Rita serier med Yvette: endagsprojekt

Hur berättar man en historia i bild? Genom att pröva på serieteckning övar vi på att skapa karaktärer, berätta ur olika infallsvinklar och kommunicera med text och bild!

Hur berättar man en historia i bild? Genom att pröva på serieteckning övar vi på att skapa karaktärer, berätta ur olika infallsvinklar och kommunicera med text och bild!

Beskrivning

I högt tempo introduceras eleverna för serietecknandets grunder, från den första idén till en färdig serie! Eleverna får testa att hitta på och lära känna en karaktär, planera en berättelse och rita en kort egen serie.

Grunden till serieteckningen ligger i berättandet i såväl ord som bild. Här övar vi oss på att leva oss in i våra karaktärers situation, gestalta en historia utifrån olika infallsvinklar och testa problemlösning genom historieberättandet.

Projektets struktur ger eleverna tydliga ramar att jobba inom, men med stor frihet inom de ramarna. Därför passar det för elevgrupper med varierande läs- och skrivvana. Tidsåtgången för den här korta introduktionen är drygt 2,5 timme, och på grund av det höga tempot är den rekommenderad för högstadiet och gymnasiet. Ett längre projekt som passar även för yngre elever hittar du här (länk).

Målsättning

Eleverna får tillgång till ett nytt uttrycksmedel att självständigt använda även på fritiden, och ett större självförtroende i sin egen förmåga att skriva och rita. Genom projektets upplägg lär de sig metoder för att utveckla den första idén till en längre berättelse, och hur en serietidnings form fungerar. De får också fundera på hur en historia kan berättas från flera olika infallsvinklar, hur olika personer tolkar och upplever samma information, och övar sig på att leva sig in i någon annans värld och situation.

Tillvägagångssätt

Jag ger en kort presentation av mig och mina serier, sedan ritar vi! Vi övar på att bli bekväma med att sätta pennan till pappret och bara komma igång.

Eleverna får hitta på och rita en karaktär och som de lär känna i text och bild. Vad heter seriefiguren, vad tycker den om, hur ser den ut?

När eleverna har utvecklat sin seriefigur får de rita fem rutor serie, där vi övar oss på att få ner idén till en berättelse.

Lektionen avslutas med att jag visar hur man jobbar vidare med sin serie, och en sammanfattning av dagen.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor och whiteboard att skriva och rita på.

Särskilt för detta projekt

Projektet kan anpassas efter skolans behov och förenas med andra skolämnen. Det går också bra att genomföra projektet digitalt över till exempel Google Meet, Zoom eller Teams.

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Serieteckning

Tema

Berättande, Språkutveckling och visuell litteracitet

Relaterade skolämnen

Svenska, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Värmland, Region Halland, Region Skåne, Region Blekinge, Region Gotland, Region Kalmar län, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Gävleborg, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →