PROJEKT

Mosaik med återvunnet material

Experimentera med mosaikkonst!

Beskrivning

Mosaik är en intressant teknik som ofta ger fina resultat redan vid ett första försök. Utöver att bidra till att väcka kreativitet och ge ny kunskap om ett gammalt hantverk, är mosaik en terapeutisk metod som hjälper deltagarna att slappna av och finna ro. Varje elev får genom den här workshopen möjlighet att experimentera med mosaikkonst och skapa egna konstverk utifrån material som de själva samlat in. Jag visar också hur tekniken kan användas för att dekorera återvunna föremål som är användbara i det dagliga livet som till exempel grytunderlägg, en spegelram eller en lampfot. Den här kursen utvecklar elevernas fantasi och kreativitet och inspirerar dem till att dra nytta av olika material som finns omkring dem i vardagen.

Alla som är intresserade av att arbeta och skapa på ett lekfullt sätt kan delta. Det krävs inga förkunskaper.

Jag ger en introduktion till mosaikkonstens historia och olika metoder för att skapa i mosaik. Därefter går jag igenom tekniken och de olika momenten som krävs för att skapa mosaikkonst. Jag berör också hur mosaik inbjuder till att skapa med återvunna material. Eleverna får skissa på ett eget konstverk, välja ut material och sedan arbeta med det för att färdigställa mosaikverket. Rengöring av verktyg och arbetsplats är också en viktig del i workshopen.

Målsättning

Att utveckla elevernas fantasi och kreativitet och inspirera dem till att dra nytta av och återvinna material som finns omkring dem i vardagen.

Tillvägagångssätt

Introduktion om mosaikhistoria

Beskrivning av metoder som används för att göra mosaik

Introduktion till att arbeta med återvunna material

Skissa till mosaik

Välja ut materialet till mosaiken

Klippa bitar

Lägga ut och limma fast delarna

Foga ihop

Färdigställa mosaiken

Rengöring av utrymme och verktyg

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord och stolar

Tillgång till vatten

Särskilt för detta projekt

Konstnären kommer med de flesta verktyg som behövs till kursen.

En del av materialet, inte minst det återvunna porslinet, kan med fördel samlas in på skolan och eleverna får gärna ta med trasigt porslin hemifrån om möjligt. Om eleverna är intresserade av att göra mosaik på ett existerande föremål (som en lampfot eller en spegelram) bör dessa tas med.

En materialkostnad på 3500 kr tillkommer för inköp av svampar, trasor, tyg, fästmassa och fogmassa samt plattor som underlag för mosaiken.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema