PROJEKT

Våra känslor kommer till liv

Vi gestaltar våra känslor med stop motion-animation!

Beskrivning

Hur ser känslan “ledsen” ut? Eller känslan av att känna sig utanför, eller känslan av att få klappa sin hund, eller umgås med sina kompisar? Hur kan man beskriva känslorna i ord och bild?

I projektet Våra känslor kommer till liv utgår vi från våra egna känslor som vi sedan bearbetar i en konstnärlig process. Vi utforskar vad det finns för känslor man kan känna, vad vi själva har känt för känslor nyligen, hur man kan beskriva dem och uttrycka dem. Vi skapar figurer i lera som vi arrangerar i scener i en stop motion-animation. Hur beter sig känslofigurerna? Vad händer när de möter varandra? När vi trycker på Play kommer våra känslor till liv framför oss!

Målsättning

Eleverna får tillfälle att på ett hälsosamt och lekfullt sätt uttrycka sina känslor och bearbeta dem, samtidigt som de övar sig i att gestalta och uttrycka sig konstnärligt. De får öva sig på att uttrycka något abstrakt, som känslor, i en konkret form, det vill säga lerfigurer. Vi lär oss om animation och stop motion-teknik och hur man kan skapa en enkel filmsekvens genom att arrangera stillbilder i ett flöde.

Tillvägagångssätt

Jag introducerar mitt kontnärsskap och hur jag arbetar med att gestalta känslor. Vi skriver upp alla känslor vi kommer på på tavlan. Eleverna får sedan papper där de enskilt kan skriva ned eller rita specifika känslor de har känt nyligen, och varför känslorna kom upp.

Vi skapar små figurer i lera som gestaltar våra känslor.

Jag introducerar stop motion-appen Stop Motion, en gratisapp som laddas ned till våra smartphones eller surfplattor. Eleverna kan i detta moment arbeta i grupp om max 4 elever per grupp.

Hur uttrycker sig våra känslofigurer, hur beter de sig? Eleverna får fundera över vad animationen ska gå ut på, men vi arbetar inte med ett bestämt bildmanus utan jobbar mer lekfullt och processbaserat.

Vi gör våra animationer genom att arrangera figurerna, ta en bild med kameran, flytta figurerna, ta en till bild och så vidare. När filmen är färdig trycker vi på Play och ser våra känslofigurer komma till liv i vår animation! Filmen kan sedan sparas ner från appen.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum.

Särskilt för detta projekt

Eleverna behöver ha tillgång till smartphone eller surfplatta.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema