ARTIKEL

Konstdepartementet redo att radikalt förbättra barns tillgång till konst i skolan

Alla barn och unga har rätt till meningsfulla, utforskande möten med konst. Nu lanserar Konstdepartementet en ny bokningsfunktion och enklare process för att fler skolor och kommuner ska kunna boka in professionella konstnärer till sina klassrum.

PRESSMEDDELANDE

Bild från konstprojektet Skapa en installation från A till Ö med Sahar Alkhateeb

Bild från konstprojektet Skapa en installation från A till Ö med Sahar Alkhateeb

– Vi lever i en tid där vi alltmer kommunicerar med bilder och illustrationer. Dagens digitala medier ställer högre krav på ungas förmåga att skapa, förstå och tolka bilder. Konstdepartementet erbjuder skolelever tillgång till bild- och formkonstens olika uttryck och möjligheter. I mötet mellan konst och skola kan vi tillsammans utveckla den konstnärliga processen till en kraftfull form av undervisning. Eleverna får möjligheten att själva skapa och undersöka för en ökad förståelse och kunskap, säger Linde Sjöstedt, projektchef på Konstdepartementet.

Förenklad bokning utifrån användarnas behov

Under våren har Konstdepartementet vässat och förbättrat sina processer för bokning och presentation av konstnärer för att göra det enklare och mer anpassat för dem som ska boka. Man har genomfört intervjuer med konstnärer, kultursamordnare och representanter från kommunala och fristående skolor som har gett värdefulla insikter. Dessa har nu omsatts i en helt ny bokningsfunktion och webbplats.

– Behoven hos våra målgrupper ser olika ut och vi har sett till att möta dessa på bästa sätt på vår nya webbplats. Vi såg även att det är många som inte känner till att vi erbjuder den här tjänsten, med stöd som man kostnadsfritt kan använda för att boka in samskapande konstprojekt till sin skola. Vi finns med hela vägen från val av projekt till genomförande och hjälper gärna till med skräddarsydda uppdrag eller Skapande skola-ansökningar, säger Linde Sjöstedt.

Konstdepartementet vill radikalt förbättra barns tillgång till bild- och formkonst i skolan genom samskapande möten med professionella konstnärer och välkomnar nu alla skolor, kommuner, regioner, konstnärer som vill vara med när konst och skola möts.

Om Konstdepartementet

Konstdepartementet  är en ideell verksamhet som grundades 2019 av Konstnärscentrum Öst i samverkan med fyra nationella centrumbildningar inom bild- och formkonst: Konstnärscentrum, Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum och Centrum för fotografi.

Kontakt:

Linde Sjöstedt, projektchef

Epost: linde.sjostedt@konstdepartementet.se

Tel: 073-709 28 88

Viktiga länkar:

Webbplats: konstdepartementet.se

Sök konstprojekt: Här hittar du rätt konstprojekt

För konstnärer: Konstdepartementet stöttar konstnärer

Konstdepartementets nya webbplats