Våra gemensamma händer

Vi gjuter en gemensam hand-skulptur i gips!

Vi gjuter en gemensam hand-skulptur i gips!

Beskrivning

Hur kan vi skapa visuell gemenskap? I projektet Våra gemensamma händer får eleverna tillsammans göra en hand-skulptur i form av gipsavgjutningar. De skapar en form genom att hålla sina händer i en hink där vi gjuter runtom med Alginat, sedan fyller vi på med gips som får stå och härdas. Resultatet är inte en egen skulptur man får ta med sig hem utan en gemensam skulptur som får utsmycka skolan.

Vi lär oss om komposition och om det visuella språket: hur kan man visualisera tillhörighet? Vad är det att tillhöra en grupp och samtidigt vara sin egen individ? Vi arbetar med taktilt spännande material, och upplevelsen av att skapa själva avgjutningen, där eleverna får sitta helt stilla medan gjutmassan stelnar, blir ofta ett intressant konstnärligt inslag i sig!

Målsättning

Eleverna får pröva på att gestalta tillhörighet, gemenskap och identitet i ett gemensamt verk. De får tillsammans fundera på komposition, och kompromissa och komma överens om hur deras gemensamma verk ska se ut. De får lära sig om hur man kan skapa en skulptural form genom att gjuta i ett tomrum, och de får bekanta sig med spännande material som alginat och gips.

Tillvägagångssätt

Vid det första tillfället presenterar jag mig för klassen, berättar om hur jag jobbar som konstnär och om olika material jag arbetar med, som betong, brons, gips och textil. Jag berättar också om hur projektet ska gå till rent praktiskt.

Klassen delas in i 4-5 grupper och de får i gruppen pröva att placera sina händer i en hink utan någonting i. De testar sig fram och kommer överens om hur de vill att skulpturen ska se ut.

Sedan blandar jag alginat som vi sedan använder för att skapa handavgjutningarna i hinken. Det kan vara en spännande upplevelse att försöka sitta helt stilla medan materialet stelnar!

När alla har gjort sina avgjutningar blandar vi gips och fyller i hålrummet som bildats. Hinkarna ställs någonstans på skolan och gipset härdas.

Vid det andra tillfället, efter att gipsskulpturerna har härdats, öppnar vi försiktigt det stelnade alginathöljet. Vi pratar om vad vi har varit med om i projektet, vad som var svårt eller spännande, vad de tänkte sig innan och hur det i slutändan blev.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med tillgång till vatten.

Särskilt för detta projekt

Projektet är uppdelat på två tillfällen med omkring en vecka mellan det första och andra tillfället. Detta är nödvändigt för att gipset ska hinna härdas. Projektet kan med fördel kopplas upp mot andra skolämnen, som kemi, svenska eller engelska.

Iryna Hauska

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur, Grupprocess

Tema

Du i världen, Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Bild, Kemi, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Dalarna

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västmanland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →