Teckna serier snabbintroduktion (digitalt/på plats)

Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Värmland, Region Halland, Region Skåne, Region Blekinge, Region Gotland, Region Kalmar län, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Gävleborg, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Norrbotten

Målsättning

Efter avslutat projekt kommer eleverna ha
- större självförtroende i sin egen förmåga att både skriva och rita.
- arbetat med att berätta en historia från olika infallsvinklar.
- utvecklat en metod för att komma igång med en ny historia.
- berättat en historia utifrån en karaktärs situation (leva sig in i dennes värld).
- fått ett nytt uttrycksmedel att självständigt använda även på fritiden.
- testat ut problemlösning genom historieberättandet.

Eleverna får tydliga ramar att jobba inom, med stor frihet inom de ramarna. Strukturen brukar passa både de som blir klara snabbt och de som aldrig tycks bli klara, oavsett tid. Det passar också de flesta elever oavsett om de är vana/kan skriva mycket/lite.

Beskrivning

Grunden till serieteckningen ligger i berättandet. Eleverna ska jobba med att uttrycka sina egna historier och även väcka ett intresse för att läsa serier såväl som att skapa dem. Tillfällena med mig är skapade för att eleverna ska komma igång och testa på olika metoder för berättande. Det ger en bra grund för något att jobba vidare på inom svenska (med grammatik, berättande texter och övergripande handling) och bild (metod för slutförande, materiallära och bildkomposition).

Den här korta introduktionen har ganska högt tempo och är därför rekommenderad för högstadiet och gymnasiet.

Tillvägagångssätt

Introduktionen innehåller:
1) Rita en karaktär.
En kort presentation av mig och mina serier och hur det är att jobba som serietecknare, sedan ritar vi! Det här tillfället handlar om att bli bekväm med att sätta pennan till pappret och bara komma igång. (ca 50 min)
2) Lära känna sin karaktär i text och bild.(ca 45 min)
Eleverna skriver om sin karaktär från första passet.
3) Rita en egen serie. (ca 70 min)
Eleverna får rita fem rutor serie (en sida) och det handlar om att få ner idén till en berättelse.
Lektionen avslutas med hur man jobbar vidare med sin serie tillsammans med svensklärare och bildlärare och en sammanfattning av dagen.

Det går också bra att genomföra digitalt (över t.ex. Google Meet, Zoom, Teams etc.)

Lokalbehov

Jag kommer till skolan och vi kan vara i ett vanligt klassrum. Det är en fördel om man med enkelhet kan visa saker på projektor (via lärarens dator, ev. material att visa via projektorn finns online).

Om workshopen genomförs digitalt ska genomförandet vara det som skolan känner sig bekväm med. Lektionen ska administreras och skötas av läraren/skolan och bjuda in kulturutövaren till. Kulturutövaren/konstnären har egen kamera och dator.

Bra att tänka på/förberedelser/material

A4-papper (kopieringspapper går bra), blyertspennor, sudd, pennvässare. Färgpennor om det finns, men inget krav.
Plats på whiteboard att rita och visa på.
Om det finns projektor/smartboard så är det ett plus, men inte ett krav.
Det är viktigt att läraren är aktiv i lektionerna, tillfället räknas som fortbildning för läraren. Läraren kan med hjälp av delaktigheten komma på egna sätt att jobba vidare och implementera i andra ämnen, även utöver svenska och bild.

Konstnär
Yvette Gustafsson
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Svenska, Bild
Period
11 december, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet