Språkutveckling och visuell litteracitet

se alla teman →

Vi besitter flera språk för att förstå, tolka och berätta om världen och för att kommunicera med varandra. I skriftspråket, det vi främst kanske förknippar med språk, görs detta i text, ord och meningar. Men bilden och det visuella är ett annat språk som är viktigt att öva och utveckla. Visuell litteracitet - hur vi avläser bilder, hur en bild kan vara kodad och hur vi själva kan använda bilden för att kommunicera eller förstärka. Barn och unga kommunicerar allt mer via det visuella språket över sociala medier och här kan konstnärliga metoder vara del av att öva dessa förmågor.