från tidningar och bilder av djur, människor, färger och former, så ska eleverna gestalta personlighetsdrag, drömmar och känslor hos sig själva. Att det inte liknar ens spegelbild spelar ingen roll! Eleverna får skärpa sin förmåga att se och avbilda sig själva, och lära sig om hur man kan använda sig av symboler och bilder för att uttrycka något. Kollage är en teknik som bjuder in alla, även de som inte gillar att teckna kan här hitta ett sätt att uttrycka sig i bild.

Målsättning

Jag – en tiger! hjälper oss att se att alla är olika och att det är bra, vilket ökar acceptansen för olikheter. Ett mål är att eleverna ska bli intresserade av att uttrycka sig med bilder, att de ska öva sig i att tala om bilder och se symboliken i bildspråket. Förhoppningen är att de kan ta med sig detta för att ta till sig konst även i andra sammanhang.

Tillvägagångssätt

Introduktion och presentation: Jag berättar om vem jag är, hur man arbetar som illustratör och går igenom kollage som begrepp.

Inspiration: Vi pratar om olika sätt som konstnärer arbetat med collage. Hur kan kollagetekniken hjälpa till med berättandet? Vad kan det finnas för fördelar med att uttrycka sig i bild?

Action! Eleverna skapar självporträtt där de beskriver en upplevelse, känsla eller en (positiv) egenskap som de besitter.

Reflektion: Samtal kring vad vi har gjort och vad vi lärt oss.

Lokalbehov och teknik

- Klassrum med bord eller bänkar och stolar. Öppet fält för att formulera andra slags lokalbehov. Vi kan till exempel vistas utomhus eller i en större sal.
- Det behövs projektor och duk eller skärm för projicering av bilder.

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 7-9, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Kollage

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Idrott och hälsa, Slöjd, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Kronoberg

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Kronoberg, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →