Sagor, nöd och haiku

Beskrivning

Sagor kommer ofta ur nöd och därför är de en intressant ingång till att prata om hur vi alla lever i berättelser. Det kan vara berättelser kring exempelvis sociala kategorier som kön och ras. I mitt konstnärskap har jag bland annat arbetat med inspiration i sagan om Den lilla sjöjungfrun och Tusen och en natt för att tala om fantasi. Vem känner igen sig själv i världen och vem tvingas fantisera, att kliva utanför sin kropp för att känna igen sig själv i berättelserna? I vår tid, när demokratin hotas, är det viktigt att erkänna behovet av flera olika berättelser i ett samhälle.

En hel stad med människor som faller i glömska, vargar som talar, en flicka flyger till himlen och natten som plötsligt försvinner... I sagornas värld har vi möjligheten att få våra egna världar att växa samtidigt, berättelserna berikar vår fantasi. Men sagor kan också göra precis tvärtom, de kan begränsa vår fantasi genom att bara upprepa samma historia om och om igen. Att öva sig i att se det välbekanta med en ny blick är grundläggande i konstnärligt arbete och i den här workshopen får barnen öva sig på att se något så välbekant som klassiska sagor utifrån den underordnades blick.

Målsättning

Att eleverna ska reflektera kring vem som får lov att ha en historia.
Att hitta metoder för att skriva och uttrycka sig i text och bild.
Att lära sig se drömmar i berättelserna vi möter.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig och pratar om sagor i relation till förvandling, nöd, fantasi, kön, etnicitet, ras, antropocentrism och kolonialism och jag berättar om hur jag inspireras av tankar kring allt detta i mitt eget konstnärskap.

Vi gör en skrivövning där eleverna får arbeta gemensamt för att komma igång och hitta fram till lusten att skapa. Genom skrivövningen kommer vi samla material i form av ord.

Jag går igenom hur en haikudikt skrivs för att ge eleverna en enkel men inbjudande form att skriva om det som finns omkring dem.

Eleverna kan välja om de vill skapa fler haikudikter, skapa en saga med haikun som grund eller om de vill gestalta haikun i en bild. Genom att fantasin utmanas kan berättelserna bli flera!

Lokalbehov och teknik

Vi kommer flytta bänkarna och stolarna så att vi sitter riktade mot varandra. Detta krävs för att kunna göra skrivövningarna.

Särskilt för detta projekt

Skolan ordnar med följande material:
A4 papper till eleverna att skriva och måla på.
Pennor till skrivövningen.
Målarpennor, kritor och färger som barnen brukar få måla med.

Marie Bergqvist

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Idébaserat

Tema

,

Relaterade skolämnen

Historia, Svenska, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.