AKTUELLT

2023.09.11

5 tips för en bra Skapande skola-ansökan

Skapande skola-bidraget ger stöd för att finansiera samskapande konstprojekt. På Konstdepartementet har vi stor erfarenhet av att hjälpa till med ansökningsunderlag och svarar gärna på frågor kopplade till ansökan och våra konstprojekt.

Läs mer
2023.06.28

Konstnär i Sörmland? Se hit.

Nu erbjuder Konstdepartementet sju bild- och formkonstnärer baserade i Sörmlands län att ta fram konstprojekt som riktar sig till barn och unga.

Läs mer
2023.06.01

Dags att boka konstprojekt – utvalda projekt i Skåne

13 helt nya konstprojekt har tagits fram i samarbete med Konstdepartementet och med stöd av regionen. Nu kan du boka dem!

Läs mer
2023.05.23

Konstdepartementet redo att radikalt förbättra barns tillgång till konst i skolan

Alla barn och unga har rätt till meningsfulla, utforskande möten med konst. Nu lanserar Konstdepartementet en ny bokningsfunktion och enklare process för att fler skolor och kommuner ska kunna boka in professionella konstnärer till sina klassrum.

Läs mer
2023.05.22

Välkommen till Konstdepartementets nya webbplats

Ny webbplats och förenklat bokningssystem, justerade priser och en ny visuell identitet – Konstdepartementet är nu redo att radikalt förbättra barns tillgång till bild- och formkonst i skolan.

Läs mer