Pizzaworkshop!

Beskrivning

Pizzaworkshop!

Alla gillar pizza, vågar jag nog påstå. Ett av skälen till detta är att du kan lägga lite vad som helst på din pizza, allt som du tycker om eller har tillgängligt. En pizza kan också heta lite vad som helst, precis som pizzerian själv!

Vi ska inte göra pizza, men vi hittar på varsin pizzeria, vad pizzerian ska heta, vilken logotyp den ska ha, vilka pizzor som ska finnas på menyn, vad pizzorna ska heta och vilka ingredienser de ska innehålla. På detta vis kan vi reflektera över mat, geografi och hembygd. Vi klipper, klistrar, ritar, viker, skriver och komponerar en egen pizzameny.

På pizzeriafönstret hittar man inte sällan exotiska motiv. En fågel eller en ö eller palmer samt ett mer eller mindre exotiskt namn. Eleverna uppmuntras att tänka över sin egen bakgrund och bostadsort. Skapa din egen pizzeria, döp den, rita en logotyp, skriv en meny och döp pizzor efter platser som betyder något för dig, efter personer som betyder något för dig, efter fenomen eller kändisar, eller bara efter din egen fantasi.

Vi ritar för hand och använder sax och tejp och bygger collage. Pappren viks eller häftas för att skapa din egen meny. I bakgrunden ryms såväl praktiken att skapa en artist book* och att förhålla sig till den litterära genren konkret poesi. Om möjligheten finns använder vi också digitala verktyg.

Projektet/Kursen kan kopplas till en lång rad ämnen: SO-ämnen, svenska, geografi, näringslära, teckning, typografi och formgivning.

* En "artist book" är en bok eller trycksak som är ett konstverk i sig, till skillnad från en bok eller trycksak som endast visar fram existerande konstverk.

Målsättning

Målsättningen är att aktivera de ungas seende, att tolka sin vardag, sin omgivning, sin hembygd och världen i stort på ett lekfullt sätt. Eleverna lär sig att göra en enkel ”artist book”, här i form av den egna pizzamenyn. Rita, skriv och formge. Under arbetets gång berättar jag om pizzans och pizzerians historia och hur den introducerades i Sverige. Pizzan och pizzerian blir också ett prisma genom vilket eleverna får betrakta och förstå sin tid och omvärld.
Resultatet blir elevens egen pizzameny, som på samma gång är en artist book*!

* En "artist book" är en bok eller trycksak som är ett konstverk i sig, till skillnad från en bok eller trycksak som endast visar fram existerande konstverk.

Tillvägagångssätt

Vid bläddrar och läser i befintliga pizzamenyer.

Vi reflekterar kring vad en pizzeria kan heta.

Vi reflekterar kring vad en pizza kan heta och innehålla.

Under arbetets gång berättar jag om pizzans och pizzerians historia och hur den introducerades i Sverige.

Utifrån våra insikter och de tankar och idéer som uppstår skapar barnen sina egna pizzamenyer.

Vi ritar, klipper och klistrar. Vi formger och skriver. Om möjligheten finns använder vi också digitala verktyg.

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

Dan Lageryd

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Teckning, Idébaserat, Kollage

Tema

Du i världen, Fantasi

Relaterade skolämnen

Geografi, Bild, Hem- och konsumentkunskap, Svenska, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.