Skapa Skoltidning: Kick off vid ett tillfälle

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala

Målsättning

Skapa en redaktionell miljö. Bli medveten om hur text och bild samverkar, och prova på att kommunicera genom olika perspektiv. Eleverna får uttrycka sig på ett lekfullt och metodiskt sätt, här gynnas såväl yttrandefrihet som respekt, i en miljö med nyfikenhet till sig själv och andra. Vi utgår från läroplanen och förankrar Barnkonventionen. De flesta skolämnen kan beröras och undervisningens innehåll anpassas efter ålder och önskemål.

Beskrivning

Tänk att få göra skoltidning! Få jobba som på en redaktion. I olika work-shops provar eleverna på journalistiska metoder och redaktionella inslag där text och bild samverkar. Testar olika sätt att kommunicera. Det fina är att tidningen går att beröra i stort sätt alla ämnen som finns i skolan. Det beror på frågan.

Jag är yrkesverksam som grafisk formgivare och illustratör sedan 25 år, med en otalig mängd erfarenhet av journalistiska produktioner i olika redaktioner. Välkommen att se mer på www.evaedberg.se

Tillvägagångssätt

Vi ses under en dag eller vid cirka tre tillfällen. Anpassar work-shops efter ålder och önskemål. Även anpassning sker efter skolans material (exempelvis digitala resurser). Metoderna är många och roliga. Eleverna får insikt om olika vinklar och sätt att utrycka sig i en och samma tidningsprodukt.

Lokalbehov

Vi anpassar redaktionella miljön utefter förutsättningarna.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Skapandet anpassas efter ålder och möjlighet till olika resurser som skolan har. Välkommen att höra av er: evaedberg2@gmail.com

Konstnär
Eva Edberg
Illustratörcentrum
Årskurs
Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Idrott och hälsa, Biologi, Engelska, Teknik, Dans, Slöjd, Musik, Religionskunskap
Period
08 augusti, 2022 - 16 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet