Klara, färdiga, bygg!

Fota ditt hus, bygg med din kropp, skapa ett framtidshus i kartong! Vi upplever arkitektur med alla våra sinnen!

Fota ditt hus, bygg med din kropp, skapa ett framtidshus i kartong! Vi upplever arkitektur med alla våra sinnen!

Beskrivning

Hur kommer våra hus se ut i framtiden? Hur känns eller luktar olika material? I projektet Klara, färdiga, bygg! får eleverna på ett lekfullt sätt bekanta sig med arkitektur ur flera olika perspektiv. Vi utforskar skolmiljön med våra sinnen, tittar på material som sten, metall, trä och tegel, och vi bygger egna “framtidshus” med kartong och limpistol. Projektet är uppdelat på tre tillfällen, och vid varje tillfälle tittar vi på arkitekturen från ett nytt håll!

Här får eleverna prova att uppleva sin närmiljö genom “arkitektglasögon” och upptäcka färg och form i små och större byggnader. De får skapa både tvådimensionellt och tredimensionellt, och de får tänka kreativt och nyfiket kring hur vi kommer att leva i framtiden, vad man behöver i ett hus och vad arkitektur kan vara.

Målsättning

Eleverna får uppleva arkitektur på flera olika och oväntade sätt, till exempel genom att lukta, känna och bygga sina egna husmodeller. De får lära sig om material och fundera på vad de själva gillar. De får lära sig om rumslighet, geometri, mönster och perspektiv, och de får tänka på och uppleva sin närmiljö på ett annorlunda sätt.

Tillvägagångssätt

Första tillfället: Jag berättar om projektet, och jag och deltagarna presenterar oss för varandra genom att säga vad vi heter och ett material vi gillar.

Jag visar olika sorters byggmaterial som sten, metall, trä och tegel, och sedan promenerar vi runt skolan för att känna, lukta och titta på olika sorters material.

Barnen får tillsammans i mindre grupper rita sin skola. Sedan ritar de egna ritningar som om de vore arkitekter. Sist provar vi att “bygga hus” med våra egna kroppar.

Andra tillfället: Jag ger en introduktion om fotografi och perspektiv, sedan får deltagarna själva fotografera sin skolbyggnad och andra byggnader i närområdet. De får sedan välja ut bilder som vi visar upp i en miniutställning på skolan.

Tredje tillfället: Vi bygger framtidshus! Först ritar vi ritningar och funderar på hur vi vill att våra hus ska se ut och vad som ska finnas i dem. Sedan bygger vi med kartong, sugrör, limpistol med mera.

Vi avslutar genom att fotografera våra hus och presentera dem för varandra.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum och möjlighet att gå ut och titta på skolan.

Särskilt för detta projekt

Läraren bör planera skoluppgifter som de barn som blir klara snabbt kan göra för att det inte ska bli rörigt. Upplägget är flexibelt och vi planerar tillsammans så att det passar klassens behov och förutsättningar. Det går bra att boka bara ett av projekttillfällena, istället för alla tre.

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Fritidshem

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Arkitektur, Teckning, Grupprocess, Skulptur, Kropp

Tema

Seende och sinnen, Du i världen

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Teknik, Matematik, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.