Normkritiskt fotografi och bildanalys

Vi fotar och analyserar bilder på tema identitet!

Vi fotar och analyserar bilder på tema identitet!

Beskrivning

Hur kan vi uttrycka vår identitet i fotografiskt berättande? Hur skapar vi en viss stämning? Hur kan ljus och skuggor hjälpa oss på vägen? I Normkritiskt fotografi och bildanalys arbetar vi kreativt med bildkomposition. Vi utgår från både bilder i sociala medier vi har runtomkring oss och professionella bilder av yrkesverksamma fotografer som arbetar normkritiskt genom att till exempel ifrågasätta och utforska rådande normer i sitt konstnärskap. Vi kollar på fotografer som arbetar/arbetat med inkludering och hur det kan påverka i ett litet såväl som större sammanhang. Eleverna får göra tolkningar av olika samtida och historiska fotografier och teoretiskt testa på begreppen komposition, ljus och bildspråk. Därefter får eleverna själva praktiskt öva fotografi på tema identitet, som vi sedan diskuterar utifrån begreppen vi lärt oss.

Målsättning

Eleverna får lära sig att utforska nya fotografiska begrepp som handlar om bildkomposition och fotografiskt berättande. De får titta på hur ljus och andra aspekter påverkar bilder och lära sig grunderna i bildanalys samt lära sig om professionellt fotografi. Vi arbetar även med grunderna i fototeknik där eleverna själva får skapa bilder, där de också får utveckla sitt personliga berättande och reflektera över identitet och uttryck.

Tillvägagångssätt

Introduktion av mig och fotografins viktiga grundstenar: ljus och bildkomposition. Vi tittar på bilder tillsammans som representerar olika sätt att berätta med bildspråk.

Grupper med 2-4 personer arbetar med såväl bildanalys som fotografering utifrån samtida och fotohistoriska bilder.

Grupperna får presentera ett urval av materialet som vi analyserar i helklass utifrån de begrepp vi lärt oss om bildanalysens grunder.

Lokalbehov och teknik

- Klassrum med bord och stolar
- Kameror i form av iPads/Chromebooks/ smartphones eller liknande.
- En projektor.

Särskilt för detta projekt

Jag pratar gärna ihop mig med pedagog så att vi hittar det bästa sättet att arbeta. Workshopen går att anpassa till olika åldersgrupper.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Grupprocess

Tema

,

Relaterade skolämnen

Svenska, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Värmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.