PROJEKT

Sagor, nöd och haiku

Vi pratar om sagor, skriver haikus och uttrycker oss i ord och bild.

Beskrivning

Genom att fantasin utmanas kan berättelserna bli flera! Vi pratar om sagor, skriver haikus och uttrycker oss i ord och bild.

En hel stad där människor faller i glömska, vargar som talar, en flicka som flyger till himlen och natten som plötsligt försvinner… i sagornas värld är nästan allt möjligt. Berättelserna berikar vår fantasi. Men sagor kan också göra precis tvärtom: de kan begränsa sin fantasi genom att bara upprepa samma historia om och om igen.

I vår tid, när demokratin hotas, är det viktigt att erkänna behovet av flera berättelser i ett samhälle. Vem känner igen sig i de berättelser som finns tillgängliga, och vem tvingas fantisera och kliva utanför sin kropp för att känna igen sig själv i sagorna? Att öva sig i att se det välbekanta med en ny blick är grundläggande i konstnärligt arbete, och i det här projektet får eleverna arbeta med klassiska sagor på ett nytt, nyfiket och kritiskt sätt. Vi gör skrivövningar och skriver egna haikus: en enkel och inbjudande form för att skriva om det som finns runtomkring en.

Målsättning

Eleverna introduceras för en metod för skrivande, haikuformen, som de senare kan använda sig av för att uttrycka sig själva. De får möjlighet att reflektera kring vem som får lov att ha en historia och vad för slags verklighet som beskrivs i de sagor och berättelser vi är vana vid att ta del av. De får utforska och utveckla sitt eget konstnärliga uttryck i såväl ord som bild.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig och pratar om sagor i relation till förvandling, nöd, fantasi, kön, etnicitet, ras, antropocentrism och kolonialism. Jag berättar om mitt eget konstnärskap och hur jag bland annat har inspirerats av Den lilla sjöjungfrun och Tusen och en natt.

Vi gör en skrivövning där eleverna får arbeta gemensamt för att komma igång och hitta fram till lusten att skapa. Genom skrivövningen kommer vi samla material i form av ord.

Jag går igenom hur en haikudikt skrivs för att ge eleverna en enkel och inbjudande form för att skriva om det som finns omkring dem.

Eleverna kan sedan välja om de vill skriva fler haikudikter, skapa en saga med haikun som grund eller om de vill gestalta haikun i en bild.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum där vi kan flytta bänkarna och stolarna så att vi sitter riktade mot varandra. Detta krävs för att kunna genomföra skrivövningarna.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema