Våra gemensamma händer

Beskrivning

Med detta projekt tillsammans med elever i olika åldrar kommer vi undersöka frågor om identitet samtidigt som kunskaper om kemi och historia kommer också att ta sin plats i projektet. Att kunna diskutera och reflektera över sin egen historia, se närmare på det gemensamma som vi alla människor har och det som skiljer oss öppnar nya dimensioner i ungdomarnas tankesätt. Tanken är att eleverna vidgar sina gränser och ser bredare på en gestaltande process samtidigt som de skapar en egen förmåga att pendla mellan då-nu- och framtid med hjälp av storytelling inom eget skapande.
Projektet är inriktat mot erfarenheter i “görandet” och befinner sig i praktisk och skapande fas. Som resultat får eleverna på skolan, personal och föräldrar ta del av elevernas upplevelser och reflektioner, samt uppleva en skulpturell installation som de har skapat för det offentliga rummet.

Målsättning

Skulpturer i gips

Tillvägagångssätt

Idé: Att tillsammans med elever i olika åldrar skapa skulpturer som blir en gemensamm avrtyck av dagens ungdomar.
Inspiration: Konstnärernas praktik i gestaltningsteknik
Teknik: skulpturala former i gips
Målgrupp: Alla klasser i grundskolan: låg- och mellanstadie-, samt högstadieelever
Slutresultat: skulpturer i gips som placeras i skolans miljö

Lokalbehov och teknik

Tillgång till vatten, bord, stolar

Särskilt för detta projekt

Konstnären tar med sig all material och besöker er. Tillgång till vatten behövs.

Iryna Hauska

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Kemi, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Dalarna

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →