PROJEKT

Gör bilder med solen

Vi lär oss en analog fotografisk teknik och skapar bilder med hjälp av fotopapper, växter och solljus!

Beskrivning

Den digitala fotograferingen är väl utbredd, men hur många känner till hur man gjorde bilder förr i tiden? Redan på 1800-talet fanns ett sätt att skapa fotografiska bilder utan kamera: Lumenprints!

Lumenprints är en experimentell teknik som inte kräver några förkunskaper och som förenar naturkunskap och bildskapande. Det är solar-fotogram, det vill säga bilder som skapas utan kamera. Jag berättar om fotografiets historia och teknik samtidigt som jag lär ut den fotografiska processen, där eleverna får arrangera växter på fotopapper som exponeras för solljus. Bilden framkallas sedan i mörkrummet. Resultatet varierar beroende på växten, fotopappret, tiden, kemin och hur alla dessa delar samverkar. Intuition, slump och andra tillfälligheter är välkomna inslag!

Målsättning

Genom att eleverna får göra egna Lumenprints får de bekanta sig med en konstnärlig metod där man behöver vara nyfiken och öppen för slumpen. Projektet ska väcka deras skaparlust och fokus ligger på processen och gestaltningen. Eleverna får inblick i det fotografiska hantverket och dess historia, samtidigt som projektet ger dem möjlighet att på ett lekfullt och annorlunda sätt fördjupa sin förståelse för kemi, biologi och fysik.

Tillvägagångssätt

Projektet är uppdelat på två tillfällen: två dagar i rad eller två dagar med en dag mellan. Detta för att bilderna ska hinna exponeras för solen innan de framkallas.

Vid det första tillfället får eleverna börja med att gå ut och plocka växter och blommor i närområdet. Det är en del av processen att undersöka växter som kan passa att göra bilder av.

Jag hjälper eleverna att montera växterna på fotopapper i glasramar, där de sedan exponeras för solen till nästa dag. Under tiden berättar jag om fotografisk teknik, hantverk och historia.

Vid det andra tillfället framkallas bilderna i mörkrum. Det behöver inte vara ett utrustat mörkrum, bara ett mörklagt rum med tillgång till vatten.

Lokalbehov och teknik

För projektet behövs ett rum som går att mörklägga med tillgång till vatten.

Särskilt för detta projekt

Jag jobbar gärna med en helklass, men kan behöva dela upp klassen i mindre grupper i slutmomentet när vi ska vara i mörkrummet och använda kemikalier. Projektet är uppdelat på två tillfällen, detta eftersom bilderna behöver tid att exponeras för solljuset: två dagar i rad eller med en dag mellan. Den lämpar sig bäst att genomföra i maj-september eftersom vi behöver solljus. Beroende på vilken lärare som närvarar vid projekttillfället kan andra skolämnen, som kemi, biologi eller fysik, aktualiseras i samband med projektet.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema