PROJEKT

Minnesbilder

Hur översätter man text till bild?

Beskrivning

Hur översätter man text till bild? I Minnesbilder arbetar vi med bilder och illustrationer som verktyg för att komma ihåg saker. Eleverna får läsa varsitt stycke text utifrån ett visst tema och ska därefter bryta ned texten, plocka ut det viktiga och klura ut hur man gör något visuellt av det. De får testa på illustratörsyrket och får insyn i hur bilder och text samspelar. Illustrationer kan hjälpa texten att bli mer intressant, få läsaren nyfiken och lyfta fram vissa delar av texten. För att kunna illustrera en text måste man läsa noga och verkligen förstå innehållet, vilket ofta resulterar i att man minns väl vad det handlar om, och på så vis blir workshopen även en introduktion av illustration som studieteknik.

Målsättning

Målet med Minnesbilder är att eleverna ska lära sig om illustrationsyrket och få chans att själva prova på det. De får övning i att omvandla text till bild och förståelse för hur bilden kan vara både informationsbärare och fungera som läxhjälp. I slutet av workshopen har vi gemensamt skapat ett bibliotek av kunskap i bildformat som vi kan minnas tillsammans.

Tillvägagångssätt

Introduktion och presentation: Jag berättar om vem jag är, hur man arbetar som illustratör och går igenom illustration och kollage som begrepp.

Inspiration: Vi tittar på illustrationer och försöker tolka dem gemensamt. Kan vi läsa av information i en bild?

Action! Eleverna får läsa texter på ett tema som jag och ämnesläraren gemensamt kommit överens om, något som klassen arbetar med just nu eller något som ingår i studieplanen. Alla får varsitt stycke text att illustrera. Eleverna tecknar eller gör kollage och arbetar med hur en text kan översättas till en bild. Kan komposition och färg hjälpa till att orientera oss i bilden?

Reflektion: Vi pratar om vad vi gjort och vad vi lärt oss.

Lokalbehov och teknik

Projektor och duk eller skärm för projicering av bilder.

Klassrum med bord eller bänkar och stolar.

Särskilt för detta projekt

En lärare ska vara med under hela workshopen.

Jag tar med mig det materialet som behövs för det kreativa arbetet.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema