Relationer

se alla teman →

Relationer är en stor del av livet och det är viktigt för oss att de fungerar. Relationer levs också på flera plan, inte minst för barn och unga som kommunicerar via digitala medier, i klassrummet, på skolgården och dygnet runt. Här hittar du konstprojekt som arbetar med relationer på olika sätt.