ARTIKEL

Topp 10 från läsåret som gick

Det drar ihop sig till avslutning och vi vill passa på att lista vår topp 10 från läsåret som gick.

Våra höjdpunkter:

1. Alla möten mellan skolelever och konsten

Mötet mellan konsten och barn och unga är kärnan i vår verksamhet, till exempel de skolelever som besökte oss i Sörmlands monter på Folk & Kultur. Tillsammans med papperskonstnären Fideli Sundqvist tog vi emot skolklasser från förskola, 2:a klass och anpassad skola och skapade en skog i papper. För de allra flesta var det första gången de träffade en konstnär! 

”Vi hade också väldigt roligt och det fungerade väldigt bra med eleverna. Jag har pratat mig varm om hur väl emottagna vi blev och hur fint ni bemötte våra elever! Jag själv blev väldigt inspirerad och kände mig upprymd resten av dagen.” Det berättar Andrea Lohman, bildlärare på Idunskolan, anpassad grundskola.

Läs mer om workshopen här..

2. Lärare!

Era insikter och erfarenheter är ovärderliga för att vi ska kunna skapa en plattform som verkligen möter era och elevernas behov. Vi lyssnar noga på era åsikter och har dem i åtanke när vi fortbildar konstnärer, utvecklar nya projekt och är en kraftfull röst för konstens roll i skolan. Tillsammans med er vill vi skapa en värld där konst blir en självklar del av alla barns och ungas liv.  

3. Våra samarbeten

Konstpedagogiska akademien KAKA.
Sveriges regioner och kommuner.
Museum och konsthallar.
Våra centrumbildningar.

Tillsammans hjälps vi åt att göra bild- och formkonsten till en naturlig del av barn och ungas vardag. I samarbete med Bildkonst Sverige jobbar vi för att bildkonst ska ingå i kulturutbudet över hela Sverige!

4. Att utvecklas tillsammans med våra konstnärer

Under läsåret har Konstdepartementet arrangerat fortbildningar. Konstnärer med drivkraft att arbeta med barn och unga inom ramen för sin konstnärliga praktik har fått pedagogisk fortbildning i samarbete med Region Sörmland och Botkyrka konsthall.

En av de 10 deltagande bild- och formkonstnärerna i Botkyrka konsthall var Linea Matei.

– Fortbildningen på Konstdepartementet var enormt inspirerande. Det gav så många lager av reflektion, information och tillvägagångssätt som inte enbart stärker en som konstnär i arbetet och i relationen till barn och unga utan även som konstnär i en bransch vars strukturer många gånger kan vara svår att nysta ut. Efter fortbildningen kände jag mig stärkt som individ och som del av en kollektiv kraft av kreatörer som ser och belyser konstens förmåga till reflektion, samtal och möten, oavsett ålder, säger Linea Matei.

Se Lineas projekt här.

5. Hunden Kokkos

Catti Brandelius och Kokkos

Hunden Kokkos och Catti Brandlius utgör den duo som håller i projektet ”Människans bästa vän”. Projektet lämpar sig väl för mindre grupper och anpassad skola. Alla barn och unga ska känna att konsten tillhör oss alla!

Boka Cattis och Kokkos projekt här.

6. Ringarna på vattnet

En stor behållning är att få ta del av hur Konstdepartementets arbete skapar nätverk i våra regioner och samarbeten som också sträcker sig utanför klassrummet. 

– En av konstnärerna som deltog har fått uppdrag för Konstfrämjandet Västmanland och i Västerås stad där hen har kunnat utveckla sina workshops och sitt konstnärskap. Så förutom att bild- och formkonsten har fått en väg in  i skolan har nätverket som skapades genom utbildningen varit mycket betydelsefullt för konstnärerna. För bild- och formkonsten innebär det här en stabilare arbetsmarknad, säger Jenny Berntsson, konstnär och utvecklingsledare, Resurscentrum Konst Västmanland

7. Kulturutbudsdagar

En stor del av vårt arbete är att representera bildkonsten och våra bild- och formkonstnärer på utbudsdagar runtom i landet. Till SPRAAK i Malmö bjöd vi in konstnären Sahar Alkhateeb, som lät en grupp högstadieelever arbeta med konstprojektet Skapa installation från A till Ö. De fick testa att göra skulptur och installation av material och föremål som kan hittas i deras vardag. 

Sahar Alkhateeb

“Jag skapar konst tillsammans med unga personer och gör installationer som förvandlar använda, vardagliga objekt till konst. Jag tycker mycket om att jobba med barn och unga för att de är kreativa och öppna för alla idéer.”

Läs mer konstprojektet och Sahar här.

8. Konstdepartementet växer

Vi är glada att så många bild- och formkonstnärer har fått upp ögonen för fältet och för Konstdepartementet då vi eftersträvar en bred repertoar av olika konstnärskap på plattformen och runtom i landet. Flera av Sveriges regioner och kommuner står på tur för att utveckla samarbeten i samklang med deras förutsättningar och behov. Tillsammans ser vi till att landets bild- och formkonstnärer får möjligheten att arbeta med barn och unga inom ramen för sin konstnärliga praktik och sitt eget lokala sammanhang, med målet att alla barn och unga ska känna sig inkluderade i konsten. 

9. Mingel med lärare och konstnärer

Vi har haft två mingel under läsåret för att få träffa fler lärare och bjuda på inspiration. Under höstens mingel visades ett textilverk som gjorts av boende på Berga omsorgsboende i ett konstprojekt med konstnären Catti Brandelius och hunden Kokkos, samt Cattis videoverk Ta det onda med det goda. Till vår senaste lärarträff, i april, skapade konstnären Sofia Priftis en platsspecifik installation i Konstdepartementets lokaler och berättade om sina metoder för att bjuda in barn och unga i konstnärliga processer. Den 7:e maj bjöd Konstdepartementet och Centrum för fotografi in till en kväll för lärare där vi visade Ikram Abdulkadirs utställning ”Aboowe, den här är för dig” och lät fotografen Anna Ledin Wirén visa exempel från sina samskapande projekt och berätta om normkritiska förhållningssätt till bilder.

Tack alla ni som har kommit och minglat med oss!

10. Stort, varmt tack till våra möjliggörare! Vi välkomnar gärna fler!

På Konstdepartementet har vi har en ambitiös vision. Vi vill radikalt förbättra barns tillgång till bild- och formkonst i skolan. Genom samskapande projekt med professionella konstnärer vill vi väcka elevers kreativitet, nyfikenhet och förståelse för omvärlden.

Konstdepartementet tar inte ut någon avgift från skolor eller konstnärer för att vi förmedlar uppdrag. Vi kan erbjuda våra tjänster kostnadsfritt tack vare bidrag från Postkodstiftelsen och Statens Kulturråd. Utan ert ovärderliga stöd så skulle Konstdepartementet inte finnas. Stort tack!

Vi välkomnar alla som tror på vikten av bildförståelse, kreativa lärprocesser i skolan, vikten av struktur för mötet mellan konst och skola att stödja oss framåt. Är du intresserad av att stötta oss? Mejla Linde Sjöstedt, projektchef.