PROJEKT

Vad gör en illustratör?

Vi ritar anfanger, styrkeselfies och lär oss om hur en illustratör arbetar!

Beskrivning

Hur går det egentligen till att illustrera en bok, alltså att skapa bilder som förstärker och samspelar med en berättelse? Jag har illustrerat en stor mängd barn- och ungdomsböcker genom åren, bland annat Mårten Melins skräckis Husets hjärta och Stefan Castas svampbok Svampskogens hemligheter. I projektet Vad gör en illustratör? kommer jag till skolan för att visa och berätta om vad en illustratör gör, och eleverna får möjlighet att ställa frågor om illustration och tecknande och samtidigt skapa egna bilder.

Vi testar att rita anfanger – förstorade och dekorativt utformade bokstäver i början av en text – med en egen berättelse i. Vi ritar “styrkeselfies” – en stärkande självporträtt som symboliserar mod, och som man kan visualisera när man till exempel behöver våga fatta ett svårt beslut eller hjälpa någon annan. Vi pratar också om hur man kan rita någonting som inte finns. Målet är att eleverna på ett lekfullt sätt ska bli stärkta i sitt eget skapande – vi jämför oss inte med bänkgrannen utan utvecklar vår egen stil!

Målsättning

Projektet utvecklar elevernas visuella litteracitet, stärker eleverna i deras eget bildspråk, ger dem egna ingångar till skapande och lär dem tekniska tips och tricks för att fortsätta utvecklas som tecknare. Eleverna får också insyn i ett kreativt yrke där de får möjlighet att ställa frågor till en verksam illustratör och konstnär, och lär sig om hur ett liv som kulturarbetare kan se ut.

Tillvägagångssätt

Jag börjar med att presentera mig, vad som inspirerar mig och hur jag själv har arbetat som illustratör och konstnär.

Sedan visar jag en powerpointpresentation om illustration där jag visar originalteckningar, skisser och medhavda böcker.

Eleverna får själva teckna fritt, till exempel anfanger och “styrkeselfies”, med vägledning och tips från mig.

Vi avslutar projektet med en gemensam diskussion om vad vi har lärt oss och hur det har gått.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum eller bildsal.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema