Precious Trash Workshop

Beskrivning

I den här workshopen använder vi oss av skräp och skapar nytt av det vi annars skulle slänga.
Workshopen inleds med föredrag och bildvisning om kläder och konsumtion. Därefter får eleverna lära sig hur vårt skräp kan förädlas och återanvändas.

Målsättning

Hur kan vi ta vara på våra resurser och använda det material som idag finns närmast oss? Kanske behöver vi inte köpa nytt, utan återanvända det vi har i överflöd – skräp.
Föredrag och workshop på temat kläder och konsumtion. Tillsammans skapar vi ett modernt lapptäcke av skräp.

Tillvägagångssätt

Vi skapar tillsammans ett textilt verk av återvunna material, ett modernt lapptäcke gjort av det material som vi människor har över idag – skräp. Varje elev skapar en mindre del och bitarna sammanställs sedan till ett stort lapptäcke som monteras upp som en utsmyckning på skolan.

Lokalbehov och teknik

- Möjlighet att visa bilder på storbildsskärm.
- Tillgång till textilslöjdssal med symaskiner.

Särskilt för detta projekt

Material och utrustning
Återbruksmaterial och övrigt sömnadsmaterial ingår.
Utrustning ingår (utöver symaskiner)

Förkunskaper
Baskunskaper på symaskin, d.v.s. kunna sy ihop två delar med sicksack.

Covid-19 anpassning
Allt material är tvättat och har varit i karantän minst 2 dygn.
Varje elev får ett eget kit med material att välja ifrån.

Vid resor utanför Sörmland och Stockholm utgår reseersättning.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Textil, Grupprocess

Tema

Relaterade skolämnen

Slöjd, Samhällskunskap, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Sörmland, Region Stockholm, Region Gotland, Region Östergötland, Region Kalmar län, Region Uppsala, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Örebro län, Västra Götalandsregionen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Skåne, Region Värmland, Region Västmanland, Region Blekinge, Region Halland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →