Klara, färdiga, bygg!

Beskrivning

KLARA, FÄRDIGA, BYGG-WORKSHOP har tidigare genomförts med barn i åldrarna 5-6 år på olika förskolor.

Upplägg:

Träff 1

Presentation och genomgång 15 min
Undersökande av klassrum och andra rum 15-30 min
Rita en gemensam teckning 15-30 min
Rita egna teckningar 15 min
Att bygga hus med kroppen 30 min

Material: maskeringstejp, ritpapper på rulle, oljekritor, A4 ritpapper, färgpennor.

Träff 2

Instruktioner 10 min.

Barnen fotograferar runt omkring själva skolbyggnaden och andra byggnader i sin omgivning 30-60 min.

Barnen tittar på bilderna och väljer ut de bilder som ska vara med på miniutställningen ”Gissa var” 30 min.

Pop-up utställning där barnen visar sina bilder 30 min.

Material: skolans lärplattor eller kameror, färgskrivare, kopieringspapper, häftmassa.

Träff 3

Barnen tecknar i mindre grupper en ritning som hjälp för att bygga sina framtida hus 15-30 min.

Barnen bygger i mindre grupper sina framtida hus 30-60 min.

Fotografering av alla hus med avslutningsutställning och barnens presentationer 30 min.

Material: ritpapper på rulle, papperssugrör, kartongskivor, limpistoler, kopieringspapper, färgskrivare.

Målsättning

Målet är att barnen ska få uppleva arkitektur med sina sinnen. Vi känner hur olika material känns och vi upptäcker färg och form i små eller större byggnader.

Barnen fotograferar själva hus ur sitt eget perspektiv. De kommer genom detta praktiska sammanhang och när de själva ritar eller skapar hus tredimensionellt att förstå flera matematiska begrepp såsom mönster och geometri.

Barnen får uttrycka sina egna kunskaper om rum och hus i gemensamma diskussioner i små grupper med hjälp av bilder och egna teckningar. De får en förståelse för rum som begrepp i samband med olika övningar. Som avslutning kommer barnen att få möjlighet att bygga ett framtida hus så som de tror att hus kommer att se ut om flera år.

Tillvägagångssätt

Träff 1
Presentation. Barnen och jag presenteras utifrån material som vi gillar.
Jag har med mig en låda med olika sorters byggmaterial som sten, metall, trä, tegelsten med mera.
Med våra arkitektglasögon promenerar vi runt skolan för att känna, lukta och titta på olika sorters material.
Barnen ritar tillsammans i mindre grupper sin skola på ett stort papper med pastellkritor. Sedan ritar de egna teckningar som om de vore arkitekter.
Sist provar vi att bygga hus med våra egna kroppar på olika sätt. Två och två, tio och tio eller hela gruppen tillsammans.

Träff 2
Barnen får instruktioner och fotograferar tillsammans utifrån olika perspektiv (uppifrån och ner, nära, en liten detalj).
Sedan förbereder de en miniutställning där de själva väljer vilka bilder som ska visas och var och hur allt ska visas upp (utomhus eller på en vägg inomhus).

Träff 3
Barnen är i mindre grupper och utgår från sina ritningar när de bygger sina framtida hus med papperssugrör och kartong.

Lokalbehov och teknik

Vi kommer att arbeta både inne i klassrummet och utomhus.

Särskilt för detta projekt

- Ordinarie lärare, assistenter och tolkar deltar och bistår under hela workshopen.
- Viktigt att läraren har planerat skoluppgifter som de barn som blir klara snabbt kan göra för att det inte ska bli rörigt och de andra barnen störs.
- Visst material ingår (papperssugrör, ritpapper på rulle och kritor).
- Flexibilitet finns i upplägget. Vi planerar tillsammans så att det passar klassens behov och förutsättningar.
- OBS! Jag föredrar helst att ni bokar onsdag-fredag.

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Fritidshem

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Arkitektur, Modellbygge, Teckning, Fotografi

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Teknik, Matematik, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.