Serieteckning som pedagogiskt verktyg

Vi kombinerar nytta med nöje när vi tecknar serier som studieteknik!

Vi kombinerar nytta med nöje när vi tecknar serier som studieteknik!

Beskrivning

Kan vi använda serier för att lära oss? I Serieteckning som pedagogiskt verktyg utgår vi från att det inte bara är möjligt, utan en särskilt tacksam teknik för undervisning. Dessutom är det roligt! Att använda kreativitet i undervisningen kan vara ett sätt att upptäcka att det finns många sätt att uttrycka sig, många ”språk” att uttrycka sig med. Att upptäcka ”sitt” språk kan vara helt avgörande i en människas utveckling såväl personligt som konstnärligt, eftersom även konst är ett språk som ibland är överlägset andra språk. Serieteckning är ett sådant språk. I en kreativ process får eleverna lära sig serietecknandets grunder och olika tekniker. Vi arbetar med både humor och allvar i processen kring att berätta något i serieform.

Målsättning

Målet med projektet är dels att ge eleverna inblick i serieteckning och lära dem grundläggande tekniker för tecknande, och dels att visa pedagogerna hur anpassningsbart serieteckning är som pedagogiskt verktyg. Eleverna ska upptäcka serieteckning som en arbetsmetod att använda för att presentera och bearbeta ett ämne eller tema som är aktuellt i undervisningen. Det kan handla om miljöfrågor, en historisk tidsperiod eller om olika politiska partier och uppgiften är att berätta om det så enkelt som möjligt – serierutans begränsning gör att man måste koka ned det man vill berätta till sin absoluta essens. För elever med koncentrationssvårigheter vid läsning kan just serier vara till stor hjälp i inlärningsprocessen. Den konstnärliga målsättningen med workshopen är att deltagarna ska få möjlighet att upptäcka att serieteckning är en uttrycksform som går att använda i alla möjliga sammanhang, både i skolan och utanför skolan. Att serieteckning är ett språk som går att ta med sig som ett verktyg att gripa sig an livet med.

Tillvägagångssätt

Introduktion, och jag berättar om hur en tecknad seriefigur fungerar och varför. Vi pratar om figurkonstruktion och jag visar hur man med några enkla knep kan teckna vilka figurer som helst.

Eleverna får skapa minst två figurer var medan jag går runt och hjälper till och stöttar i processen.

Efter paus pratar jag om själva berättandet. Här går vi igenom det som är specifikt för serieteckningsmediet och vilka saker man ska tänka på när man berättar.

Eleverna får skapa en kort tecknad serie åt sina två karaktärer som de skapade innan pausen.

Jag avslutar med att sammanfatta vad vi gjort och låter eleverna själva berätta vad de lärt sig.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med whiteboard.

Särskilt för detta projekt

Skolan får tillhandahålla:
- Vanliga A4 kopieringspapper fungerar utmärkt, gärna mycket papper.
- Blyertspennor, sudd och någon form av färgpennor.
- Svarta tuschpennor så att det räcker till alla.

Joakim Larsson

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Serieteckning

Tema

Relaterade skolämnen

Geografi, Svenska, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.