ARTIKEL

Dags att boka konstprojekt – utvalda projekt i Skåne

13 helt nya konstprojekt har tagits fram i samarbete med Konstdepartementet och med stöd av regionen. Nu kan du boka dem!

Under hösten 2022 arbetade 12 bild- och formkonstnärer verksamma i Skåne fram projekten som nu är bokningsbara.

Se alla projekt och boka här!