Mosaik med återvunnet material

Beskrivning

Mosaik är en intressant teknik som ofta ger fina resultat redan vid ett första försök. Utöver att bidra till att väcka kreativitet och ge ny kunskap om ett gammalt hantverk, är mosaik en terapeutisk metod som hjälper deltagarna att slappna av och finna ro. Varje elev får genom den här workshopen möjlighet att experimentera med mosaikkonst och skapa egna konstverk utifrån material som de själva samlat in. Jag visar också hur tekniken kan användas för att dekorera återvunna föremål som är användbara i det dagliga livet som till exempel grytunderlägg, en spegelram eller en lampfot. Den här kursen utvecklar elevernas fantasi och kreativitet och inspirerar dem till att dra nytta av olika material som finns omkring dem i vardagen.

Alla som är intresserade av att arbeta och skapa på ett lekfullt sätt kan delta. Det krävs inga förkunskaper.

Jag ger en introduktion till mosaikkonstens historia och olika metoder för att skapa i mosaik. Därefter går jag igenom tekniken och de olika momenten som krävs för att skapa mosaikkonst. Jag berör också hur mosaik inbjuder till att skapa med återvunna material. Eleverna får skissa på ett eget konstverk, välja ut material och sedan arbeta med det för att färdigställa mosaikverket. Rengöring av verktyg och arbetsplats är också en viktig del i workshopen.

Målsättning

Att utveckla elevernas fantasi och kreativitet och inspirera dem till att dra nytta av och återvinna material som finns omkring dem i vardagen.

Tillvägagångssätt

Introduktion om mosaikhistoria

Beskrivning av metoder som används för att göra mosaik

Introduktion till att arbeta med återvunna material

Skissa till mosaik

Välja ut materialet till mosaiken

Klippa bitar

Lägga ut och limma fast delarna

Foga ihop

Färdigställa mosaiken

Rengöring av utrymme och verktyg

Lokalbehov och teknik

- Klassrum med bord och stolar
- Tillgång till vatten

Särskilt för detta projekt

- Konstnären kommer med de flesta verktyg som behövs till kursen.
- En del av materialet, inte minst det återvunna porslinet, kan med fördel samlas in på skolan och eleverna får gärna ta med trasigt porslin hemifrån om möjligt. Om eleverna är intresserade av att göra mosaik på ett existerande föremål (som en lampfot eller en spegelram) bör dessa tas med.
- En materialkostnad på 3500 kr tillkommer för inköp av svampar, trasor, tyg, fästmassa och fogmassa samt plattor som underlag för mosaiken.

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Kollage

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska som andraspråk, Teknik

Tillgänglighet

Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Gotland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

23200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →