Vad gör en illustratör?

Vi ritar anfanger, styrkeselfies och lär oss om hur en illustratör arbetar!

Vi ritar anfanger, styrkeselfies och lär oss om hur en illustratör arbetar!

Beskrivning

Hur går det egentligen till att illustrera en bok, alltså att skapa bilder som förstärker och samspelar med en berättelse? Jag har illustrerat en stor mängd barn- och ungdomsböcker genom åren, bland annat Mårten Melins skräckis Husets hjärta och Stefan Castas svampbok Svampskogens hemligheter. I projektet Vad gör en illustratör? kommer jag till skolan för att visa och berätta om vad en illustratör gör, och eleverna får möjlighet att ställa frågor om illustration och tecknande och samtidigt skapa egna bilder.

Vi testar att rita anfanger – förstorade och dekorativt utformade bokstäver i början av en text – med en egen berättelse i. Vi ritar “styrkeselfies” – en stärkande självporträtt som symboliserar mod, och som man kan visualisera när man till exempel behöver våga fatta ett svårt beslut eller hjälpa någon annan. Vi pratar också om hur man kan rita någonting som inte finns. Målet är att eleverna på ett lekfullt sätt ska bli stärkta i sitt eget skapande – vi jämför oss inte med bänkgrannen utan utvecklar vår egen stil!

Målsättning

Projektet utvecklar elevernas visuella litteracitet, stärker eleverna i deras eget bildspråk, ger dem egna ingångar till skapande och lär dem tekniska tips och tricks för att fortsätta utvecklas som tecknare. Eleverna får också insyn i ett kreativt yrke där de får möjlighet att ställa frågor till en verksam illustratör och konstnär, och lär sig om hur ett liv som kulturarbetare kan se ut.

Tillvägagångssätt

Jag börjar med att presentera mig, vad som inspirerar mig och hur jag själv har arbetat som illustratör och konstnär.

Sedan visar jag en powerpointpresentation om illustration där jag visar originalteckningar, skisser och medhavda böcker.

Eleverna får själva teckna fritt, till exempel anfanger och “styrkeselfies”, med vägledning och tips från mig.

Vi avslutar projektet med en gemensam diskussion om vad vi har lärt oss och hur det har gått.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum eller bildsal.

Särskilt för detta projekt

Mattias Olsson

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Teckning

Tema

Berättande, Språkutveckling och visuell litteracitet

Relaterade skolämnen

Biologi, Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.