PROJEKT

Skapa en skoltidning

Vi förvandlar klassrummet till en tidningsredaktion och skapar vår egen skoltidning!

Beskrivning

Hur går det till när man gör en tidning? Vad ska den innehålla? Vad för slags texter, bilder och layout ska den ha?

I projektet Skapa en skoltidning får eleverna insikt i hur det går till på en tidningsredaktion, och de får genom praktiska och teoretiska övningar upp ögonen för hur text och bild samverkar och kommunicerar ett budskap. Tidningen fungerar som en form vars innehåll lätt kan anpassas efter skolämnen och teman som är aktuella för klassen. Den kan handla om miljöfrågor, rymden, samtycke och relationer, internationella relationer eller mat och hälsa – med ett reportage från skolmatsalen, uppsnappat från rasten, fakta-notiser från NO-lektionen eller varför inte en bokrecension?

En redaktion består av flera yrkesroller som samverkar: journalister, redaktörer, layoutare, fotografer, korrekturläsare med flera. Projektet aktualiserar frågor om yttrandefrihet, gruppdynamik och demokratiska processer. Tillvägagångssättet är både experimentellt och metodiskt, och skapar nyfikenhet på både det egna och andras ord- och bildspråk. Eleverna får fundera på vad de tycker är viktigt och hur detta kan kommuniceras.

Målsättning

Eleverna får insikter i hur arbetet ser ut på en tidningsredaktion, samtidigt som de får kunskap om hur text och bild samverkar för att kommunicera ett budskap. De blir medvetna om förhållandet mellan avsändare, budskap och mottagare. De får praktiska och teoretiska verktyg för att uttrycka sig med ord och bild och att fortsätta processen efter projekt tillfället, där vi i slutet av dagen kommer att ha samlat ihop material som eleverna kan arbeta vidare med. Vi fokuserar på processen snarare än ett färdigt material.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig själv och mitt arbete som illustratör, grafisk formgivare, designer och journalist på tidskrifter som exempelvis Kamratposten. Jag berättar om de olika roller som finns på en tidningsredaktion.

Vi tittar på exempel på hur tidningar kan se ut, pratar om layout som ett slags kollage och tittar på hur man kan kommunicera med rubriksättning, typsnitt och bildval. Vad är en notis, en artikel och ett reportage?

Eleverna delas in i grupper där de får pröva på olika roller på en redaktion, som journalist, fotograf eller illustratör. De får tillsammans pröva på att producera en eller flera delar ur en tidning: planera inför ett reportage, utföra det och bildsätta det, samt se hur en viss layout kan påverka läsbarhet och resultat. Vi fokuserar på processen snarare än att göra en färdig tidning.

Vi avslutar med att gå igenom vad vi har gjort under dagen och vad vi har lärt oss, tittar på materialet vi har skapat eller samlat in, och diskuterar hur arbetet kan fortsätta efter projektet.

Jag erbjuder även en längre workshop om man vill fördjupa processen vid tre tillfällen, eller som här vid ett. Vi ramar in projektet vid förberedande samtal.

Jag är yrkesverksam grafisk formgivare och illustratör inom press och media sedan 25 år, arbetat i flertal redaktioner även i andra roller. Jag är även barn- och ungdomsförfattare och har författarbesök med skapande inslag.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum. Beroende på skolans resurser kan tidningen skapas av olika verktyg – det kan vara digitala verktyg som skrivare, scanners, datorer för att bildsöka och redigera texter i skrivprogram, men man kan också skapa tidningen helt “analogt”.

Särskilt för detta projekt

Vi har förberedande samtal innan workshop för att rama in workshopen efter intresse, behov och ålder. Vi stämmer av vad det finns för resurser för att utföra workshopen osv. Eleverna behöver verktyg för att kunna skriva och bildsätta, digitalt eller analogt. Workshopen sker främst på svenska, och projektet anpassas efter storlek på grupp, ålder och intresse.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema