Från teckning till grafik

Beskrivning

Eleverna kommer genom att arbeta med teckning och enkla grafiska metoder att få öva sin förmåga till att bearbeta sina tankar och känslor och få ut ett budskap.

Teckning är ett utmärkt medium för att utforska verkligheten där handen tillsammans med hjärnan styr pennan.
Grafik som uttrycksform är ett enastående medium med olika metoder för att behålla ursprungsbildens karaktär innan flera originalbilder skapas genom tryckning.

”Från teckning till grafik” bygger på mina erfarenheter av tidigare kurser och workshops för olika åldersgrupper där jag sett hur den oändliga kreativiteten befrias med enkla medel som till exempel papper och på begränsade ytor. Därigenom ökar självkänsla och välmående hos deltagarna. Lämpligt är att arbeta med halvklass eller mindre grupp för att få tid till varje deltagare.

Målsättning

Att eleverna får prova på hur det är att skapa med sin egen hand, först med teckning och därefter med enklare grafiska metoder. På så sätt får de insikter i att det både är möjligt och kan vara roligt att skapa ”analogt” som ett alternativ och komplement till de digitala redskapen.

Mina övningar i teckning kan, förutom att det övar upp förmågan att observera sin omgivning, även bidra till att förmågan att skriva för hand förstärks då övningarna bygger på att öva upp kopplingen mellan den kreativa tanken och den skapande handen.

Att öva förmågan att observera ger nya redskap att undersöka verkligheten runt om oss.

Genom att eleverna med sin teckning skapar själva och som steg två även arbetar praktiskt med olika grafiska metoder och duplicerar sina verk vill jag uppnå att eleverna får möjlighet att uppleva den kontemplativa känslan som uppstår när man är inne i sitt eget kreativa skapande.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med teckning och där arbetar vi med olika tekniker och arbetssätt. Utifrån elevernas nivå och intresse jobbar vi abstrakt och fritt eller realistiskt med avbildande av föremål runtom oss. Vi arbetar med geometriska figurer, olika linjer och strukturer.

Vi använder oss av blyerts, kol och kritor och arbetar på papper.

I steg två som är den grafiska delen kommer jag att använda mig av olika grafiska metoder. Enklare sätt att trycka kan vara med stämplar, löv eller potatis. Mer utvecklade metoder kan vara till exempel linoleum, kartong eller film. Metod anpassas efter ålder och förmåga.

Vi tränar på att tänka spegelvänt, blanda färger, repetera mönster och hitta enkla system för att att trycka och duplicera. Elevernas tidigare teckningar används som grund och de får därigenom insyn i olika grafiska metoder.

Lokalbehov och teknik

Klassrum eller bildsal med bord och stolar. Teckning kan även ske utomhus när så är lämpligt.

Särskilt för detta projekt

För teckning behövs papper som är lämpligt att teckna på samt pennor, kol och kritor.

För grafik behövs papper och färger att trycka med samt något material att bearbeta som till exempel kartong, film eller linoleum.

Jag kommer att tillhandahålla listor med grundläggande material och övrigt som jag rekommenderar finns tillgängligt vid ett uppdrag.

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Fritidshem

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Grafik, Teckning

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Idrott och hälsa

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

23200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →