Minnesbilder

Beskrivning

Hur översätter man text till bild? I Minnesbilder arbetar vi med bilder och illustrationer som verktyg för att komma ihåg saker. Eleverna får läsa varsitt stycke text utifrån ett visst tema och ska därefter bryta ned texten, plocka ut det viktiga och klura ut hur man gör något visuellt av det. De får testa på illustratörsyrket och får insyn i hur bilder och text samspelar. Illustrationer kan hjälpa texten att bli mer intressant, få läsaren nyfiken och lyfta fram vissa delar av texten. För att kunna illustrera en text måste man läsa noga och verkligen förstå innehållet, vilket ofta resulterar i att man minns väl vad det handlar om, och på så vis blir workshopen även en introduktion av illustration som studieteknik.

Målsättning

Målet med Minnesbilder är att eleverna ska lära sig om illustrationsyrket och få chans att själva prova på det. De får övning i att omvandla text till bild och förståelse för hur bilden kan vara både informationsbärare och fungera som läxhjälp. I slutet av workshopen har vi gemensamt skapat ett bibliotek av kunskap i bildformat som vi kan minnas tillsammans.

Tillvägagångssätt

Introduktion och presentation: Jag berättar om vem jag är, hur man arbetar som illustratör och går igenom illustration och kollage som begrepp.

Inspiration: Vi tittar på illustrationer och försöker tolka dem gemensamt. Kan vi läsa av information i en bild?

Action! Eleverna får läsa texter på ett tema som jag och ämnesläraren gemensamt kommit överens om, något som klassen arbetar med just nu eller något som ingår i studieplanen. Alla får varsitt stycke text att illustrera. Eleverna tecknar eller gör kollage och arbetar med hur en text kan översättas till en bild. Kan komposition och färg hjälpa till att orientera oss i bilden?

Reflektion: Vi pratar om vad vi gjort och vad vi lärt oss.

Lokalbehov och teknik

- Projektor och duk eller skärm för projicering av bilder.
- Klassrum med bord eller bänkar och stolar.

Särskilt för detta projekt

- En lärare ska vara med under hela workshopen.
- Jag tar med mig det materialet som behövs för det kreativa arbetet.

Årskurs

Åk 4-6, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Historia, Biologi, Engelska, Svenska, Fysik, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, Idrott och hälsa, Matematik, Religionskunskap, Samhällskunskap, Teknik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Kronoberg

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Kronoberg, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →