Måla, stansa, och bygg skulpturen Multilampa gemensamt

Region Uppsala, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Kronoberg, Region Jämtland Härjedalen

Målsättning

Eleverna ges erfarenhet att jobba mot ett gemensamt konstnärligt mål. Dessa ljusskulpturer har en tendens att bli både unika och estetiskt tilltalande. Detta ger en känsla av stolthet och stärkt självkänsla i förmåga att skapa konst. Eleverna kommer under projektet ta med sig en erfarenhet att arbeta både konceptuellt och praktiskt skapande i grupp. Samtidigt som det ges utrymme för träna det individuella skapandet i förhållande till ett tema samt att berätta om detta.

Genom att själva stå för tillverkningen av byggstenarna till skulpturen få en insikt i en industriell process (här i miniformat) som i detta fall används för ett konstnärligt syfte, så de tar då med en känsla av att egen tillverkning kan vara ganska enkel.

Eleverna kommer utveckla sitt geometriska/matematiska tänkande.

Tänk gärna på hur temat/konceptet kan kopplas/fördjupas i andra skolämnen, kontakta mig gärna för att bolla detta.

Beskrivning

Projektet har ett tydligt ramverk som skräddarsys efter era förutsättningar och kommer resultera i unik vacker ljusskulptur ni sedan kan beskåda i många år på en plats vi finner lämplig tillsammans.

I detta projekt fångar vi upp några stora idéer. Storverk åstadkoms när många människor jobbar mot ett gemensamt mål. Vi kommer måla på ett material av återvunnen plast. Den enskilda människans skapande görs synlig och berikar helheten.

Vi ska skapa ljusskulptur tillsammans. Projektets titel syftar på projektets många sidor. Det kommer lysa, alla kommer att vara med och allas bidrag kommer stärka helheten, men samtidigt kommer allas unika uttryck fram. Vi kommer forma en större helhet av de många små delar varje person bidrar med.

Inför workshoppen engagerar ni eleverna i att utveckla och formulera ett unikt tema/koncept. Ni kan koppla detta till undervisningen och fördjupa er i och tolka tema ett tema ni redan jobbar med eller ett kunskapsområde som historia, svenska eller kanske teknik. Geometriskt kan i prata om det i matematiken. Jag är gärna med och bollar ingångar för konceptet innan. Under själva workshoppen så utmanas eleverna att måla med utgångspunkt i den tematik/koncept de satt i förhand, eleverna utmanas att sätta ord på sin tolkning av temat/konceptet och sen tillverkar vi byggstenar av våra målningar genom att hacka upp dessa genom en stans och bygger ljusskulptur utifrån dessa.

För endagarsworkshoppen finns ingen praktisk tid att för detta projekt använda den plast eleverna själva samlar in, men de kan för den pedagogiska resan få i uppgift att ta med ett plastföremål av den typ vi samlar in för dessa workshops då projektet löper över flera tillfällen. För endagarsworkshoppen tillverkar jag det material vi ska använda i förhand med återvunnen plast och vi gör ett byte av de representativt insamlade plasten från eleverna med materialet jag tar med till workshoppen. Genom att använda plast från använda förpackningar skapas ett djup, en historia i ljusskulpturen med visuella effekter.

Detta konstverk skapas i mötet mellan en utvecklad process samt ett förfinat material och alla deltagares skapande och individuella uttryck. När vår gemensamma insats strålar samman, kopplas ihop, skapar vi denna ljusskulptur

Projektets ramverk har formats så att det ska vara lätt att delta, en låg tröskel att vara med och skapa, samtidigt som detta inte sätter hinder för dem som kastar sig in i det med stor erfarenhet av skapande arbete.

Tillvägagångssätt

Eleverna introduceras med att skapa ett tema, ett koncept för skulpturprojektet i förväg tillsammans med er pedagoger. De kan ev. få i uppgift att samla in motsvarande råmaterialet (de lär sig hitta den vi vill ha här i ex. matförpackningar)

Eleverna målar med touch (alt vaxkritor alt. enligt koncept, men ej vattenfärg i endagsworkshop) med utgångspunkt i elevernas koncept/tema på ett specialmaterial. Målningarna dokumenteras och eleverna får berätta om sina verk.
Eleverna kör materialet genom en handvevad stans som skär upp dem till kopplingsbara trianglar. Därefter bygger vi en skulptur av alla byggstenar skapade av målningarna där varje persons bidrag stärker helheten.

Skulpturen hängs upp med lampsladdar och beskådas.

Lokalbehov

Ljusskulpturen vi bygger bör få en plats där den kan beskådas av eleverna. Det kan vara i en korridor, i entré, cafeteria, ett trapphus, matsal eller liknande.

Det är toppen att ha en flyttbar ställning att hänga den i medans den byggs. Exempelvis en höjdhoppställning, eller klädställning. men det går ofta att lösa från taket eller på annat sätt också.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Det tillkommer en materialkostnad om 1500kr för projektet samt ev. reserelaterade kostnader från Grythyttan

Det går bra att boka denna aktivitet för flera klasser i serie och bygga en ännu större skulptur tillsammans eller flera mindre (I Göteborgsområdet skapande vi med 1000 mellanstadiebarn en skulptur/ett monument i form av en 17 meter hög pyramid).

Konstnär
Jakob Uhlin
Konstnärscentrum Mitt
Årskurs
Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Matematik, Bild
Period
10 januari, 2021 - 01 januari, 2026
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet