PROJEKT

Nya verktyg

Material

Vad kommer vara framtidens yxa, skrivmaskin eller iPhone? Vi skapar framtidens verktyg i återbrukat material!

Beskrivning

Hur hade ditt liv sett ut om det inte fanns saxar, hammare eller sugrör? Vad finns det för saker som vi behöver i vår vardag – och vad behöver vi i vår vardag, men saknar verktyg för?

I projektet Nya verktyg arbetar vi med återbrukat hushållsmaterial och funderar på vad vi har behov av. Genom en gemensam diskussion försöker vi komma på vilka problem som är närvarande i vår närhet. Finns det något “problem” i klassrummet eller i vardagen som skulle kunna lösas?

Utifrån de problemformuleringar vi tar fram får eleverna sedan välja ett eget problem att fokusera på och lösa med sitt verktyg. Det kan vara hur man fångar en geting, blir osynlig eller sågar snabbare. Vi bygger prototyper och testar slutligen verktygen och bedömer deras duglighet. Fungerar de till att lösa problemet de är designade för? På vilka sätt är de bra? På vilka sätt kan man förbättra dem?

Målsättning

Eleverna får utifrån en designprocess reflektera över sina behov. Vi lär oss om designmetodik och går igenom de fem steg man i regel följer för att ta fram hållbara designlösningar: research, problemformulering, idégenerering, prototyptillverkning och analys. Vi utmanar begränsningarna som finns i det återbrukade materialet, som varierar från projekt till projekt, och lär oss om verktyg som historiskt har varit riktiga problemlösare, med exempel på hur de har utvecklats med tiden.

Tillvägagångssätt

Jag håller i en inspirerande presentation där jag berättar om verktyg genom historien, hur de har utvecklats, och vilka material och tekniker som har används för att skapa dem.

Efter en gemensam diskussion om vilka problem som är närvarande i elevernas vardag får barnen i uppgift att göra ett antal korta skisser och utmaningar för att generera idéer.

Med återbrukat “hushållsskräp” som jag tar med mig tillverkar eleverna prototyper av sina verktyg. Den som blir klar snabbt får nya uppgifter: designa en förpackning till verktyget, skriv en beskrivning av verktyget och så vidare.

Vi analyserar och testar de färdiga verktygen. Fungerar de som de ska? Vad är bra med dem, och vad kan förbättras?

Avslutningsvis gratuleras alla deltagare till sin designexamen!

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum där bord kan ställas så att grupper om 4-5 elever får plats runt bordet, detta så att de kan prata och inspireras av varandra när de arbetar. Verktyg som kan underlätta för eleverna att bearbeta materialet med är skärverktyg som saxar och knivar, pennor och linjaler.

Särskilt för detta projekt

Jag tar med mig återbrukat hushållsmaterial som pappförpackningar, plast och snören.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema