Skapa Skoltidning: Kick off vid ett tillfälle

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala

Målsättning

Skapa en redaktionell miljö. Bli medveten om hur text och bild samverkar, och prova att kommunicera. Eleverna får uttrycka sig på ett lekfullt och metodiskt sätt, här gynnas såväl yttrandefrihet som respekt, i en miljö med nyfikenhet till sig själv och andra. Vi utgår från läroplanen och förankrar Barnkonventionen. Innehåll efter ålder och önskemål.

Beskrivning

Tänk att få göra en egen tidning! Här lyfter vi fram ett ämne som klassen finner viktigt och riktar den till sin typläsare. I klassrummet provar eleverna på att jobba som på en redaktion, kanske med olika yrkesroller i samverkan som exempelvis redaktörer, journalister, formgivare, korrekturläsare, illustratörer, fotografer osv. Framför allt uttrycker sig eleverna både enskilt och i grupp och samverkar tvärkonstnärligt med bild och text. Testar olika sätt att kommunicera och breddar sin språkutveckling. Det fina är att tidningen går att omfamna i stort sätt alla ämnen som finns i skolan.

Jag är yrkesverksam som Grafisk formgivare och Illustratör sedan 25 år, med en otalig mängd erfarenhet av journalistiska produktioner i olika redaktioner (exempelvis KP, Må Bra, Plaza, Betong, Barn & Cancer, MIA, Föräldrar & Barn). Jag jobbar medialt digitalt men också i färgburkarna med bild & form. I roll som Art director eller redaktör producerar och utvecklar jag i samarbete med andra från en idé till färdig produkt. Illustrerar också allt från läromedel, i böcker och i tidningar. Är även barn- och ungdomsförfattare. Utbildad i Estetiska Lärprocesser och Didaktik Bild & Form, i media/marknadsföring mm. Välkommen att se mer på www.evaedberg.se

Tillvägagångssätt

Vi ses under en dag för att starta upp, eller vid omkring tre tillfällen som blir ett stöd under processen. Innehållet skräddarsys efter ålder och önskemål. Även när vi anpassar oss efter skolans och elevens material (exempelvis digitala resurser), blir fokus inställt på att kommunicera med text och bild på olika sätt. Eleven får grundläggande teori och professionella knep och här skapas tillitsfulla rum för att få uttrycka sig och ha kul.

Lokalbehov

Vi anpassar redaktionella miljön utefter förutsättningarna.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Skapandet anpassas efter ålder och möjlighet till olika resurser som skolan har. Eftersom jag utgår från elevernas och era behov hörs vi av innan och skräddarsyr efter er. Ser fram emot att höras: evaedberg2@gmail.com

Konstnär
Eva Edberg
Illustratörcentrum
Årskurs
Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Idrott och hälsa, Biologi, Engelska, Teknik, Dans, Slöjd, Musik, Religionskunskap
Period
17 september, 2020 - 17 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
2950 kr exkl moms
1500 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet