Serieteckning som pedagogiskt verktyg

Region Skåne

Målsättning

Jag vill förmedla insikten om att serieteckning är som ett obegränsat språk som går att använda till vilket ämne som helst. Seriemediets begränsning till ett visst antal serierutor tvingar oss att koka ner det vi vill berätta till sin absoluta essens. Detta gör att vi måste tänka igenom vad vi vill säga och ta bort allt onödigt. Resultatet blir mycket tydligt och lättillgängligt och därför perfekt som ett pedagogiskt verktyg i alla ämnen. Målsättningen med workshopen är också att ge ordinarie pedagoger ytterligare ett användbart verktyg i sitt dagliga arbete med eleverna. Att avsluta ett arbetsområde med en sammanfattning i serieform befäster kunskapen och gör den tydlig. Liksom vid all annan kommunikation vill vi ju att mottagaren ska förstå budskapet och för att kunna sända ett begripligt budskap måste vi först ha förstått själva vad det handlar om, så det bli samtidigt som ett slags kvitto på att eleverna förstått.

Beskrivning

Serieteckning som ett pedagogiskt verktyg är ungefär vad det låter som. Ett fantastiskt och roligt sätt att befästa kunskap med hjälp av en kreativ process. Att sammanfatta ett arbetsområde med en tecknad serie kan vara det som gör att eleverna aldrig glömmer det de lärt sig. Serieteckning går dessutom lätt att använda oavsett ämnesområde, man kan göra serier om hur miljön fungerar, eller en historisk tidsperiod, eller kanske om olika politiska partier. Att med humor och allvar berätta något så enkelt som möjligt kan få alla pusselbitarna att falla på plats även för elever som kanske har svårt att koncentrera sig på bara text.

Tillvägagångssätt

Jag brukar dela upp workshopen i två delar där jag först pratar om hur en tecknad seriefigur fungerar och varför. Vi pratar om figurkonstruktion och jag visar hur man kan teckna vilka figurer som helst med några enkla knep. Eleverna får sedan skapa minst vars två figurer var medan jag går runt och hjälper till och stöttar i processen.
Under det andra passet pratar jag om själva berättandet. Här går vi igenom det som är specifikt för serieteckningsmediet och vilka olika saker man kan tänka på när det är dags att berätta något. Eleverna får skapa en kort tecknad serie åt sina två karaktärer som de skapat under första passet.
Jag avslutar alltid med att sammanfatta vad vi gjort och låter eleverna själva berätta vad de lärt sig.

Lokalbehov

Ett normalt klassrum med en whiteboard är bra.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vanliga A4 kopieringspapper fungerar utmärkt, gärna mycket papper.
Blyertspennor, sudd och någon form av färgpennor är roligt.
Svarta tuschpennor så att det räcker till alla.

Konstnär
Joakim Larsson
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Geografi, Svenska, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia
Period
15 oktober, 2021 - 16 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet