NYA VERKTYG

En workshop där barnen utifrån en designprocess får reflektera kring behov. Med återbrukade material och dess egenskaper utmanar vi de begränsningar som finns, och fantiserar oss fram till vilka nya verktyg vi behöver.

En workshop där barnen utifrån en designprocess får reflektera kring behov. Med återbrukade material och dess egenskaper utmanar vi de begränsningar som finns, och fantiserar oss fram till vilka nya verktyg vi behöver.

Beskrivning

Research 15 min
Hur kan vi utifrån en klassisk designprocess skapa verktyg som löser våra vardagsproblem?
Workshopen inleds med en inspirerande presentation där jag går igenom exempel på verktyg som varit viktiga ”problem-lösare” genom historien. Det kan starta i historiska verktyg och ge exempel på hur de utvecklats till att se ut och användas idag. Vilka material som använts och vilka tekniker de är gjorda av.
Genom en gemensam diskussion försöker vi komma på vilka problem som är närvarande i vår närhet, finns det något ”problem” i klassrummet eller i ens vardag som skulle kunna lösas? Utifrån de problemformuleringar vi tar fram ska barnen välja ett eget problem att fokusera på och lösa med sitt verktyg.

Idé generering / Metod 30 min
Efter vår reserach och när vi satt en frågeställning så får barnen i uppgift att genomföra ett antal snabba utmaningar. Genom att svara på frågor med snabba skisser/teckningar.
Fråga ett: Vilket problem vill jag lösa? (2 minuter)
Fråga två: Vad behövs det för verktyg för att lösa problemet? (3 minuter)
Fråga tre: Hur ser en sån se ut framifrån? (4 minuter)
Hur ser den ut från sidan? (2 minuter)
Hur ser den ut uppifrån? (2 minuter)
Mellan varje teckning gör vi en gemensam koll för att se var vi kommer fram till.

Prototyp tillverkning 40-60 min
Med material ”hushållsskräp” (som jag tagit med) och överblivet material som pappförpackningar, plast och snören bygger vi sedan våra verktyg där jag visar användbara tekniker för att sätta ihop materialen.
Med överblivet material som Workshop-ledaren (jag) tagit med, det kan vara pappförpackningar, plast och snören bygger vi sedan våra verktyg där jag guida och visar användbara tekniker för att sätta ihop materialen. Barnen får sedan själva arbeta fram ett verktyg att ge till sig själv som vuxen. Tidsåtgång 40 minuter?
Barn som arbetar snabbt får extrauppgifter som: skriv en beskrivning av verktyget som kan användas vid försäljning av verktyger. Gör en förpackning till verktyget. Bygg en utställning där vi kan visa hela klassens verktyg.
De som arbetar långsammare blir peppade att fortsätta arbeta och att se om de kan effektivisera arbete. Finns det något sätt att bygga på som man inte tänkt på, kan man inspireras av hur någon annan gjort?

Analys 10-20 min
Testa verktygen. Fungerar de till att lösa problemet de är designade för? På vilka sätt är de bra? På vilka sätt kan man förbättra dem?
Barnen får en analysenkät att bedöma föremålens dugllighet i utifrån ett poängsystem från 1-5. Materialanvändning (hur väl har materialet använts?), funktion (fungerar verktyget?), övrigt funktion (kan verktyget användas till något annat?), förbättringsåtgärd (hur kan verktyget förbättras?).
Vi anslutar med att gratulera alla till sin designexamen.
Målsättning
Målet är att väcka nyfikenhet genom att barnen själva och tillsammans med klassen få utforska designprocessen utifrån sina egna behov och drömmar, där vi formger objekt efter frågeställningar vi tillsammans tagit fram.

Målsättning

Målet är att väcka nyfikenhet genom att barnen själva få delta i en hållbar designprocess där vi utforskar temat, analyserar och formger objekt efter frågeställningen ”Hur kan vi skapa användbara verktyg med restmaterial/skräp?”

Med ”hushållsskräp” och överblivet material som pappförpackningar, plast och snören bygger vi sedan våra verktyg där jag visar användbara tekniker för att sätta ihop materialen.

Tillvägagångssätt

Tillvägagångssätt (punktform)
- Research: inspirationsföreläsning om historiska och nutida verktyg
- Diskussion och formulering av problem att lösa
- Idegenrering genom snabba skisser
- Genomförande, prototyptillverkning
- Analys genom enkät och funktionstester
- Diskussion och avslut
- Utställning (om önskan och tid finns)

Lokalbehov och teknik

Lokal + teknik
Klassrum
Gärna bord i grupper om 4-5 så barnen får prata och kan inspireras av varandra när de arbetar
Förbered: Verktyg, saxar, sågar, knivar (det barnen kan använda för att skära/klippa med), linjaler, pennor, skärverktyg? Nål? De verktyg som finns till hands och kan underlätta för barnen att bearbeta material.

Särskilt för detta projekt

Särskilt för denna workshop
- Begränsat utifrån de givna materialen som workshopledaren har med
- Metod: Vi lär oss om design-metodik och går igenom de fem steg man i regel följer för att ta fram hållbara designlösningar.
- Snabba skisser, 2-5 minuter för att få igång barnens kreativitet och beslutsförmåga.
- Bygga modeller med begränsat material. Självständigt arbete och att diskutera och analysera föremål i grupp och inspireras av varandra.

Pia Högman

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem, Förskola

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Modellbygge, Skulptur, Teknik och Elektronik, Teckning, Hantverk

Tema

Hållbarhet och återbruk, Kulturarv och mångfald

Relaterade skolämnen

Hem- och konsumentkunskap, Teknik, Slöjd, Samhällskunskap, Historia, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.