PROJEKT

Vi bygger en Multilampa

Måla, stansa och bygg – vi skapar en unik och vacker lampskulptur tillsammans!

Beskrivning

När många jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål kan vi åstadkomma storverk! I projektet Multilampa bygger vi en unik och vacker lampskulptur där varje person bidrar med en liten del som sedan sätts samman till en helhet.

Utifrån ett på förhand bestämt tema eller koncept – till exempel De fyra elementen, Havet eller Tillit – skapar vi vår skulptur med målarfärg och återvunnen plast från använda förpackningar. Om temat är Havet kanske någon gör ett fiskstim, något gör en jättevåg, och en tredje gör en abstrakt form som symboliserar havet. Genom att använda material med en historia, så som återvunnen plast, får lampskulpturen djup och visuella effekter. Vi utforskar vårt eget uttryck och skapande samtidigt som vi arbetar mot ett gemensamt skulpturalt mål.

Projektet har ett tydligt ramverk som skräddarsys efter skolans förutsättningar och som resulterar i en vacker lampskulptur som sedan hängs upp på en plats där den gärna får hänga permanent, som minne av det som skapats tillsammans och som utsmyckning av skolans lokaler.

Målsättning

Eleverna får i Multilampa erfarenhet av att jobba mot ett gemensamt konstnärligt mål. Tanken är att det ska vara lätt att deltaga med låg tröskel att vara med och skapa, samtidigt som de elever som har större erfarenhet av skapande också får ut något av det. Deltagarna får träna sitt individuella skapande genom att tillverka byggstenar, och får på samma gång övning i geometriskt och matematiskt tänkande. Resultatet är en vacker och unik lampskulptur som kan ge en känsla av stolthet och stärkt självkänsla i att skapa något konstnärligt tillsammans.

Tillvägagångssätt

Koncept/tema bestämmer vi i förväg i dialog med skolans pedagoger som gärna får bjuda in eleverna i processen. Det kan handla om en del i undervisningen, ett tema ni redan jobbar med eller hämtat ur ett kunskapsområde som tex historia, svenska eller teknik.

Inför projektet tittar eleverna på en film om projektet och får i uppgift att samla in en specifik sorts plast som återvinns genom att återsmältas till det material vi kommer skapa med.

Vi startar upp med att eleverna får höra om de olika moment vi ska genomföra och de får små byggutmaningar.

Sedan lite beroende på det koncept och projektupplägg vi kommit fram till får nu eleverna måla/rita/bearbeta materialet eller direkt starta med att stansa fram byggstenarna ur materialet. Om ni bokar för två eller fler grupper delar vi med fördel upp arbetet över två dagar för varje grupp, då kan de måla med vattenfärg på materialet som då hinner torka minst ett dygn till andra tillfället.

Målningarna fotas av för att möjliggöra vidare berättelse om projektet.

Eleverna bearbetar materialet med en handvevad stans som skär upp det till trianglar som går att koppla ihop med varandra.

Vi bygger själva skulpturen med trianglarna/byggstenarna så att varje persons bidrag stärker helheten.

Skulpturen hängs upp och beskådas.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord och stolar samt en större tom golvyta för att bygga skulpturen. Det behövs också ett par bord som kan fungera som arbetsyta när vi stansar ut trianglarna. Vid byggandet av skulpturen kan det vara bra med en ställning att hänga den i, till exempel en höjdhoppsställning eller en större klädställning. Om det inte är möjligt kan vi hänga skulpturen frånt taket.

Särskilt för detta projekt

Projektet bokas med fördel för flera klasser och då är det toppen om det kan ges ett projektrum där maskiner och material kan riggas upp så detta inte behöver flyttas runt mellan klasserna. Bokar ni två eller fler klasser på en skola delar vi upp arbetet för varje klass på två pass under olika dagar med målning vid första passet och skulpterande under dag två. Detta möjliggör att vi kan måla med vattenfärg som då hinner torka däremellan. Efter projektet kan lampskulpturen hängas någonstans med generös takhöjd där den kan beskådas av eleverna – en korridor, entré, kafé, trapphus, matsal eller liknande.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema