Våra gemensamma händer

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Dalarna

Målsättning

Skulpturer i gips

Beskrivning

Med detta projekt tillsammans med elever i olika åldrar kommer vi undersöka frågor om identitet samtidigt som kunskaper om kemi och historia kommer också att ta sin plats i projektet. Att kunna diskutera och reflektera över sin egen historia, se närmare på det gemensamma som vi alla människor har och det som skiljer oss öppnar nya dimensioner i ungdomarnas tankesätt. Tanken är att eleverna vidgar sina gränser och ser bredare på en gestaltande process samtidigt som de skapar en egen förmåga att pendla mellan då-nu- och framtid med hjälp av storytelling inom eget skapande.
Projektet är inriktat mot erfarenheter i “görandet” och befinner sig i praktisk och skapande fas. Som resultat får eleverna på skolan, personal och föräldrar ta del av elevernas upplevelser och reflektioner, samt uppleva en skulpturell installation som de har skapat för det offentliga rummet.

Tillvägagångssätt

Idé: Att tillsammans med elever i olika åldrar skapa skulpturer som blir en gemensamm avrtyck av dagens ungdomar.
Inspiration: Konstnärernas praktik i gestaltningsteknik
Teknik: skulpturala former i gips
Målgrupp: Alla klasser i grundskolan: låg- och mellanstadie-, samt högstadieelever
Slutresultat: skulpturer i gips som placeras i skolans miljö

Lokalbehov

Tillgång till vatten, bord, stolar

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnären tar med sig all material och besöker er. Tillgång till vatten behövs.

Konstnär
Iryna Hauska
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 7-9, Gymnasie, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Kemi, Historia
Period
12 oktober, 2020 - 22 april, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet