ARTIKEL

Välkommen till Konstdepartementets nya webbplats

Ny webbplats och förenklat bokningssystem, justerade priser och en ny visuell identitet – Konstdepartementet är nu redo att radikalt förbättra barns tillgång till bild- och formkonst i skolan.

Intervju med Linde Sjöstedt, projektchef på Konstdepartmentet

Linde Sjöstedt är projektchef på Konstdepartementet sedan hösten 2022 och har tillsammans med Sanna Marander, verksamhetsutvecklare, Katarina Henriksson, verksamhetskoordinator och Anja Bergdahl, verksamhetsutvecklare regionala samarbeten, genomfört ett utvecklingsarbete för att förenkla och förbättra möjligheten för skolor och kommuner att boka samskapande konstprojekt.

Konstdepartementet finns där konst och skola möts, säger ni. Vad innebär det?

Vi vill skapa möten mellan professionella konstnärer och skolelever i hela landet!

Vad vinner skolor och kommuner på att vända sig till Konstdepartementet?

Skolorna kan på ett smidigt och enkelt sätt få tillgång till spännande bild- och formprojekt som uppfyller skoluppdraget att stärka visuell litteracitet och estetiska lärprocesser i undervisningen. Kommunerna vinner ett långsiktigt samarbete för att stärka bild- och formkonstområdet och samtidigt en ökad måluppfyllelse för barn och ungas tillgång till konst och kultur.

Hur stöttar ni de konstnärer som erbjuder samskapande konstprojekt via Konstdepartementet?

Vi marknadsför och förmedlar deras konstnärliga projekt, och vi ser till att de får avtalsenliga ersättningar för sina skoluppdrag. Genom kompetensutveckling och dialog stödjer vi konstnärerna i utvecklandet av konstprojekt för skolan.

Vad hoppas du på för Konstdepartementets framtid?

Jag hoppas att den infrastruktur för bild- och formkonst som vi håller på att bygga ska få växa sig stark och nå ut i alla kommuner i hela landet. Att vår verksamhet ska kännetecknas av kvalité, lust och glädje. Att mötet mellan skola och konst ska kännas angeläget för elever, lärare och konstnärer.

Varför är konsten viktig för barn och unga idag?

Idag möter barn och unga tusentals bilder – det krävs kunskap och erfarenhet för att kunna tolka, förstå och själv utveckla sitt visuella språk. Barn av idag behöver både läs- och bildförståelse. Den konstnärliga processen är så viktig för att den är en frizon där allt kan hända, där fantasin får vingar, koncentrationen skärps och där mötet med den andre kan förändra ditt liv.

Linde Sjöstedt, projektchef Konstdepartementet

Linde Sjöstedt, projektchef Konstdepartementet