PROJEKT

Från teckning till grafik

Utforska och observera omgivningen med hjälp av teckning och grafik!

Beskrivning

Teckning är ett utmärkt sätt att utforska verkligheten, där handen tillsammans med hjärnan styr pennan. Grafik som uttrycksform är i sin tur ett enastående medium där man kan använda olika metoder för att bevara ursprungsbildens karaktär innan flera nya originalbilder skapas genom tryckning.

I projektet Från teckning till grafik får deltagarna arbeta med teckning och enkla grafiska metoder för att öva upp sin förmåga att bearbeta tankar och känslor och kommunicera ett budskap. Vi utgår från elevernas kunskapsnivå och intresse och arbetar till exempel realistiskt och avbildande med föremål runt omkring oss, eller fritt och abstrakt. Sedan prövar vi på grafiska tekniker, där ett enklare sätt kan vara att använda sig av stämplar, löv eller potatis, och mer utvecklade metoder kan vara att använda sig av linoleum, kartong eller film.

Målsättning

Eleverna får öva upp sin förmåga att observera omgivningen, och får på så vis nya redskap att undersöka verkligheten runt om oss. De får prova på hur det är att skapa för hand, utvecklar sitt eget uttryck och övar upp kopplingen mellan den kreativa tanken och den skapande handen. De får kunskap om metoder som finns för att teckna och för att skapa enklare grafiska produkter.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att teckna. Vi använder oss av blyerts, kol och kritor på papper och arbetar med geometriska figurer, linjer och strukturer. Utifrån elevernas kunskapsnivå och intresse kan upplägget varieras.

Jag visar olika grafiska metoder, som att trycka med stämplar, löv, potatis, linoleum, kartong eller film.

Vi tränar på att tänka spegelvänt, blanda färger, repetera mönster och hitta enkla system för att trycka och duplicera ett motiv. Elevernas tidigare teckningar används som utgångspunkt.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum eller bildsal med bord och stolar. Teckningsmomentet kan även ske utomhus när vädret tillåter.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema