PROJEKT

Mina rum

Vad är det egentligen som gör att en plats känns mysig eller obehaglig?

Beskrivning

Vad är det egentligen som gör att en plats känns mysig eller obehaglig? Vad gör en plats till "min"? Vi tittar på, upplever och gestaltar skolbyggnaden tillsammans!

Vad döljer sig i skolbyggnadens vrår? Vilken stämning är det i rummen? Vad ser man om man tittar riktigt noga? I projektet Mina rum utgår vi från skolbyggnaden: eleverna får var och en hitta en plats på skolan som de undersöker genom att rita av den, sedan möts vi igen för att sammanfoga elevernas teckningar till ett gemensamt kollage, en ny planritning över skolan där det finns plats även för de olika känslor och stämningar som finns representerade i rummen.

Med utgångspunkt i skolbyggnaden och allt vad den innehåller – väggar och golv, idéer, drömmar, böcker och kunskap – får vi upp ögonen för vad vi har omkring oss och funderar tillsammans på hur rummen påverkar oss. Finns det någonstans där jag upplever obehag? Finns det någon hörna som känns lite mystisk? Var upplever jag störst lugn? Trivs jag här?

Målsättning

Projektet ökar uppmärksamheten på platsen där vi befinner oss, och eleverna får lära sig att gestalta en plats och dess olika stämningar och kvaliteter. Genom att återskapa en välkänd plats med hjälp av barnens egna blickar och känslor blandar vi fantasi och verklighet och kan på så vis öppna upp för nya tolkningsmöjligheter. Vi undersöker tillsammans det som är synligt och osynligt, tryggt och otryggt, och får möjlighet att diskutera hur vi påverkas av färg, form, funktion och stämning.

Tillvägagångssätt

Jag introducerar projektet samt berättar kort om mitt eget konstnärskap. Jag visar planritningen av skolbyggnaden och vi går igenom planritningen i förhållande till den faktiska byggnaden.

Tillsammans ritar vi upp en egen plan över skolan på ett stort papper på golvet.

Eleverna får papper och pennor och får sprida ut sig i byggnaden där de väljer en plats som de ritar av. Det kan vara en plats som är fin, ful, skön, otäck, lugnande, glad eller helt neutral.

När man är klar med sin teckning kommer man tillbaka till klassrummet och placerar ut teckningen på den stora planritningen. Är man snabb kan man hinna göra fler än en teckning.

När alla har tecknat sina egna platser och satt fast teckningarna på den gemensamma ritningen har vi skapat en personlig bild av platsen. Som avslutning diskuterar vi utifrån vad vi gjort under dagen: om rummens betydelse, trygghet, närvaro, vad det är som gör att man känner sig hemma på en plats eller känner att en plats är "din".

Lokalbehov och teknik

Klassrum eller bildsal med plats för stort papper på golvet. Projektor.

Särskilt för detta projekt

I god tid innan projektet behöver jag ritningar över skolbyggnaden samt veta i vilken del av byggnaden vi ska vara. Projektets detaljer utformas i dialog med skolan och involverade lärare. En pedagog ska vara närvarande under hela projektet. Specifik information mejlas ut i god tid innan projektet, så att skolan hinner förbereda eleverna innan jag kommer.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema