SAGOR, NÖD & HAIKU

Västra Götalandsregionen

Målsättning

Vi lever alla i berättelser och vi är alla sårbara inför en berättelses makt att påverka oss. Därför är det viktigt för demokratin, inte minst idag, att det finns många berättelser som ger oss olika perspektiv. Sagor förkroppsligar ett samhälles normer och därför är de tacksamma att arbeta kring för att i längden kunna tala om sociala kategorier som kön och ras.

Apor och sjöar har idag fått status som “subjekt”, och ställer frågor till oss alla om vad som utgör en person. Målet med den här workshopen är att eleverna ska reflektera kring vem som får lov att ha en historia, svagheter och drömmar i berättelserna de möter.
Genom att fantasin utmanas kan narrativen bli flera!

Beskrivning

En hel stad med människor som faller i glömska, vargar som talar, en flicka flyger till himlen och natten den försvinner plötsligt.
Sagornas värld har möjligheten att få våra egna världar att växa i takt med att de berikar vår fantasi. Men sagor kan som alla berättelser också göra precis tvärtom, de kan begränsa vår fantasi genom att bara upprepa samma historia om och om igen. Att öva sig i att se det välbekanta med ny blick är grundläggande i konstnärligt arbete och i den här workshopen får barnen öva sig att se något så välbekant som sagor ur den underordnades blick.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig och pratar om sagor i relation förvandling, nöd, fantasi, kön, etnicitet, ras, antropocentrism, kolonialism och hur jag inspireras av detta i mitt konstnärskap.

Vi gör en skrivövning där eleverna får arbeta gemensamt för att komma igång och hitta lusten att skapa. Genom skrivövningen kommer vi samla material i form av ord.

Jag går igenom hur en haikudikt skrivs - tre rader lång, med fem, sju, fem stavelser- för att ge eleverna en enkel men inbjudande form att
skriva om det som finns i dem och omkring dem.

Eleverna kan välja om de vill skapa fler haikudikter, skapa en saga med haikun som grund eller om de vill gestalta haikun i en bild.

Lokalbehov

Vi kommer flytta bänkarna och stolarna så att vi sitter riktade mot varandra. Detta krävs för att kunna göra skrivövningarna.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Skolan ordnar med följande material
– A 4 papper till eleverna att skriva och måla på
– pennor till skrivövningen samt de målarpennor/kritor/färger som barnen brukar få måla med

Konstnär
Sankt Marie
Konstnärscentrum Väst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Åk 1-3
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Historia, Svenska, Samhällskunskap
Period
24 september, 2021 - 18 september, 2047
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet