En twist på en parafras med tema normkritik & identitet

Region Stockholm, Region Värmland

Målsättning

Målet är att lära sig och utforska nya fotografiska begrepp som handlar om ljus, bildkomposition och fotografiskt berättande. En fotoworkshop där vi utgår från normkritik via fotohistorien till dagens bilder i tex sociala medier.
Vi arbetar med grunderna i fototeknik och avslutar med att skapa bilder på tema identitet.
Att få grunder till att fortsätta en utveckling i det personligt berättandet.

Beskrivning

Vi pratar om ljusets betydelse för en bild och om hur vi kan arbeta kreativt med bildkomposition. Hur kan vi skapa en stämning i en bild utifrån olika sätt att fotografera?
Vi utgår från professionella bilder som skapats av fotografer som har arbetat/ arbetar normkritiskt. Eleverna tolkar bilderna utifrån begrepp vi pratar kring och och har bilderna som grund när eleverna tar egna bilder. Sist av allt presenterar vi ett urval av materialet i klassen, och pratar om resultatet utifrån bildanalysens grunder och de begrepp vi pratat om.

Grupper om 2-4 personer arbetar tillsammans.

Tillvägagångssätt

Workshopen börjar med en introduktion till fotografins viktiga grundstenar, som ljus och bildkomposition. Vi kollar på olika sätt att berätta med bildspråket.
Grupper om 2-4 personer arbetar tillsammans med uppdrag, med avstamp i samtida och fotohistoriska fotografier.
Vid slutet av workshopen tittar vi på ett urval från grupperna och analyserar bilderna utifrån bildanalysens grunder och de begrepp vi pratat om.

Lokalbehov

Teknik: kameror i form av iPads/Chromebooks/ smartphones eller liknande. En projektor.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Jag pratar gärna ihop mig med dig som pedagog så att vi hittar det bästa sättet att arbeta. Workshopen går att anpassa till olika åldersgrupper.

Konstnär
Anna Ledin Wirén
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Foto
Skolämne
Svenska, Bild
Period
09 mars, 2020 - 17 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris (ordinarie)
8450 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4225 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet