PROJEKT

Våra gemensamma händer

Vi gjuter en gemensam hand-skulptur i gips!

Beskrivning

Hur kan vi skapa visuell gemenskap? I projektet Våra gemensamma händer får eleverna tillsammans göra en hand-skulptur i form av gipsavgjutningar. De skapar en form genom att hålla sina händer i en hink där vi gjuter runtom med Alginat, sedan fyller vi på med gips som får stå och härdas. Resultatet är inte en egen skulptur man får ta med sig hem utan en gemensam skulptur som får utsmycka skolan.

Vi lär oss om komposition och om det visuella språket: hur kan man visualisera tillhörighet? Vad är det att tillhöra en grupp och samtidigt vara sin egen individ? Vi arbetar med taktilt spännande material, och upplevelsen av att skapa själva avgjutningen, där eleverna får sitta helt stilla medan gjutmassan stelnar, blir ofta ett intressant konstnärligt inslag i sig!

Målsättning

Eleverna får pröva på att gestalta tillhörighet, gemenskap och identitet i ett gemensamt verk. De får tillsammans fundera på komposition, och kompromissa och komma överens om hur deras gemensamma verk ska se ut. De får lära sig om hur man kan skapa en skulptural form genom att gjuta i ett tomrum, och de får bekanta sig med spännande material som alginat och gips.

Tillvägagångssätt

Vid det första tillfället presenterar jag mig för klassen, berättar om hur jag jobbar som konstnär och om olika material jag arbetar med, som betong, brons, gips och textil. Jag berättar också om hur projektet ska gå till rent praktiskt.

Klassen delas in i 4-5 grupper och de får i gruppen pröva att placera sina händer i en hink utan någonting i. De testar sig fram och kommer överens om hur de vill att skulpturen ska se ut.

Sedan blandar jag alginat som vi sedan använder för att skapa handavgjutningarna i hinken. Det kan vara en spännande upplevelse att försöka sitta helt stilla medan materialet stelnar!

När alla har gjort sina avgjutningar blandar vi gips och fyller i hålrummet som bildats. Hinkarna ställs någonstans på skolan och gipset härdas.

Vid det andra tillfället, efter att gipsskulpturerna har härdats, öppnar vi försiktigt det stelnade alginathöljet. Vi pratar om vad vi har varit med om i projektet, vad som var svårt eller spännande, vad de tänkte sig innan och hur det i slutändan blev.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med tillgång till vatten.

Särskilt för detta projekt

Projektet är uppdelat på två tillfällen med omkring en vecka mellan det första och andra tillfället. Detta är nödvändigt för att gipset ska hinna härdas. Projektet kan med fördel kopplas upp mot andra skolämnen, som kemi, svenska eller engelska.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema