Sagor, nöd och haiku

Västra Götalandsregionen

Målsättning

Att eleverna ska reflektera kring vem som får lov att ha en historia.
Att hitta metoder för att skriva och uttrycka sig i text och bild.
Att lära sig se drömmar i berättelserna vi möter.

Beskrivning

Sagor kommer ofta ur nöd och därför är de en intressant ingång till att prata om hur vi alla lever i berättelser. Det kan vara berättelser kring exempelvis sociala kategorier som kön och ras. I mitt konstnärskap har jag bland annat arbetat med inspiration i sagan om Den lilla sjöjungfrun och Tusen och en natt för att tala om fantasi. Vem känner igen sig själv i världen och vem tvingas fantisera, att kliva utanför sin kropp för att känna igen sig själv i berättelserna? I vår tid, när demokratin hotas, är det viktigt att erkänna behovet av flera olika berättelser i ett samhälle.

En hel stad med människor som faller i glömska, vargar som talar, en flicka flyger till himlen och natten som plötsligt försvinner... I sagornas värld har vi möjligheten att få våra egna världar att växa samtidigt, berättelserna berikar vår fantasi. Men sagor kan också göra precis tvärtom, de kan begränsa vår fantasi genom att bara upprepa samma historia om och om igen. Att öva sig i att se det välbekanta med en ny blick är grundläggande i konstnärligt arbete och i den här workshopen får barnen öva sig på att se något så välbekant som klassiska sagor utifrån den underordnades blick.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig och pratar om sagor i relation till förvandling, nöd, fantasi, kön, etnicitet, ras, antropocentrism och kolonialism och jag berättar om hur jag inspireras av tankar kring allt detta i mitt eget konstnärskap.

Vi gör en skrivövning där eleverna får arbeta gemensamt för att komma igång och hitta fram till lusten att skapa. Genom skrivövningen kommer vi samla material i form av ord.

Jag går igenom hur en haikudikt skrivs för att ge eleverna en enkel men inbjudande form att skriva om det som finns omkring dem.

Eleverna kan välja om de vill skapa fler haikudikter, skapa en saga med haikun som grund eller om de vill gestalta haikun i en bild. Genom att fantasin utmanas kan berättelserna bli flera!

Lokalbehov

Vi kommer flytta bänkarna och stolarna så att vi sitter riktade mot varandra. Detta krävs för att kunna göra skrivövningarna.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Skolan ordnar med följande material:
A4 papper till eleverna att skriva och måla på.
Pennor till skrivövningen.
Målarpennor, kritor och färger som barnen brukar få måla med.

Konstnär
Marie Bergqvist
Konstnärscentrum Väst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Åk 1-3
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Historia, Svenska, Samhällskunskap
Period
01 november, 2021 - 31 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet