Från teckning till grafik

Region Stockholm, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala

Målsättning

Att eleverna får prova på hur det är att skapa med sin egen hand, först med teckning och därefter med enklare grafiska metoder. På så sätt får de insikter i att det både är möjligt och kan vara roligt att skapa ”analogt” som ett alternativ och komplement till de digitala redskapen.

Mina övningar i teckning kan, förutom att det övar upp förmågan att observera sin omgivning, även bidra till att förmågan att skriva för hand förstärks då övningarna bygger på att öva upp kopplingen mellan den kreativa tanken och den skapande handen.

Att öva förmågan att observera ger nya redskap att undersöka verkligheten runt om oss.

Genom att eleverna med sin teckning skapar själva och som steg två även arbetar praktiskt med olika grafiska metoder och duplicerar sina verk vill jag uppnå att eleverna får möjlighet att uppleva den kontemplativa känslan som uppstår när man är inne i sitt eget kreativa skapande.

Beskrivning

Eleverna kommer genom att arbeta med teckning och enkla grafiska metoder att få öva sin förmåga till att bearbeta sina tankar och känslor och få ut ett budskap.

Teckning är ett utmärkt medium för att utforska verkligheten där handen tillsammans med hjärnan styr pennan.
Grafik som uttrycksform är ett enastående medium med olika metoder för att behålla ursprungsbildens karaktär innan flera originalbilder skapas genom tryckning.

”Från teckning till grafik” bygger på mina erfarenheter av tidigare kurser och workshops för olika åldersgrupper där jag sett hur den oändliga kreativiteten befrias med enkla medel som till exempel papper och på begränsade ytor. Därigenom ökar självkänsla och välmående hos deltagarna. Lämpligt är att arbeta med halvklass eller mindre grupp för att få tid till varje deltagare.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med teckning och där arbetar vi med olika tekniker och arbetssätt. Utifrån elevernas nivå och intresse jobbar vi abstrakt och fritt eller realistiskt med avbildande av föremål runtom oss. Vi arbetar med geometriska figurer, olika linjer och strukturer.

Vi använder oss av blyerts, kol och kritor och arbetar på papper.

I steg två som är den grafiska delen kommer jag att använda mig av olika grafiska metoder. Enklare sätt att trycka kan vara med stämplar, löv eller potatis. Mer utvecklade metoder kan vara till exempel linoleum, kartong eller film. Metod anpassas efter ålder och förmåga.

Vi tränar på att tänka spegelvänt, blanda färger, repetera mönster och hitta enkla system för att att trycka och duplicera. Elevernas tidigare teckningar används som grund och de får därigenom insyn i olika grafiska metoder.

Lokalbehov

Klassrum eller bildsal med bord och stolar. Teckning kan även ske utomhus när så är lämpligt.

Bra att tänka på/förberedelser/material

För teckning behövs papper som är lämpligt att teckna på samt pennor, kol och kritor.

För grafik behövs papper och färger att trycka med samt något material att bearbeta som till exempel kartong, film eller linoleum.

Jag kommer att tillhandahålla listor med grundläggande material och övrigt som jag rekommenderar finns tillgängligt vid ett uppdrag.

Konstnär
Berta Guerra Aredal
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Fritidshem
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Idrott och hälsa
Period
05 oktober, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
23200 kr exkl moms
21750 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet