Lär dig en gammal fotografisk teknik- Lumenprint

Beskrivning

Jag lär ut en gammal fotografisk process, Lumenprints. Den uppfanns redan på 1800-talet. Det är ett solar-fotogram, dvs vi gör bilderna utan kamera. En bild skapas på fotopapper och belyses av solen genom växternas fibrer för att sedan fixeras i salt, och de kan sedan tonas i guld. Resultaten varierar beroende på växten, fotopappret, tiden, och kemin, och hur dessa samverkar. Det är en experimentell teknik, som inte kräver några förkunskaper. Tekniken förenar naturkunskap och bildskapande. Jag förklarar Inför de olika momenten och väver in både fotografins historia och teknik.

Målsättning

Målsättningen är att låta eleverna få prova på att göra egna Lumenprints. Det ger dem inblick i det fotografiska hantverket och dess historia. Den digitala fotograferingen är väl utbredd men hur många känner till hur man gjorde bilder förr? Workshopen ska väcka skaparlust.

Tillvägagångssätt

Eleverna får börja med att plocka blommor, det är en del av processen att gå ut i naturen el närområdet för att titta på och undersöka växter som kan passa att göra bild av.

Jag hjälper sen eleverna att montera växterna i glasramar, innan de ska exponeras i solen till nästa dag, då vi ska framkalla bilderna i mörkrummet. Intuition, slumpen och andra tillfälligheter är välkomna inslag.

Lokalbehov och teknik

Vi behöver ett mörklagt rum, det behöver dock inte vara ett utrustat mörkrum men tillgång till vatten.

Särskilt för detta projekt

- Jag jobbar gärna med en helklass, men kan behöva dela upp klassen i mindre grupper i slutmomentet, när vi ska vara i mörkrummet och använda kemikalier.
- Workshopen är uppdelad i två tillfällen, två dagar i rad eller meden dag emellan. Det lämpar sig bäst att göra workshoppen i september och maj eftersom vi behöver solljus.

Angelica Harms

Årskurs

Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Grafik, Hantverk

Tema

Relaterade skolämnen

Biologi, Teknik, Kemi, Fysik, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.