ARTIKEL

5 tips för en bra Skapande skola-ansökan

Skapande skola-bidraget ger stöd för att finansiera samskapande konstprojekt i skolan. På Konstdepartementet har vi stor erfarenhet av att hjälpa till med ansökningsunderlag och svarar gärna på frågor kopplade till ansökan och våra konstprojekt.

Skapande skola-bidraget ger stöd för att finansiera samskapande konstprojekt i skolan. På Konstdepartementet har vi stor erfarenhet av att hjälpa till med ansökningsunderlag och svarar gärna på frågor kopplade till ansökan och våra konstprojekt.

Projektet "Vi bygger en multlampa"

Bild från projektet ”Vi bygger en multilampa”. Läs mer här.

Katarina Henriksson är verksamhetsutvecklare på Konstdepartementet och en av dem som hjälper till att svara på frågor om Skapande skola-ansökningar. Här är hennes 5 tips på vad du bör tänka på när du tar fram din ansökan.

 1. Var tydlig
  Försäkra dig om att din projektbeskrivning är tydlig och detaljerad. Beskriv vilka mål du vill uppnå med projektet, vilka aktiviteter som kommer att genomföras och hur de kommer att gynna elevernas kreativitet och utveckling.
 1. Möt målen för Skapande Skola
  Säkerställ att ditt projekt är i linje med Skapande Skola-målen: att främja samarbetet mellan skolan och professionella konstnärer i samskapande projekt samt att öka elevernas tillgång till kulturens olika uttrycksformer. Visa hur ditt projekt uppfyller dessa mål. 
 1. Gör en budget
  Sätt en plan för hur Skapande skola-bidraget ska användas. Här behöver du inkludera kostnader för konstnärens arvode, materialkostnader, resor och eventuella andra utgifter som är nödvändiga för projektets genomförande. Kom ihåg att lägga till momsen!

  Värt att veta: På Konstdepartementet tar vi inte ut några extra avgifter. Våra priser är baserade på arvodesrekommendationer från KRO (Konstnärernas Riksorganisation) och KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Utöver detta tillkommer materialkostnader och resekostnader. 
 1. Skapa en tidplan
  Ta fram en realistisk tidplan som visar projektets olika faser och när de olika aktiviteterna kommer att äga rum. Det hjälper dig att få en översikt över projektets planering och genomförande.

  Konstdepartementets projekt är tidsatta och redo att anpassas till din tidplan.

 2. Ta med din tänkta samarbetspartner redan i ansökan
  Inkludera gärna information om samarbetet med lokala och professionella konstnärer i din ansökan. Det visar att du redan har värdefulla partnerskap med etablerade konstnärer och det lägger grunden för ett bra projekt. 

  Konstdepartementet har idag samarbete med flera regioner och vi hjälper gärna till att hitta lokala konstnärer över hela landet. Vi vet att  det underlättar när konstnären har förförståelse för skolans förutsättningar och är lättare att nå.

Praktisk information om Skapande skola-ansökan

Vi finns med hela vägen: innan, under och efter en bokning, för att säkerställa ett givande möte mellan skolan och konstnären, där eleverna får nya perspektiv genom att skapa, fantisera och tänka fritt med konsten som verktyg.

Med oss får du tillgång till ett stort nätverk av professionella konstnärer och projekt som är pedagogiskt kvalitetssäkrade.
Här hittar du alla våra projekt.