Vad gör en illustratör?

Beskrivning

Jag kommer och genomför ett illustratörsbesök samt håller tecknarworkshop. Vi kan arbeta utifrån en mängd olika illustrationsteman. Ibland arbetar skolan med ett speciellt tema som vi koppar workshopen till. Jag föreslår gärna upplägg. Vi kan teckna Anfanger med en egen berättelse i. Vi kan teckna Styrkeselfies, vad är det? Hur ritar man något som inte finns...etc.

Målsättning

Vi lyfter bilden i skolan. Alla kan bli stärkta i just sitt egna bildspråk. Vi jämför oss inte så mycket med bänkgrannen utan får tips och trix att utveckla och känna styrka i sitt eget tecknande.

Tillvägagångssätt

Första timmen med kul powerpoint-visning samt original, skisser och medhavda böcker.

Vad gör en illustratör? Hur går det till att illustrera en bok? Barnen ställer frågor under en första timme.

Resterande tid håller jag i en tecknarworkshop med klassen. Det kan vara ett önskat ämne från skolan eller så föreslår jag.

Lokalbehov och teknik

Klassrum eller bildsal

Särskilt för detta projekt

- Vi går igenom checklista på enkelt tecknarmaterial. Det ska gå att enkelt applicera i klassrummet.
- A3papper, blyerts, färgpennor mm.
- Utöver arvode tillkommer milersättning samt ev. boendekostnader.

Mattias Olsson

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration

Tema

Relaterade skolämnen

Biologi, Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.