Våra känslor kommer till liv

Vi gestaltar våra känslor med stop motion-animation!

Vi gestaltar våra känslor med stop motion-animation!

Beskrivning

Hur ser känslan “ledsen” ut? Eller känslan av att känna sig utanför, eller känslan av att få klappa sin hund, eller umgås med sina kompisar? Hur kan man beskriva känslorna i ord och bild?

I projektet Våra känslor kommer till liv utgår vi från våra egna känslor som vi sedan bearbetar i en konstnärlig process. Vi utforskar vad det finns för känslor man kan känna, vad vi själva har känt för känslor nyligen, hur man kan beskriva dem och uttrycka dem. Vi skapar figurer i lera som vi arrangerar i scener i en stop motion-animation. Hur beter sig känslofigurerna? Vad händer när de möter varandra? När vi trycker på Play kommer våra känslor till liv framför oss!

Målsättning

Eleverna får tillfälle att på ett hälsosamt och lekfullt sätt uttrycka sina känslor och bearbeta dem, samtidigt som de övar sig i att gestalta och uttrycka sig konstnärligt. De får öva sig på att uttrycka något abstrakt, som känslor, i en konkret form, det vill säga lerfigurer. Vi lär oss om animation och stop motion-teknik och hur man kan skapa en enkel filmsekvens genom att arrangera stillbilder i ett flöde.

Tillvägagångssätt

Jag introducerar mitt kontnärsskap och hur jag arbetar med att gestalta känslor. Vi skriver upp alla känslor vi kommer på på tavlan. Eleverna får sedan papper där de enskilt kan skriva ned eller rita specifika känslor de har känt nyligen, och varför känslorna kom upp.

Vi skapar små figurer i lera som gestaltar våra känslor.

Jag introducerar stop motion-appen Stop Motion, en gratisapp som laddas ned till våra smartphones eller surfplattor. Eleverna kan i detta moment arbeta i grupp om max 4 elever per grupp.

Hur uttrycker sig våra känslofigurer, hur beter de sig? Eleverna får fundera över vad animationen ska gå ut på, men vi arbetar inte med ett bestämt bildmanus utan jobbar mer lekfullt och processbaserat.

Vi gör våra animationer genom att arrangera figurerna, ta en bild med kameran, flytta figurerna, ta en till bild och så vidare. När filmen är färdig trycker vi på Play och ser våra känslofigurer komma till liv i vår animation! Filmen kan sedan sparas ner från appen.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum.

Särskilt för detta projekt

Eleverna behöver ha tillgång till smartphone eller surfplatta.

Klara Östlund

Årskurs

Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Film, Digitalt, Animation, Lera

Tema

Känslor, Fantasi

Relaterade skolämnen

Bild, Teknik, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västmanland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.