PROJEKT

Rita serier med Yvette: endagsprojekt

Hur berättar man en historia i bild?

Beskrivning

Hur berättar man en historia i bild? Genom att pröva på serieteckning övar vi på att skapa karaktärer, berätta ur olika infallsvinklar och kommunicera med text och bild!

I högt tempo introduceras eleverna för serietecknandets grunder, från den första idén till en färdig serie! Eleverna får testa att hitta på och lära känna en karaktär, planera en berättelse och rita en kort egen serie.

Grunden till serieteckningen ligger i berättandet i såväl ord som bild. Här övar vi oss på att leva oss in i våra karaktärers situation, gestalta en historia utifrån olika infallsvinklar och testa problemlösning genom historieberättandet.

Projektets struktur ger eleverna tydliga ramar att jobba inom, men med stor frihet inom de ramarna. Därför passar det för elevgrupper med varierande läs- och skrivvana. Tidsåtgången för den här korta introduktionen är drygt 2,5 timme, och på grund av det höga tempot är den rekommenderad för högstadiet och gymnasiet. Ett längre projekt som passar även för yngre elever hittar du här (länk).

Målsättning

Eleverna får tillgång till ett nytt uttrycksmedel att självständigt använda även på fritiden, och ett större självförtroende i sin egen förmåga att skriva och rita. Genom projektets upplägg lär de sig metoder för att utveckla den första idén till en längre berättelse, och hur en serietidnings form fungerar. De får också fundera på hur en historia kan berättas från flera olika infallsvinklar, hur olika personer tolkar och upplever samma information, och övar sig på att leva sig in i någon annans värld och situation.

Tillvägagångssätt

Jag ger en kort presentation av mig och mina serier, sedan ritar vi! Vi övar på att bli bekväma med att sätta pennan till pappret och bara komma igång.

Eleverna får hitta på och rita en karaktär och som de lär känna i text och bild. Vad heter seriefiguren, vad tycker den om, hur ser den ut?

När eleverna har utvecklat sin seriefigur får de rita fem rutor serie, där vi övar oss på att få ner idén till en berättelse.

Lektionen avslutas med att jag visar hur man jobbar vidare med sin serie, och en sammanfattning av dagen.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor och whiteboard att skriva och rita på.

Särskilt för detta projekt

Projektet kan anpassas efter skolans behov och förenas med andra skolämnen. Det går också bra att genomföra projektet digitalt över till exempel Google Meet, Zoom eller Teams.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema