PROJEKT

Pizzaworkshop!

Pizzaworkshop!

Beskrivning

Pizzaworkshop!

Alla gillar pizza, vågar jag nog påstå. Ett av skälen till detta är att du kan lägga lite vad som helst på din pizza, allt som du tycker om eller har tillgängligt. En pizza kan också heta lite vad som helst, precis som pizzerian själv!

Vi ska inte göra pizza, men vi hittar på varsin pizzeria, vad pizzerian ska heta, vilken logotyp den ska ha, vilka pizzor som ska finnas på menyn, vad pizzorna ska heta och vilka ingredienser de ska innehålla. På detta vis kan vi reflektera över mat, geografi och hembygd. Vi klipper, klistrar, ritar, viker, skriver och komponerar en egen pizzameny.

På pizzeriafönstret hittar man inte sällan exotiska motiv. En fågel eller en ö eller palmer samt ett mer eller mindre exotiskt namn. Eleverna uppmuntras att tänka över sin egen bakgrund och bostadsort. Skapa din egen pizzeria, döp den, rita en logotyp, skriv en meny och döp pizzor efter platser som betyder något för dig, efter personer som betyder något för dig, efter fenomen eller kändisar, eller bara efter din egen fantasi.

Vi ritar för hand och använder sax och tejp och bygger collage. Pappren viks eller häftas för att skapa din egen meny. I bakgrunden ryms såväl praktiken att skapa en artist book* och att förhålla sig till den litterära genren konkret poesi. Om möjligheten finns använder vi också digitala verktyg.

Projektet/Kursen kan kopplas till en lång rad ämnen: SO-ämnen, svenska, geografi, näringslära, teckning, typografi och formgivning.

* En "artist book" är en bok eller trycksak som är ett konstverk i sig, till skillnad från en bok eller trycksak som endast visar fram existerande konstverk.

Målsättning

Målsättningen är att aktivera de ungas seende, att tolka sin vardag, sin omgivning, sin hembygd och världen i stort på ett lekfullt sätt. Eleverna lär sig att göra en enkel ”artist book”, här i form av den egna pizzamenyn. Rita, skriv och formge. Under arbetets gång berättar jag om pizzans och pizzerians historia och hur den introducerades i Sverige. Pizzan och pizzerian blir också ett prisma genom vilket eleverna får betrakta och förstå sin tid och omvärld.
Resultatet blir elevens egen pizzameny, som på samma gång är en artist book*!

* En "artist book" är en bok eller trycksak som är ett konstverk i sig, till skillnad från en bok eller trycksak som endast visar fram existerande konstverk.

Tillvägagångssätt

Vid bläddrar och läser i befintliga pizzamenyer.

Vi reflekterar kring vad en pizzeria kan heta.

Vi reflekterar kring vad en pizza kan heta och innehålla.

Under arbetets gång berättar jag om pizzans och pizzerians historia och hur den introducerades i Sverige.

Utifrån våra insikter och de tankar och idéer som uppstår skapar barnen sina egna pizzamenyer.

Vi ritar, klipper och klistrar. Vi formger och skriver. Om möjligheten finns använder vi också digitala verktyg.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema