Teckna serier snabbintroduktion (digitalt/på plats)

Beskrivning

Grunden till serieteckningen ligger i berättandet. Eleverna ska jobba med att uttrycka sina egna historier och även väcka ett intresse för att läsa serier såväl som att skapa dem. Tillfällena med mig är skapade för att eleverna ska komma igång och testa på olika metoder för berättande. Det ger en bra grund för något att jobba vidare på inom svenska (med grammatik, berättande texter och övergripande handling) och bild (metod för slutförande, materiallära och bildkomposition).

Den här korta introduktionen har ganska högt tempo och är därför rekommenderad för högstadiet och gymnasiet.

Målsättning

Efter avslutat projekt kommer eleverna ha
- större självförtroende i sin egen förmåga att både skriva och rita.
- arbetat med att berätta en historia från olika infallsvinklar.
- utvecklat en metod för att komma igång med en ny historia.
- berättat en historia utifrån en karaktärs situation (leva sig in i dennes värld).
- fått ett nytt uttrycksmedel att självständigt använda även på fritiden.
- testat ut problemlösning genom historieberättandet.

Eleverna får tydliga ramar att jobba inom, med stor frihet inom de ramarna. Strukturen brukar passa både de som blir klara snabbt och de som aldrig tycks bli klara, oavsett tid. Det passar också de flesta elever oavsett om de är vana/kan skriva mycket/lite.

Tillvägagångssätt

Rita en karaktär.

En kort presentation av mig och mina serier och hur det är att jobba som serietecknare, sedan ritar vi! Det här tillfället handlar om att bli bekväm med att sätta pennan till pappret och bara komma igång. (ca 50 min)

Lära känna sin karaktär i text och bild.(ca 45 min). Eleverna skriver om sin karaktär från första passet.

Rita en egen serie. (ca 70 min). Eleverna får rita fem rutor serie (en sida) och det handlar om att få ner idén till en berättelse.

Lektionen avslutas med hur man jobbar vidare med sin serie tillsammans med svensklärare och bildlärare och en sammanfattning av dagen.

Lokalbehov och teknik

- Jag kommer till skolan och vi kan vara i ett vanligt klassrum. Det är en fördel om man med enkelhet kan visa saker på projektor (via lärarens dator, ev. material att visa via projektorn finns online).
- Det går också bra att genomföra digitalt (över t.ex. Google Meet, Zoom, Teams etc.)
- Om workshopen genomförs digitalt ska genomförandet vara det som skolan känner sig bekväm med. Lektionen ska administreras och skötas av läraren/skolan och bjuda in kulturutövaren till. Kulturutövaren/konstnären har egen kamera och dator.

Särskilt för detta projekt

- A4-papper (kopieringspapper går bra), blyertspennor, sudd, pennvässare. Färgpennor om det finns, men inget krav.
- Plats på whiteboard att rita och visa på.
- Om det finns projektor/smartboard så är det ett plus, men inte ett krav.
- Det är viktigt att läraren är aktiv i lektionerna, tillfället räknas som fortbildning för läraren. Läraren kan med hjälp av delaktigheten komma på egna sätt att jobba vidare och implementera i andra ämnen, även utöver svenska och bild.

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Serieteckning

Tema

Relaterade skolämnen

Svenska, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Värmland, Region Halland, Region Skåne, Region Blekinge, Region Gotland, Region Kalmar län, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Gävleborg, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →