ARTIKEL

Konstnär i Västerbotten? Se hit.

Nu erbjuder Konstdepartementet sju bild- och formkonstnärer baserade i Region Västerbotten att ta fram konstprojekt som riktar sig till barn och unga.

OPEN CALL I SÖRMLAND

I samarbete med Bildmuseet erbjuder vi nu professionella bild- och formkonstnärer i Västerbotten som vill arbeta med barn och unga inom ramen för sin praktik att ta fram konstprojekt tillsammans med oss.

Som bild- och formkonstnär får du en arvoderad fortbildningskurs som ger dig fördjupade kunskaper inom estetiskt lärande och konstpedagogik, samt praktisk kunskap om medskapande konstnärliga processer.

I kursen ingår individuell handledning och redaktionellt stöd i formuleringen av konstprojektet. Färdiga projekt läggs upp här på vår digitala plattform, tillsammans med övriga konstprojekt, och förmedlas via oss i Region Västerbotten.

Vi är en nationell plattform för konstnärer

Konstdepartementet är en växande nationell plattform för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer som vill arbeta med barn och unga. Vi erbjuder fortbildning och vägledning i att arbeta konstnärligt i skolan, och utvecklar på så vis hur konstnärliga praktiker kan bli del av, och berika, elevernas skolgång.

Praktisk information om kursen:

  • 24/9 Heldag på plats på Bildmuseet i Umeå
  • 30/9 alt. 21/9 Individuell handledning (online)
  • 7/10 alt. 8/10  Webbinarium i grupp (online)
  • 27/10 Inlämning av projekt och textredigering

Arvode: 9 000 kr, exklusive moms 25%

Sista ansökningsdag: 9/6-2024

För att medverka i projektet behöver du vara yrkesverksam bild- och formkonstnär, med minst 3 års högre konstnärlig utbildning eller 5 års arbetslivserfarenhet. Du behöver inte vara medlem i någon av våra centrumbildningar för att ansöka men för att delta i projektet och förmedlas genom Konstdepartementet behöver du teckna ett medlemskap i Centrum för fotografi, Illustratörcentrum, Konsthantverkcentrum eller Konstnärscentrum. Vi strävar efter en bred representation av olika konstnärskap på plattformen.

Så ansöker du

Det här behöver vi från dig:

  • En presentation av ditt konstnärskap (max 2000 tecken)
  • En beskrivning av varför du vill jobba med barn och unga inom ramen för ditt konstnärskap. (max 1000 tecken)
  • Länk till webbaserad portfolio med arbetsprover, alternativt som bifogad pdf (max 10 mb)
  • Konstnärligt CV, max 2 sidor, som bifogad pdf

Mejla din ansökan till opencall@konstdepartementet.se


Samarbetspartners

MAN, Museum Anna Nordlander

MAN har som uppdrag att sprida kunskap om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet, genom utställningar, pedagogik och utveckling av samtidskonstens förutsättningar i region Västerbotten. Verksamheten bygger på publikens delaktighet där medskapande är en viktig del. MAN är en självständig avdelning på Skellefteå Museum AB.
Logotyp för MAN Museum Anna Nordlander

skellefteamuseum.se/museum-anna-nordlander

Konstfrämjandet Västerbotten

Uppdraget ”konst för alla”, har följt distriktet Västerbotten sedan det bildades 1978. Uppdraget bygger på en övertygelse om bildningens och konstens frigörande roll och allas tillgång till konst och bildning i ett jämlikt samhälle.

Logotyp Konstfrämjandet Västerbotten

vasterbotten.konstframjandet.se

 

Region Västerbotten

Region Västerbotten arbetar för ett mångsidigt och kvalitativt kulturutbud, oavsett bostadsort i länet. Det övergripande kulturpolitiska målet är att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur samt att påverka, delta och medverka i samhällslivet.

Region Västerbotten

 

Bildmuseet

Bildmuseet är en av Sveriges främsta konsthallar för internationell samtidskonst, en del av Umeå universitet och det publika hjärtat på Konstnärligt campus. I sju våningsplan med en anslående arkitektur låter vi konst och vetenskap mötas kring vår tids angelägna frågor. Bildmuseet är en plats för stimulerande möten och samtal om konst, samhälle och existens.

 

Bildmuseet

Bildmuseet