Måla, stansa, och bygg skulpturen Multilampa gemensamt

Beskrivning

Vi ska skapa ljusskulptur tillsammans. Titeln Multilampa syftar på projektets många sidor. Det kommer lysa, alla kommer att vara med och allas bidrag kommer stärka helheten, ni kommer forma en större helhet av de många små delar varje person bidrar med.

Projektet har ett tydligt ramverk som skräddarsys efter era förutsättningar och kommer resultera i unik vacker ljusskulptur ni sedan kan beskåda i många år på en plats vi finner lämplig tillsammans.

Storverk kan åstadkommas när många människor jobbar mot ett gemensamt mål. Här får eleverna träna på att jobba mot ett skulpturalt mål tillsammans samtidigt som alla deltagare ges utrymme för det egna skapandet. Vi kommer måla på ett material av återvunnen plast. Den enskilda människans skapande görs synlig och berikar helheten.

Inför workshoppen sätter ni ett unikt tema/koncept. Ni kan gärna engagera eleverna i detta, kanske koppla detta till undervisningen genom att fördjupa er i och tolka tema ett tema ni redan jobbar med eller lyfta tematiken ur ett kunskapsområde som historia, svenska eller kanske teknik. Geometriskt kan i prata om det i matematiken. Jag är gärna med och bollar ingångar för konceptet innan. Under själva workshoppen så utmanas eleverna att måla med utgångspunkt i den tematik/koncept de satt i förhand, eleverna utmanas att sätta ord på sin tolkning av temat/konceptet och sen tillverkar vi byggstenar av våra målningar genom att hacka upp dessa genom en stans vartefter vi slutligen bygger ljusskulptur utifrån dessa.

För endagarsworkshoppen är det praktiskt svårt att få in just den plast som eleverna själva samlar in i skulpturen de själva skapar, men de kan för den pedagogiska resan få i uppgift att ta med några plastföremål av den sort som är lämplig att återvinna för dessa skulpturer. För endagarsworkshoppen tillverkar jag det material vi ska använda i förhand med återvunnen plast jag redan har och jag kan ta med den insamlade plasten från eleverna och använda den till kommande skulpturer. Genom att använda plast från använda förpackningar skapas ett djup, en historia i ljusskulpturen med visuella effekter.

Projektets ramverk har formats så att det ska vara lätt att delta med en låg tröskel att vara med och skapa, samtidigt som detta inte sätter hinder för dem som kastar sig in i det med stor erfarenhet av skapande arbete.

Målsättning

Eleverna ges erfarenhet att jobba mot ett gemensamt konstnärligt mål. Dessa ljusskulpturer har en tendens att bli både unika och estetiskt tilltalande. Detta ger en känsla av stolthet och stärkt självkänsla i förmåga att skapa konst. Eleverna kommer under projektet att arbeta både konceptuellt och praktiskt skapande i grupp. Samtidigt som det ges utrymme för träna det individuella skapandet i förhållande till ett tema. Genom att själva stå för tillverkningen av byggstenarna till skulpturen får eleverna inblick i en industriell process (här i miniformat) som i detta fall används för ett konstnärligt syfte, genom att praktisk utföra detta kan de ta med sig en känsla av att egen tillverkning kan vara ganska enkel.

Eleverna kommer utveckla sitt geometriska/matematiska tänkande.

Tänk gärna på hur temat/konceptet kan utvecklas/kopplas/fördjupas i andra skolämnen, kontakta mig gärna för att bolla detta.

Tillvägagångssätt

Eleverna introduceras med att skapa ett tema, ett koncept för skulpturprojektet i förväg tillsammans med er pedagoger. De kan ev. få i uppgift att samla in en viss typ av plast som är råmaterialet för skulpturen (de lär sig hitta den vi vill ha till dessa skulpturer i ex. matförpackningar)

Eleverna målar med touchpennor (alt vaxkritor alt. enligt koncept, men ej vattenfärg eller andra långsamt torkande tekniker i endagsworkshop) med utgångspunkt i elevernas koncept/tema på ett specialmaterial jag tar med til workshoppen. Målningarna dokumenteras och ni får gärna ge eleverna möjlighet att berätta om sina verk på något sätt i efterhand.

Eleverna bearbetar materialet genom en handvevad stans som skär upp dem till kopplingsbara trianglar. Därefter bygger vi en skulptur av alla byggstenar skapade av målningarna där varje persons bidrag stärker helheten.

Skulpturen hängs upp med lampsladdar och beskådas.

Lokalbehov och teknik

- Ljusskulpturen vi bygger bör få en plats där den sedan kan beskådas av eleverna. Det kan vara i en korridor, entré, cafeteria, ett trapphus, matsal eller liknande.
- Det är toppen att ha en flyttbar ställning att hänga skulpturen i medan den byggs. Exempelvis en höjdhoppställning, eller större klädställning. Men det går ofta att lösa genom tillfällig upphängning från taket eller på något annat sätt.

Särskilt för detta projekt

- Det tillkommer en materialkostnad om 1500kr för projektet samt ev. reserelaterade kostnader från Grythyttan
- Det går bra att boka denna aktivitet för flera klasser i serie och bygga en ännu större skulptur tillsammans eller flera mindre (I Göteborgsområdet var jag med och projektledde skapandet, av en skulptur/ett monument i form av en 17 meter hög pyramid, med 1000 mellanstadiebarn). Vi bokning av flera klasser på samma skola finns stora möjligheter att anpassa och berika projektet.

Jakob Uhlin

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur, Grupprocess

Tema

,

Relaterade skolämnen

Matematik, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Kronoberg, Region Jämtland Härjedalen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Örebro län, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →